Quy chế bán đấu giá tài sản

Xem 1-20 trên 103 kết quả Quy chế bán đấu giá tài sản
 • "Quy định số 51/2015/QĐ-UBND - Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" quy định thẩm quyển, trình tự thủ tục bán đấu giá các loại tài sản Nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình bán đấu giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p tsmttc_009 29-07-2015 17 1   Download

 • Ở nước ta bán đấu giá tài sản với tư cách là một chế định pháp lý đã ra đời rất sớm và ngày càng khẳng định vai trò của nó trong đời sống xã hội theo yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Với những quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và một số văn bản luật có liên quan như: Luật Đất đai 2003, Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Thương mại, Luật Đăng ký giao dịch bảo...

  pdf92p buiduong_1 11-12-2012 179 48   Download

 • Ở nước ta bán đấu giá tài sản với tư cách là một chế định pháp lý đã ra đời rất sớm và ngày càng khẳng định vai trò của nó trong đời sống xã hội theo yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Với những quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và một số văn bản luật có liên quan như: Luật Đất đai 2003, Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Thương mại, Luật Đăng ký giao dịch...

  pdf77p intel1212 04-12-2012 105 40   Download

 • Nghị định 86/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản

  doc10p nguyetnga 19-08-2009 313 29   Download

 • Quyết định 33/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf7p tanhthanhthanh23 18-04-2014 17 0   Download

 • Đề tài phân tích các hạn chế, bất cập thực hiện pháp luật trong hoạt động bán đấu giá, bất cập trong quản lý về bán đấu giá, tìm nguyên nhân của các hạn chế, bất cập qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai; đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về bán đấu giá và quản lý bán đấu giá tài sản.

  pdf14p phungducluan 01-06-2017 12 5   Download

 • Quyết định số: 26/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf18p ngochuyen2345 23-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của uỷ ban nhân dân tỉnh điện biên về việc ban hành quy chế quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên và quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh điện biên về việc ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Mức thu phí đấu giá áp dụng tại đơn vị thu phí thuộc cơ quan trung ương a) Đối với việc bán đấu giá tài sản theo quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP a.1. Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá - Trường hợp bán được tài sản bán đấu giá thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được, như sau: Stt Giá trị tài sản bán được Mức thu 1 Từ 1.000.000 đồng trở xuống 50.000 đồng 2 Từ trên 1.000.000 đồng đến 100.000.

  pdf7p butanyc 19-08-2010 104 7   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf5p hoamai_do 01-02-2013 24 2   Download

 • Quyết định 37/2013/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  doc11p bumbumkin 24-06-2014 10 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

  pdf13p cunghoangdao 28-12-2012 13 3   Download

 • Quyết định 49/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  pdf7p lawttnh22 19-11-2009 36 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC, TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf15p meoconlylom 13-07-2011 25 2   Download

 • Nghị định số 86-CP về Quy chế bán đấu giá tài sản do Chính phủ ban hành

  pdf11p lawdt12 02-12-2009 43 1   Download

 • Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND - Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf0p tsmttc_009 29-07-2015 22 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf26p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 35 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf23p thanlannho 31-05-2011 47 5   Download

 • Quyết định số 57/2004/QĐ-UB về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước của các Dự án thuộc các chương trình đánh bắt hải sản xa bờ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawktkt2 25-10-2009 57 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

  pdf4p conchokon 24-09-2012 32 1   Download

Đồng bộ tài khoản