Quy chế bảo vệ bí mật

Xem 1-20 trên 94 kết quả Quy chế bảo vệ bí mật
 • Quyết định số 196/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf12p manhquynh 10-10-2009 108 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định 53/2004/qđ-bnn về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p lawvhxh11 19-11-2009 38 4   Download

 • Quyết định 04/2013/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Tuyên Quang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf5p luongmylm 15-03-2014 24 0   Download

 • Quyết định số 612/QĐ-BHXH ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  pdf23p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 18 0   Download

 • Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf8p 0162987154 16-11-2017 4 0   Download

 • Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc14p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc14p mattroibecon_06 07-04-2018 1 0   Download

 • Quyết định 316/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN ngày 17/9/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc3p sontinh 18-08-2009 112 18   Download

 • Quyết định 196/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành Tài chính

  doc16p sontinh 18-08-2009 111 8   Download

 • Bảo vệ bí mật thương mại trong nhượng quyền Mọi hợp đồng nhượng quyền đều bao gồm nhiều điều khoản nhằm bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ, các sáng chế, bí quyết kinh doanh. Có nhiều hợp đồng lại thất bại do không chỉ ra được một cách thức đúng đắn nhằm bảo vệ một thứ được coi là tài sản quý giá nhất đối với mọi doanh nghiệp đó chính là các bí mật thương mại.

  pdf9p augi12 16-01-2012 57 13   Download

 • Quyết định số 21/2002/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế tiếp bảo vệ bí mật nhà nước cơ quan Bộ Thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf7p manhquynh 10-10-2009 64 6   Download

 • Quyết định 39/2004/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf10p lawvhxh10 19-11-2009 57 5   Download

 • Quyết định 53/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf13p lawqds2 09-12-2009 49 3   Download

 • Quyết định 53/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf14p truongvekien 10-10-2009 55 2   Download

 • Quyết định 23/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 45 2   Download

 • QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BÌNH

  pdf6p chuon-chuon 13-01-2012 17 1   Download

 • Trong thực tế, tất cả những sản phẩm được phân phối và mua bán đều hàm chứa bên trong một hoặc nhiều hình thức sở hữu trí tuệ. Dù là bản quyền, thương hiệu, bằng phát minh sáng chế, bí mật thương mại hay quyền sở hữu trí tuệ dưới hình khác, chúng đều là đối tượng của các quy định bảo vệ đôi khi phức tạp và khắc nghiệt.

  pdf4p haidang 11-06-2009 212 57   Download

 • Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng

  doc10p mynuong 19-08-2009 208 25   Download

 • Quyết định số 33/2008/QĐ-BCT về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành công thương do Bộ Công thương ban hành

  pdf13p lawttnh17 13-11-2009 52 6   Download

 • Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf11p lawttnh18 19-11-2009 55 6   Download

Đồng bộ tài khoản