Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế hạch toán

Xem 1-20 trên 145 kết quả Quy chế hạch toán
 • Bài viết này hệ thống hóa lại toàn bộ các quy định pháp lý liên quan đến nguyên tắc kế toán trong việc hạch toán các khoản mục có gốc ngoại tệ nhằm giúp người học có cái nhìn tổng quan hơn, rõ ràng hơn, chi tiết và cụ thể hơn để vận dụng vào công việc hạch toán kế toán trong học tập cũng như trong thực tiễn.

  pdf5p vijeffbezos 01-11-2021 17 0   Download

 • Khoá luận này nghiên cứu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại - SIC. Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại - SIC. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p thanhthuong999 04-10-2021 13 4   Download

 • Đề tài tìm hiểu tình hình công ty trong những năm gần đây, xem xét thuận lợi và khó khăn và đề xuất phương hướng phát triển; quy trình luân chuyển chứng từ, cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, cách thức xây dựng các chính sách tín dụng, đối chiếu, thanh toán các khoản phải trả tại công ty TNHH Xây Dựng Phong Đức. So sánh những điểm khác nhau giữa thực tế và lý thuyết về công tác kế toán khoản phải trả, đưa ra ý kiến đánh giá nhận xét và biện pháp khắc phục hạn chế còn tồn tại.

  pdf104p closefriend01 01-10-2021 26 3   Download

 • Giáo trình mô đun Kế toán tiền lương gồm có 5 bài, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Quy định, chế độ tiền lương, các khoản trích theo lương; các hình thức tính lương – trả lương; hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương; tính thuế thu nhập cá nhân; lập chứng từ và sổ sách kế toán có liên quan đến tiền lương.

  doc109p lovebychance10 04-09-2021 26 6   Download

 • Nội dung giáo trình mô đun Kế toán tiền lương gồm 5 bài như sau: Bài 1: Quy định, chế độ tiền lương, các khoản trích theo lương; Bài 2: Các hình thức tính lương – trả lương; Bài 3: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Bài 4: Tính thuế thu nhập cá nhân; Bài 5: Lập chứng từ và sổ sách kế toán có liên quan đến tiền lương.

  doc109p lovebychance10 04-09-2021 17 3   Download

 • Đề tài này nêu lên các vấn đề lý thuyết liên quan đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chuẩn mực kế toán quốc tế. Tìm hiểu quá trình soạn thảo và ban hành chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS 41). Tìm hiểu về các quy định có liên quan đến kế toán nông nghiệp tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, nhận dạng các điểm tương đồng và khác biệt giữa Việt Nam và quốc tế khi quy định về kế toán trong lĩnh vực này.

  pdf100p yeyiqian 21-07-2021 20 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu quy trình kiểm toán các khoản mục thuế trong kiểm toán BCTC của công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tại Công ty CP ABC. Nhận xét và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế do công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện

  pdf155p elysadinh 13-06-2021 24 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Nghiên cứu và phân tích rõ các quy định về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp xây lắp được quy định trong Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các văn bản, thông tư hướng dẫn thực hiện. Sự phù hợp giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam trong việc quy định hạch toán kế toán với Chuẩn mực kế toán quốc tế.

  pdf161p mucnang333 06-05-2021 31 4   Download

 • Hạch toán các khoản phải trả cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác kế toán của các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Các quy định liên quan đến công tác này đã được nêu tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Bài viết trao đổi về nguyên tắc, phương pháp hạch toán các khoản phải trả cho người lao động tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

  pdf3p vianthony2711 16-04-2021 32 1   Download

 • (NB) Nội dung Giáo trình Kế toán tiền lương bao gồm: Tổng quan về Tiền lương; Quy định, chế độ về tiền lương, các khoản trích theo lương và các khoản giảm trừ; Các hình thức tính lương – trả lương; Hạch toán tiền lương; Hạch toán các khoản trích theo lương; Tính thuế Thu nhập cá nhân; Lập chứng từ và sổ sách kế toán có liên quan đến tiền lương.

  doc135p ochuong999 24-06-2020 54 11   Download

 • Ngoài việc phổ biến, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, cuốn sách Người lái xe mô tô hai bánh phải biết còn có tác dụng hướng dẫn cụ thể, chi tiết, khoa học cho người học để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh cả về lý thuyết và thực hành theo đúng yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Sách có nội dung thiết thực, dễ hiểu, sẽ có tác dụng bổ sung, nâng cao kiến thức về an toàn giao thông đường bộ cho người đi xe mô tô hai bánh trên đường, góp phần quan trọng hạn chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn và ùn tắc giao thông đường bộ.

  pdf50p vitsunade2711 02-06-2020 38 2   Download

 • Khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường với sự tham gia của các thành phần kinh tế thì số lượng các doanh nghiệp ngày càng nhiều và quy mô ngày càng lớn. Các doanh nghiệp đều hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, mà những nguyên tắc cơ bản là: tự trang trải chi phí và có lợi nhuận, tự chủ về tài chính, nghiệp vụ, tự chịu trách nhiệm về kinh tế hoạt động kinh doanh, chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và tuân thủ các chế độ, thể lệ về quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước với sự chỉ đạo và kiểm tra của các cơ quan chức năng của Nhà nước.

  pdf23p lanxichen 04-05-2020 49 5   Download

 • Tài sản bằng tiền của doanh nghiệp gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ở các ngân hàng, kho bạc, các công ty tài chính và các khoản tiền đang chuyển, bao gồm cả tiền Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc và các kim loại quý hiếm,... Việc hạch toán tài sản bằng tiền phải tuân theo những quy định hiện hành và chế độ quản lý, lưu thông tiền tệ của Nhà nước.

  pdf22p lanxichen 04-05-2020 49 5   Download

 • Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Tiền phong. Nguyên tắc chung trong quản lý thu chi: Mọi hoạt động thu, chi tại Công ty phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và phải được quản lý chặt chẽ: Các khoản thu, chi phát sinh bằng ngoại tệ phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại tệ của nhà nước đồng thời phải quy đổi ra tiền VNĐ theo tỷ giá bán ra trên thị trường liên ngân hàng để hạch toán; Các khoản thu, chi phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ quy định về phân cấp, quy trình, thủ tục, định mức, hoá đơn chứng từ, hồ sơ.

  pdf10p lanxichen 28-04-2020 87 4   Download

 • Quy chế tài chính được ban hành nhằm cụ thể hóa những nguyên tắc về quản lý tài chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh (Gọi tắt là Hải Minh), xây dựng các quy định cụ thể, xác lập mối quan hệ điều hành tài chính về quyền hạn trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và Chủ tịch, Giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Hải Minh (Gọi tắt là Công ty thành viên).

  pdf17p lanxichen 28-04-2020 72 2   Download

 • Việc quản lý thu chi tài chính của các Chi hội được thực hiên theo các nguyên tắc: chịu sự kiểm tra, giám sát của Thường vụ Trung ương Hội Dầu khí Việt Nam; chi hội được quyền chủ động và được Chủ tích Hội Dầu khí Việt Nam giao trách nhiệm quản lý toàn bộ phần thu chi tài chính do hoạt động của Chi hội đem lại, tổ chức hạch toán kế toán phù hợp với quy định của Hội Dầu khí Việt Nam và các quy định, chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và Pháp luật...

  pdf4p lanxichen 28-04-2020 50 0   Download

 • Chứng từ kế toán là những giấy tờ, vật mang tin chứng minh nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành làm căn cứ ghi sổ kế toán. Vậy, thực chất chứng từ kế toán là những giấy tờ đã in sẵn (hoặc chưa in sẵn) theo mẫu quy định được sử dụng để ghi những nội dung vốn có của các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã thực sự hoàn thành trong hoạt động của đơn vị, gây ra sự biến động với các loại tài sản, các loại nguồn vốn và các đối tượng kế toán khác.

  pdf13p lanwangji 20-02-2020 67 0   Download

 • Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành sau đây: Thông tư số 03/1997/TT-NH2 ngày 14/07/1997 hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ cho thuê tài chính. Quyết định số 237/1999/QĐ-NHNN8 ngày 08/07/1999 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước...

  doc5p yilinglaozu 10-01-2020 23 0   Download

 • Thông tư được ban hành nhằm sửa đổi khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p yilinglaozu 10-01-2020 13 0   Download

 • Hiện nay, hầu hết các nghiên cứu truyền thống khi tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đều sử dụng hàm Cobb-Douglas và ước lượng đóng góp của lao động và vốn theo phương pháp hồi quy hoặc hạch toán tăng trưởng, tuy nhiên kết quả có thể chưa chính xác. Bài viết đưa ra một cách tiếp cận khác để giải thích những hạn chế của mô hình Solow đã đăng trong Thông tin khoa học Thống kê số 2 năm 2017, thông qua cách tính toán các yếu tố liên quan đến tăng trưởng bằng mô hình đầu vào - đầu ra.

  pdf5p fennik 18-11-2019 46 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1138 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế hạch toán
p_strCode=quychehachtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2