intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế quản lý lao động

Xem 1-20 trên 504 kết quả Quy chế quản lý lao động
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng các quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập tại Nghị định này, bao gồm: 1. Công ty nhà nước: - Tổng công ty nhà nước; - Công ty nhà nước độc lập. 2. Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập. Các Tổng công ty, công ty nêu trên được gọi tắt là công ty. Điều 2. Đối tượng áp dụng, bao gồm người lao động làm việc theo chế độ hợp...

  pdf84p tuongvan 20-07-2009 852 150   Download

 • Quy chế này quy định việc tuyển chọn, bố trí và sử dụng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động với Công ty cổ phần Lilama 18.1; quyền và trách nhiệm cảu người lao động, đại diện người lao động, người sử dụng lao động. Những nội dung khác về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, đại diện người lao động, người sử dụng lao động không quy định trong Quy chế này được áp dụng theo quy định của pháp luật liên quan và các nội quy, quy chế, quy định của Công ty.

  pdf41p lanxichen 17-04-2020 30 3   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý lao động người nước ngoài, thực hiện pháp luật quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam, các yếu tố tác động đến thực hiện pháp luật về lao động nước ngoài tại Việt Nam và từ thực trạng thực hiện pháp luật quản lý lao động nước ngoài tại Quảng Ngãi, luận 6 văn đưa ra một số giải pháp xây dựng quy tắc xử sự nhằm khắc phục và hạn chế thực trạng trên; góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật đối với vấn đề quản lý nhà nước về người nước ngoài vào làm việc ở tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới.

  pdf104p anhinhduyet000 01-07-2019 34 6   Download

 • Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012 có hiệu lực từ 1/5/2013, Chính Phủ đã ban hành chính sách đổi m ới quản lý lao động và tiền lương trong các Công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  pdf6p mangamanga 21-02-2020 37 1   Download

 • Nâng cao hiệu suất quản lí nhân sự trong công ty mà không tốn nhiều công sức. Cần giải quyết vấn đề : Giúp người quản lí cập nhật, tìm kiếm, thống kê thông tin một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất Cung cấp đầy đủ thông tin về quân số, thống kê, tra cứu thông tin, tính lương, thưởng phạt của nhân viên trong công ty một cách chính xác và nhanh chóng. Yêu cầu đặt ra : Quản lý hồ sơ nhân sự theo quy chế quản lý lao động. Cho phép tìm kiếm, truy vấn và báo cáo một cách...

  doc23p sonantd 07-09-2012 197 65   Download

 • Trưởng phòng QA chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về chất lượng hàng trước khi xuất; Quản lý toàn bộ chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm (kể cả hàng gia công ngoài); Thực hiên qui chế quản lý lao động, vệ sinh công ngoài, an toàn lao động theo qui định Công ty; Thông tin cho Xí nghiệp và Phòng Kế hoạch Kinh doanh về tình hình chất lượng của từng đơn hàng phục vụ cho việc tính toán kế hoạch sản xuất, bổ sung nguyên phụ liệu v.v., cung cấp thông tin tiến độ kiểm hàng phục vụ cho việc xuất hàng...

  doc1p lanjingyi 11-03-2020 54 1   Download

 • Thông tư 11/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  doc4p trongthuy 18-08-2009 163 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ TRONG NGÀNH XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CHO LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO CƠ CHẾ ĐẶT HÀNG NĂM 2009 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

  pdf7p daumeoduoicop 27-03-2010 150 7   Download

 • Quyết định 74/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  doc17p lythong 18-08-2009 99 5   Download

 • Quy chế này được lập ra nhằm mục đích khen thưởng cuối năm hoặc thưởng thường kỳ, đột xuất cho cá nhân cán bộ công nhân viên, cho tập thể đơn vị của Công ty, trên cơ sở thành tích công tác, năng suất lao động của mỗi cá nhân cán bộ công nhân viên, hoặc tập thể đơn vị trong Công ty hằng năm và từng đợt phát động thi đua.

  pdf8p lanxichen 17-04-2020 26 2   Download

 • Quyết định số: 38/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf9p codon_09 29-03-2016 55 0   Download

 • Quy chế này quy định về mức thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ "Hỗ trợ đồng nghiệp" của Công ty cổ phần Lilama 18.1. Đối tượng áp dụng là mọi công nhân viên - lao động làm việc theo hợp đồng lao động đối với Công ty cổ phần Lilama 18.1. Nguồn thu của quỳ từ công nhân viên lao động đóng góp 0.5% tiền lương, tiền công hàng tháng mà họ nhân được do người sử dụng lao động chi trả. Sổ tiền này được khấu trừ qua bảng lương hàng tháng.

  pdf14p lanxichen 17-04-2020 19 2   Download

 • Nghị định 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  pdf8p lengocln 22-03-2014 91 2   Download

 • Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ban hành bãi bỏ quyết định số 224/QĐ-UB ngày 11 tháng 10 năm 1997 của uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy chế quản lý hoạt động phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai.

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 4 0   Download

 • Sử dụng mẫu này để ban hành các qui định về lương, thưởng hoặc các chế độ khác trong công ty đối với người lao động.

  doc6p havang 06-07-2009 4499 1102   Download

 • Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động. Vì thế, pháp luật lao động có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước.

  pdf9p thangxhh 23-01-2010 932 354   Download

 • Trong giai đọan hiện nay đã có một sự thay đổi rất lớn về nhận thức của ngườiBáo cáo tốt nghiệp:Đo ường sự thõa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An quản lý doanh nghiệp đối với người lao động trong doanh nghiệp. Nếu như trước đây người lao động được xem như là chi phí đầu vào thì hiện nay người lao động được xem như tài sản, nguồn lực vô cùng quý giá quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp....

  pdf61p nhatro75 08-07-2012 261 70   Download

 • Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và đổi mới, cơ chế quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất văn hoá cho người lao động

  doc0p ducthanh2603 15-11-2011 160 45   Download

 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Điều 2. Bản Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kế từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Cục trưởng Cục Quản lý lao động với nước ngoài, Thủ trưởng các cơ quan, đơn...

  doc5p doxuan 15-07-2009 274 45   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC NHẰM THIẾT LẬP HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM” SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf10p oggianoel 09-01-2013 74 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1355 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế quản lý lao động
p_strCode=quychequanlylaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2