Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu

Xem 1-20 trên 21 kết quả Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu
 • Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu

  doc7p thachsanh 18-08-2009 151 18   Download

 • Quyết định 0543/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu

  doc3p thachsanh 18-08-2009 44 1   Download

 • Quyết định 108/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

  doc3p quangdnt 13-08-2009 142 11   Download

 • Quyết định số 0543/1999/QĐ-BTM về việc bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu do Bộ Thương mại ban hành

  pdf2p lawxnk6 11-11-2009 46 5   Download

 • Quyết định 1291/1998/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu do Bộ thương mại ban hành

  pdf7p lawtm10 22-11-2009 65 4   Download

 • Quyết định 59/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược...

  pdf7p nguyendung 13-08-2009 125 7   Download

 • Quyết định số 2137/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf12p lawxnk1 10-11-2009 57 4   Download

 • Quyết định số 19/TCHQ/QĐ-CNTT về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin quản lý tờ khai hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf9p lawxnk3 10-11-2009 82 4   Download

 • Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf4p lawxnk5 10-11-2009 32 3   Download

 • Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC về việc chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ...

  pdf7p lawttyt2 30-11-2009 77 5   Download

 • Quyết định số 108/2007/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawxnk1 10-11-2009 47 3   Download

 • Quyết định 44/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

  doc7p dembuonngu 16-08-2009 30 2   Download

 • Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược do Bộ tài chính ban hành

  pdf7p duongyenngoc 23-10-2009 86 2   Download

 • Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawxnk1 10-11-2009 39 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG MUỐI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN CHO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

  pdf4p inoneyear 09-04-2010 43 2   Download

 • Liên minh Châu Âu (EU) gồm 27 nước thành viên, với tư cách là một tập hợp các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), có một chế độ quản lý nhập khẩu chủ yếu dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Tổ chức này, đó là những quy chế chung hay các biện pháp bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất và người tiêu dùng trong Cộng đồng mà một trong số đó là Quy chế về Các biện pháp tự vệ của EU, ban hành ngày 28 tháng 12 năm 1994, có...

  pdf8p butmaudo 19-08-2013 52 18   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH VÀ CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH

  pdf16p chuon-chuon 18-01-2012 86 17   Download

 • Vật liệu là tài sản dự trữ thường xuyên biến dộng, các doanh nghiệp thường xuyên phải tiến hành thu mua vật liệu để đáp ứng kịp thời cho quá trình sản xuất chế biếtn và các nhu cầu khác cho doanh nghiệp. Xuất phát từ vai trò, đặc điểm quản lý vật liệu, CCDC của công ty thì trong quá trình SXKD đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ ở mọi khâu từ khâu thu mua sử dụng và dự trữ. + Ở khâu thu mua: Đòi hỏi phải quản lý về số lượng, khối lượng, quy cách, chủng...

  pdf23p cnkbmt10 28-10-2011 40 8   Download

 • Tuân thủ các chế độ, chính sách, luật pháp quy định liên quan đến hoạt động của đơn vị. Thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng kinh tế nói chung, hợp đồng ngoại thương nói riêng. Sau khi ký kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài phải sao chụp hợp đồng gửi cho phòng KTTC. Tuân thủ sự quản lý của cấp trên thực hiện đúng nghĩa vụ với cơ quan cấp trên với nhà nước.

  pdf10p ttcao1 05-08-2011 32 6   Download

 • Thông tư số 20/2005/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawxnk2 10-11-2009 54 2   Download

Đồng bộ tài khoản