intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế tố tụng

Xem 1-20 trên 555 kết quả Quy chế tố tụng
 • Chế định hòa giải các tranh chấp kinh doanh thương mại (KDTM) được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) đã góp phần giải quyết các tranh chấp hiện nay. Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích một số quy định pháp luật về hòa giải các tranh chấp KDTM theo Luật HGĐTTTA; đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị.

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 9 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung khái quát các vấn đề lý luận về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai, phân tích làm rõ một số vấn đề còn hạn chế, bất cập trong quy định cũng như thực thi áp dụng pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai và từ đó đưa ra một số đề xuất kiện nghị hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng phương thức này trong giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay.

  pdf10p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp có nhiều ưu thế để áp dụng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nước Anh và xứ Wales đã ban hành Bộ quy tắc tố tụng dân sự 1998 gồm những quy định khuyến khích hòa giải, và đặc biệt là chế tài cho bên nào thiếu thiện chí hòa giải. Bài viết tìm hiểu về nguyên tắc hòa giải nói trên từ quy định đến thực tiễn qua một số án lệ về tranh chấp sở hữu trí tuệ.

  pdf10p viellenkullman 13-05-2022 1 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các quy định của pháp luật có liên quan đến khả năng viện dẫn và sử dụng quyền im lặng trong giai đoạn điều tra; và qua tham khảo án lệ Miranda v. Arizona năm 1966 của Hoa Kỳ, cho rằng pháp luật Việt Nam hiện nay chưa tạo ra đầy đủ các bảo đảm pháp lý để người bị buộc tội có thể sử dụng quyền im lặng và cần thiết xây dựng một cơ chế tương tự cảnh báo Miranda để đảm bảo cho người bị buộc tội có thể sử dụng quyền này.

  pdf7p viellenkullman 13-05-2022 4 0   Download

 • Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử; kết quả hòa giải thành, đối thoại thành phần lớn được các bên tự nguyện thi hành; vụ việc không phải trải qua thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm theo quy định của các luật tố tụng; tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của các bên liên quan và Nhà nước; hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 3 2   Download

 • Bài viết phân tích làm rõ ở hạn chế vướng mắc của chế định Hội thẩm nhân dân ở Việt Nam hiện nay, thể hiện ở các vấn đề: Thứ nhất, chưa bảo đảm tính đại diện nhân dân của Hội thẩm nhân dân; thứ hai, chưa bảo đảm tính độc lập cần thiết cho Hội thẩm nhân dân khi tham gia xét xử vụ án hình sự; thứ ba, giới hạn số lượng Hội thẩm nhân dân bất hợp lý dẫn đến quá tải trong thực hiện; thứ tư, kinh phí cũng như điều kiện khác để Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ chưa được quy định hợp lý.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 12 2   Download

 • Trong nội dung báo cáo khoa học các tác giả tập trung phân tích những hạn chế của Bộ luật Tố tụng năm 2015 về thẩm quyền khởi tố vụ án từ đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp.

  pdf10p viindranooyi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết đánh giá vai trò của Luật trong các giai đoạn giải quyết vụ án hình sự; Phân tích bất cập quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về quyền tham gia tố tụng của Luật sư và những vướng mắc, hạn chế trên thực tế hành nghề Luật sư.

  pdf15p viindranooyi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu lý luận chung về quyền con người, lý luận và thực tiễn áp dụng các nguyên tắc suy đoán vô tội, quyền im lặng,.. để bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự. Qua đó, bài viết chỉ ra những kiến nghị các biện pháp bảo đảm quyền con người khi áp dụng các nguyên tắc, chế định trong hoạt động tố tụng hình sự, trong bối cảnh cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

  pdf16p viindranooyi 09-05-2022 8 2   Download

 • Bài nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa các loại hình kiến trúc đã từng tồn tại trong Hoàng Thành Huế và sự phân cấp công trình dựa trên thông tin sử liệu, kết quả khai quật khảo cổ học, nghiên cứu phân tích đặc điểm các hình thức kiến trúc và kết quả khảo sát hiện trạng. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu này còn đưa ra cách nhận dạng loại hình kiến trúc dựa trên đặc trưng tổ chức không gian mặt bằng và cấu trúc mặt cắt, từ đó làm rõ các quy định (Điển chế kiến trúc) của triều Nguyễn trong hoạt động xây dựng kiến trúc cung điện Huế.

  pdf13p atarumoroboshi 05-05-2022 8 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận, quy định của pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; thực tiễn thực hiện các quy định đó để kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về chế định này.

  pdf90p badbuddy10 21-04-2022 14 0   Download

 • Đề tài nghiên cứ nhằm đánh giá đúng thực trạng các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự hiện hành về vai trò của Thẩm phán trong hoạt động tố tụng hình sự; vai trò của Thẩm phán trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn thi hành, nhận diện được những hạn chế, bất cập và đề xuất những giải pháp hoàn thiện về vai trò của Thẩm phán trong hoạt động tố tụng hình sự.

  pdf94p badbuddy10 21-04-2022 5 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích các quy định của pháp luật dân sự, tố tụng dân sự về người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; Về cơ chế bảo vệ nhóm đối tượng này khi tham gia vào hoạt động tố tụng dân sự.

  pdf10p viplato 05-04-2022 7 2   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản của Viện công tố Pháp. Việt Nam là một quốc gia có hệ thống pháp luật chịu nhiều ảnh hưởng của Pháp. Chính vì vậy, việc nghiên cứu chế định công tố của Pháp sẽ đem lại nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam, trong quá trình phát triển và hoàn thiện chế định Viện kiểm sát nhân dân.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 6 0   Download

 • Thông qua bài viết, tác giả phân tích về các hạn chế của quy định pháp luật Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ của quản tài viên, đồng thời so sánh với các quy định của một số quốc gia trên thế giới từ đó đề xuất cho Việt Nam.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 1 0   Download

 • Bài viết dưới đây tập trung đi sâu phân tích 02 nội dung: điều kiện kê biên nhà ở; thực hiện việc kê biên nhà ở khi bị khóa. Từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm tạo hành lang pháp lý chắc chắn, đầy đủ cho các chấp hành viên tổ chức thi hành án, từng bước hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự trong tình hình hiện nay.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 5 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động xét xử của Tòa án hình sự quốc tế theo quy chế Rome. Từ đó đưa ra quan điểm nhận định, đánh giá về hiệu quả hoạt động của Tòa án hình sự quốc tế trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế. Trên cơ sở đó phát hiện những điểm hạn chế còn tồn tại của quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế để kiến nghị hoàn thiện, đặc biệt là về quy trình tố tụng.

  pdf119p badbuddy09 29-03-2022 3 1   Download

 • Mục đích của đề tài là dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của luật thực định về chế độ tài sản của vợ chồng, tìm hiểu thực tiễn áp dụng luật thực định để giải quyết các tranh chấp về tài sản giữa vợ và chồng trong hoạt động xét xử của Tòa án. Từ đó, tìm hiều những bất cập, chưa cụ thể, trên cơ sở đó có những nhận xét, kiến nghị, hướng hoan thiện pháp luật dự liệu về chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 2014.

  pdf126p badbuddy08 25-03-2022 1 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ một số vấn đề lý luận về nguyên tắc nhân đạo trong Quy chế Rome năm 1998 “Về Tòa án hình sự quốc tế” và định hướng lĩnh hội các tư tưởng của nguyên tắc nhân đạo trong Quy chế Rome năm 1998 “Về tòa án hình sự quốc tế” vào việc xây dựng nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam.

  pdf87p badbuddy08 25-03-2022 0 0   Download

 • Bài viết này phân tích các nội dung cơ bản của cơ chế ISDS trong CPTPP, bao gồm các bên tranh chấp, phạm vi giải quyết tranh chấp, nhất là về các phương thức và thủ tục giải quyết tranh chấp, trong đó có sự so sánh với cơ chế ISDS của EVIPA.

  pdf10p viottohahn 28-03-2022 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế tố tụng
p_strCode=quychetotung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2