intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định phá sản

Xem 1-20 trên 349 kết quả Quy định phá sản
 • Hậu quả pháp lý khi tòa án có các quyết định sau: Mở thủ tục phá sản: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 28 luật phá sản thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì tòa án phải quyết định mở thủ tục phá sản khi có săn cứ chứng minh rằng doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Hậu quả của quyết định này là: Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn được tiến hành bình thường, tuy nhiên phải...

  doc4p thanhnam31785 05-12-2010 718 93   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, do sự tác động của quy luật kinh tế trong đó có quy luật cạnh tranh nên đã làm nảy sinh các mối quan hệ mới mà bản thân kinh tế kế hoạch hoá không hàm chứa được. Đó là hiện tượng phá sản. Tuy nhiên phá sản là một vấn đề từ lý luận đến thực tiễn là một quá trình tìm hiểu và nghiên cứu bởi khi một doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và đặc biệt là quyền lợi của người lao động ít nhiều sẽ bị...

  doc21p bebemoon 11-09-2010 2634 1064   Download

 • Sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo trải qua 20 năm thực hiện đã thu được "những thành tựu to lớn, mang tính lịch sử". Nước ta từ nền kinh tế kế hoạch hoá, tập trung, bao cấp chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, sự thay đổi đó kéo theo sự thay đổi căn bản về thể chế kinh tế, cơ chế quản lý hoạt động đặc biệt là hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu khách quan của nền kinh tế....

  pdf15p vinamilkvietnam 21-08-2012 97 30   Download

 • Nghị định số: 93/2015/NĐ-CP "Về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh" quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; việc thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản và những nội dung khác về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh không được quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p nhansinhaoanh_03 22-10-2015 74 0   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.

  doc32p havang 13-05-2009 5332 749   Download

 • Luật này quy định điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục phá sản; điều kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh lý tài sản và tuyên bố phá sản; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố phá sản và của người tham gia giải quyết yêu cầu tuyên bố phá...

  pdf34p emilynguyen 07-07-2009 1754 410   Download

 • Căn cứ vào hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của quốc hội khóa X,kì họp thứ 10. Luật này quy định luật phá sản của doanh nghiệp

  doc21p anvietcanh 15-10-2009 1572 410   Download

 • Cũng như các thực thể sống khác, Doanh nghiệp, hợp tác xã cũng có quá trình hình thành, phát triển và chấm dứt sự tồn tại của mình. Phá sản là một sự kiện pháp lý mà hậu quả của nó là “khai tử” cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã có thể bị tòa án tuyên bố phá sản vào bất cứ lúc nào nếu có đầy đủ căn cứ doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

  doc25p dongvandat1987 23-05-2010 496 209   Download

 • Pháp chế dược: Các quy định liên quan đến thuốc gây nghiện thuốc hướng tâm thần trình bày nội dung Thông tư 10/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế: các khái niệm chung, quy định liên quan đến pha chế – sản xuất – xuất nhập khẩu –bảo quản, quy định liên quan đến phân phối – dự trù – duyệt dự trù, các chế độ báo cáo.

  pdf47p taobien 02-06-2014 704 133   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã,

  doc33p minhminh123 11-11-2009 541 104   Download

 • Luật Phá sản doanh nghiệp số 30-L/CTN

  doc17p hoanglinh 19-08-2009 535 85   Download

 • Chương II: THỦ TỤC PHÁ SẢN I. Đối tượng có thể bị áp dụng các quy định của Luật phá sản doanh nghiệp: Theo quy định tại Điều 2 thì luật Phá Sản áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Như vậy về nguyên tắc, bất kể doanh nghiệp được tổ chức với qui mô nào, nếu lâm vào tình trạng phá sản thì được xử lý theo quy...

  pdf15p samsara246 22-05-2011 208 81   Download

 • Mở thủ tục phá sản: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 28 luật phá sản thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì toà án phải quyết định mở thủ tục phá sản khi có căn cứ chứng minh rằng doanh nghiệp hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

  doc3p thanhnam31785 18-02-2011 558 74   Download

 • Mục đích của luận án là làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của tính đặc thù về thủ tục phá sản áp dụng đối với TCTD; hệ thống hóa và phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục phá sản đối với các TCTD; từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thủ tục phá sản các TCTD ở Việt Nam.

  pdf204p change01 06-05-2016 149 44   Download

 • Luật phá sản 2004; NQ của HĐTPTANDTC số 03/2005/ NQ – HĐTP ngày 28/ 4/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản. NĐ SỐ 05/2010/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG LUẬT PHÁ SẢN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĐ 67/2006/NĐ – CP ngày 11/7/2006 hướng dẫn áp dụng Luật phá sản với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản QĐ của Chánh án TANDTC số 01/2005/QĐ – TANDTC ngày 27/4/2005 về quy chế làm việc của Tổ thẩm phán phụ trách...

  ppt121p print_12 23-08-2013 155 26   Download

 • Khái niệm và đặc điểm của mô hình doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong pháp luật phá sản Việt Nam, các quy định của pháp luật về mô hình doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong pháp luật phá sản Việt Nam là những nội dung chính trong đề tài nghiên cứu khoa học "Tìm hiểu mô hình doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản trong pháp luật phá sản Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p kangeun 16-12-2015 128 22   Download

 • Luật này quy định điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục phá sản; điều kiện, thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh, thủ tục thanh lý tài sản và tuyên bố phá sản; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu tuyên bố phá sản và của người tham gia giải quyết yêu cầu tuyên bố phá...

  ppt58p print_12 23-08-2013 135 19   Download

 • Luật này quy định điều kiện và việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, xác định nghĩa vụ về tài sản và các biện pháp bảo toàn tài sản trong thủ tục phá sản..

  doc32p nhatlv03wru 30-11-2011 109 17   Download

 • Mục đích nghiên cứu là xây dựng lý luận về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của 5 doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ theo pháp luật phá sản Việt Nam đối với doanh nghiệp, cung cấp luận cứ khoa học cho việc đánh giá thực trạng quy định pháp luật, cũng như thực tiễn thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ và phương hướng, giải pháp đối với các vấn đề đó.

  pdf172p cotithanh000 07-10-2019 91 17   Download

 • Nhiều doanh nghiệp đã được đầu tư khá kỷ lưỡng, họ có bằng cấp, có kinh nghiệm và có khả năng cạnh tranh trên thương trường, nhưng con số doanh nghiệp bị phá sản ngày càng lớn.Việt Nam có câu “không ai giàu 3 họ, không ai khó ba đời”, đời thứ nhất: xây dựng, đời thứ 2: duy trì, đời thứ 3: phung phí và cuối cùng đời thứ 4: trắng tay, các nước khác trên thế giới cũng đều như vậy, “quy luật 4 đời” như 1 định mệnh ám ảnh các doanh nhân, gần đây tạp chí...

  pdf3p phiyen_1 03-04-2013 117 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định phá sản
p_strCode=quydinhphasan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2