Quy định thực hiện cơ chế

Xem 1-20 trên 1123 kết quả Quy định thực hiện cơ chế
 • Bài giảng Hướng dẫn quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nêu lên quy định chung, bộ phận tiếp nhận, quy trình thực hiện, trách nhiệm thực hiện, điều khoản thi hành đối với cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

  pdf46p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 28 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRỒNG TRỌT SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf7p bupbebagsu 16-01-2013 31 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf12p bupbebagsu 16-01-2013 21 3   Download

 • Quyết định số: 07/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;...

  pdf63p codon_09 29-03-2016 21 2   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------Số: 45/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Bắc Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ...

  pdf9p bunbohue1810 18-06-2010 102 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VÀ CẤP GIẤY PHÉP KHẮC DẤU

  pdf3p buomgiay 13-12-2011 22 2   Download

 • Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf18p ngochuyen2345 23-10-2015 15 1   Download

 • Quyết định số: 32/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 21 1   Download

 • BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRONG GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

  pdf16p luatsuminhtri 25-06-2013 18 0   Download

 • Quyết định số: 2642/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế liên thông giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La; căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 8 0   Download

 • Qua hơn mười năm thực hiện cơ chế quản lý theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI( tháng 12/1986 ). Nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong tiến trình cải cách thuế bước I năm 1990, Chính phủ ban hành hệ thống thuế bao gồm nhiều sắc thuế.

  pdf48p cugiai1311 01-11-2012 136 43   Download

 • Đề tài tài Cơ chế giám sát hệ thống ngân hàng các quy định trọng yếu về Basel II – Basel III nêu nguồn gốc của Hiệp ước Basel, mục đích của Hiệp ước Basel, một số những khái niệm có liên quan, tỉ lệ vốn dựa trên rủi ro “tỉ lệ Cook”, Basel 2 và cơ chế giám sát hệ thống ngân hàng. Các nguyên tắc nhằm thực hiện cơ chế giám sát, trọng số rủi ro theo loại tài sảm. Basel III và việc thực thi ở các NHTM Việt Nam.

  pdf20p wave_12 08-04-2014 65 29   Download

 • Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  pdf11p lawttnh9 12-11-2009 45 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 269/qđ-ubnd của ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế liên thông về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sóc trăng', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p lawttnh16 13-11-2009 55 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2010/QĐ-UBND NGÀY 27/4/2010 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ "MỘT CỬA LIÊN THÔNG" GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẦU TƯ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf3p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 47 3   Download

 • Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

  pdf11p lawttnh5 12-11-2009 121 2   Download

 • Quyết định 11/2013/QĐ-UBND quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển cây trồng gắn với kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2016.

  pdf17p minhhanhmh 05-03-2014 25 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ PHỐI HỢP LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf23p caucathadieu 27-04-2010 87 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

  pdf13p caucathadieu 27-04-2010 46 5   Download

 • Quyết định số 26/2007/QĐ-BCN về việc ban hành điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Công nghiệp thực phẩm - tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoạt động theo mô hình Viện với các đơn vị thành viên do Bộ Công Nghiệp ban hành

  pdf20p lawbmhc8 24-11-2009 51 4   Download

Đồng bộ tài khoản