intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình đào tạo nhân viên

Nhân sự luôn là nền móng và là yếu tố quan trọng trong mọi quá trình hình thành nên chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Nhiều nhà lãnh đạo cho rằng đào tạo nguồn lực nhân viên là yếu tố ưu tiên hàng đầu của mọi công ty, tổ chức. Do vậy, quy trình đào tạo nhân viên cần được đầu tư kỹ lưỡng, song song với việc giúp nhân viên nâng cao chuyên môn làm việc, đây cũng là việc để doanh nghiệp có thể khai thác tối đa tài sản lớn nhất của mình, đáp ứng các yêu cầu về nhân lực trong tương lai. Nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng được quy trình đào tạo nhân viên khoa học, phù hợp với mục tiêu phát triển lâu dài, TaiLieu.VN giới thiệu đến bạn một số tư liệu hữu ích về Quy trình đào tạo nhân sự chungQuy trình đào tạo nội bộQuy trình đào tạo bên ngoàiQuy trình đào tạo và huấn luyện nhân viênChính sách đào tạo nội bộ,... Hi vọng với những tài liệu được chia sẻ trên đây sẽ giúp các nhà quản lý nâng cao năng lực công tác cho cán bộ công nhân viên hiện tại, và đồng thời đáp ứng các yêu cầu về nhân lực trong tương lai của doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

Tham khảo và download 12 Quy trình đào tạo nhân viên chọn lọc sau:
 • Bộ tài liệu Quy trình tuyển dụng và training sẽ cũng cấp cho các bạn mẫu quy trình tuyển dụng nhân sự, quy trình training nhân sự, quy trình đào tạo cán bộ, công nhân viên trong công ty, cách thức trình bày một biểu mẫu hành chính nhân sự, phương pháp đánh giá ứng viên dự tuyển, nhân viên thử việc, hướng dẫn ký hợp đồng lao động,...

  136 tài liệu 2269 lượt tải   Download

 • Quy trình đào tạo nhân sự chung được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức đào tạo nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ tài liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các quy trình, biểu mẫu tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.

  doc13p vrohtovitamin 13-06-2019 286 41   Download

 • Quy trình đào tạo nội bộ này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức đào tạo nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty. Cán bộ đào tạo chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng đào tạo, nước uống, tài liệu đào tạo, điện, nước, máy chiếu; kiểm tra phòng họp phải vệ sinh sạch sẽ; trước khi buổi đào tạo bắt đầu, phải tiến hành kiểm tra danh sách và nhắc nhở người tham gia đào tạo đúng giờ...

  doc4p lottexylitol 18-07-2019 158 31   Download

 • Quy trình đào tạo bên ngoài này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức đào tạo nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty. Căn cứ phiếu yêu cầu đào tạo của các Bộ phận, căn cứ chủ trương, chính sách phát triển và đào tạo nguồn lực.

  doc5p lottexylitol 18-07-2019 56 10   Download

 • Quy trình đào tạo và huấn luyện nhân viên nhằm đánh giá nhu cầu, quá trình xác định các yêu cầu về hiệu suất và sự chênh lệch giữa hiệu suất cần thiết và năng lực hiện tại. Sự chênh lệch về hiệu suất là sự khác biệt giữa hiệu suất khi thực hiện các dự án/công việc và nhiệm vụ hiện tại đối với hiệu suất tiêu chuẩn yêu cầu.

  pdf26p lottexylitol 18-07-2019 124 14   Download

 • Chương trình đào tạo theo chức danh là biểu mẫu được sử dụng trong việc lập danh sách đào tạo trong doanh nghiệp, tổ chức. Tham khảo Mẫu Chương trình đào tạo theo chức danh dưới đây để lên kế hoạch cho chương trình đào tạo nhân viên của doanh nghiệp bạn nhé. Chúc các bạn thành công!

  doc1p lottexylitol 18-07-2019 107 4   Download

 • Quá trình hội nhập nhân viên mới bắt đầu khi cán bộ phụ trách tuyển dụng gửi mail thông báo đã ký hợp đồng thử việc, thời gian sẽ đến công ty và vị trí sẽ làm. Khi có thông báo này thì người phụ trách hội nhập nhân viên mới sẽ bắt đầu gửi 1 mail order tới các bộ phận liên quan.

  xls2p lottexylitol 18-07-2019 85 5   Download

 • Mẫu Kế hoạch chi tiết đào tạo năm là mẫu bản kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ được ban lãnh đạo của công ty, cơ quan doanh nghiệp lập ra để lên kế hoạch về việc đào tạo nâng cao tay nghề cũng như chuyên môn nghiệp vụ theo từng bộ phận cho cán bộ công nhân viên. Mẫu kế hoạch nêu rõ đầu mục công việc, nội dung triển khai, mục tiêu hoàn thành... Bên cạnh đó, để tìm hiểu thêm về các biểu mẫu, quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên, mời các bạn cùng tham khảo 17p vrohtovitamin 13-06-2019 144 13   Download

 • Mẫu Danh sách học viên tham gia đào tạo là mẫu bảng danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách các cán bộ, công nhân viên tham gia khóa đào tạo và toàn bộ thông tin cần thiết cần được ghi rõ trong bảng sanh sách này. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các quy trình, biểu mẫu tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.

  doc1p vrohtovitamin 13-06-2019 42 1   Download

 • Mẫu thông báo kế hoạch đào tạo chung là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc kế hoạch đào tạo. Mẫu bản thông báo nêu rõ thông tin của trung tâm đào tạo, nội dung của kế hoạch đào tạo, thời gian thực hiện... Mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các quy trình, biểu mẫu tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.

  doc1p vrohtovitamin 13-06-2019 63 1   Download

 • Mẫu biên bản đào tạo là mẫu biên bản được lập ra khi cử cán bộ công nhân viên của cơ quan, doanh nghiệp đi đào tạo. Mẫu biên bản nêu rõ cán bộ, bộ phận tiến hành đào tạo, hướng dẫn, nội dung đào tạo, thời gian và địa điểm đào tạo, danh sách nhân viên được cử đi đào tạo... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.

  doc1p vrohtovitamin 13-06-2019 63 0   Download

 • TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Mẫu Phiếu yêu cầu đào tạo đột xuất được sử dụng nhằm lên danh sách chi tiết những người lao động đang có nhu cầu được đào tạo cấp tốc nhằm trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng để đáp ứng được những yêu cầu của công việc hoặc đáp ứng các yêu cầu để thăng tiến trong công việc của mình. Mẫu phiếu yêu cầu đào tạo sẽ có thông tin chi tiết về tên, bộ phận, thời gian đào tạo, nội dung đào tạo, mục đích đào tạo,...

  doc1p vitconxinhdep 13-07-2009 405 142   Download

 • Đào tạo nội bộ là việc doanh nghiệp tự đứng lên đào tạo nhân viên của mình thông qua các buổi, khóa học ngắn hạn. Nội dung buổi học có thể về sản phẩm, dịch vụ công ty, kỹ năng tiếp xúc khách hàng, kỹ năng làm việc theo nhóm... Dưới đây là mẫu chính sách đào tạo nội bộ, mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p lottexylitol 18-07-2019 54 8   Download

ADSENSE

strTagCode=quy-trinh-dao-tao-nhan-vien

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2