Quy trình làm thủ tục hải quan

Xem 1-20 trên 45 kết quả Quy trình làm thủ tục hải quan
 • Quyết định 258/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mậu dịch

  doc5p lythong 18-08-2009 179 49   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu để nắm rõ các quy trình, các bước làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu, phục vụ trong công việc.

  pdf5p nha1007 08-04-2015 44 16   Download

 • Bài giảng Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại bao gồm những nội dung về cơ sở pháp lý; quy trình cơ bản; thực hành chuẩn bị hồ sơ trước khi làm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng thương mại.

  ppt72p cocacola_06 05-11-2015 61 17   Download

 • Tìm hiểu một số thủ tục hải quan điện tử nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gia công qua tài liệu dưới đây giúp bạn nắm rõ qui định và quy trình làm thủ tục nhập khẩu hàng điện tử. Tài liệu dành cho sinh viên ngành hải quan, xuất nhập khẩu cùng tham khảo để học tốt hơn!

  pdf16p tuyetroimuahe123 28-02-2014 68 13   Download

 • Thủ Tục Hải Quan Xuất Nhập khẩu Container được chia làm hai bước: thủ tục hải quan giám sát và thủ tục hải quan kiểm hóa. Quy trình kiểm tra hải quan bao gồm những thủ tục cụ thể nào? các bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn qua tài liệu dưới đây!

  pdf10p tuyetroimuahe123 28-02-2014 87 17   Download

 • Quyết định 2422/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra thuế, ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong khi làm thủ tục hải quan

  pdf9p nguyenchien 08-08-2009 124 14   Download

 • c.4. Làm thủ tục hải quan Hàng hoá khi đi ngang qua biên giới quốc gia để nhập khẩu đều phải làm thủ tục hải quan. Việc làm thủ tục hải quan bao gồm các bước sau đây: - Mua tờ khai hải quan - Kê khai hải quan kèm với bộ chứng từ gồm: hợp đồng, phiếu đóng gói, hoá đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ, vận đơn ( đã ký hậu hoặc giấy tờ chứng minh đã thanh toán…), giấy chứng nhận số lượng, chất lượng… - Mang tờ khai đến cửa khẩu thông quan hàng...

  pdf9p ttcao5 05-08-2011 81 26   Download

 • Thông tư số: 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm...

  pdf28p codon_02 27-11-2015 15 1   Download

 • Chi cục Hải quan CK CSG KV3 là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Tp HCM. Đơn vị đóng trên địa bàn phía đông nam Tp HCM cách Tp 4 km, được thành lập từ năm 1998, được phân công nhiệm vụ quản lý các khu vực tàu neo đậu để xếp hàng và làm thủ tục Hải quan, trải dài từ cảng Tân Thuận, cảng Tân Thuận Đông, cảng Bến Nghé, cảng Vict, cảng Dầu Thực Vật, cảng Lotus, cảng Xăng dầu; giám sát hàng hóa giao thông ngoài phao và giám sát tàu neo đậu từ phao...

  doc113p nhienit 01-08-2010 1135 218   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Trước khi triển khai hoạt động, đại lý hải quan phải nộp các chứng từ quy định tại khoản 3, điều 7, Nghị định số 79/2005/NĐ-CP cho Cục Hải quan tỉnh nơi đại lý hải quan có trụ sở chính. Trường hợp nơi đại lý hải quan nơi có trụ sở chính không có Hải quan tỉnh thì nộp cho Cục Hải quan tỉnh có cửa khẩu nơi đại lý hải quan thường xuyên hoạt động. Đối với cơ quan nhà nước: + Cục Hải quan tỉnh...

  pdf3p abcdef_36 07-10-2011 42 4   Download

 • Phần mềm khai Hải quan ECUSKD là công cụ dùng để giúp doanh nghiệp thực hiện quy trình thủ tục hải quan. Doanh nghiệp nhập thông tin tờ khai, các chứng từ liên quan như trong bộ hồ sơ giấy sau đó gửi đến Hải quan, chương trình tiếp nhận của Hải quan sẽ cấp số “số tiếp nhận” và trả về cho doanh nghiệp. Tiếp theo doanh nghiệp mang hồ sơ giấy như bình thường và “số tiếp nhận” in ra từ chương trình đến hải quan làm thủ tục.

  doc71p tuquy1 15-01-2010 538 244   Download

 • Phần mềm khai Hải quan ECUS-K2 là công cụ dùng để giúp doanh nghiệp thực hiện quy trình thủ tục hải quan. Doanh nghiệp nhập thông tin tờ khai, các chứng từ liên quan như trong bộ hồ sơ giấy sau đó gửi đến Hải quan. Hệ thống tiếp nhận của Hải quan sẽ tiến hành cấp số và phân luồng cho tờ khai, doanh nghiệp lấy các phản hồi của Hải quan, in tờ khai và làm tiếp các bước theo quy trình nghiệp vụ cho đến khi lô hàng được thông quan. Ngoài ra phần mềm ECUS-K2 còn...

  doc72p hoahoctro_yl_vp 25-11-2012 100 22   Download

 • Quyết định số 188/TCHQ-GSQL về việc ban hành Quy trình làm thủ tục hải quan chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam do Tổng Cục Hải Quan ban hành

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 29 2   Download

 • Quyết định số 20/TCHQ-GSQL về việc ban hành quy trình làm thủ tục hải quan chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf4p lawqds5 09-12-2009 46 2   Download

 • Gọi hãng tàu cấp cho công ty lệnh cấp container rỗng sau đó lấy lệnh đó gửi cho bên vận tải và bên vận tải sẽ đi lấy container rỗng kéo về kho hàng của công ty để đóng hàng vào. đội đóng hàng sẽ cho ra một số liệu chính xác về lượng hàng, cách đóng gói, số container để công ty có thể làm hoàn chỉnh bộ hồ sơ xuất khẩu hàng. Sau cùng vận tải kéo container đã đóng hàng vào cảng nơi công ty làm thủ tục hải quan....

  pdf0p fpt_12 23-05-2013 209 99   Download

 • Định hướng nhập khẩu cho công ty để công ty có thể chủ động hơn trong công tác nhập khẩu. - Cử các cán bộ giỏi của Viện giảng dạy để nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên của công ty. 2. Kiến nghị đối với tổng cục hải quan. - Hiện nay, nhiều cán bộ công chức hải quan còn làm việc quan liêu cửa quyền, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ nhập khẩu. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp chấn chỉnh và làm trong sạch đội ngũ...

  pdf9p ttcao5 05-08-2011 74 23   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, ÁP DỤNG MỨC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

  doc7p giangacd 28-06-2010 88 20   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, ÁP DỤNG MỨC THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TRONG KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf8p cachepchienxu 20-07-2010 110 11   Download

 • Quyết định số 258/TCHQ-GSQL về việc ban hành Quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mậu dịch do Tổng Cục Hải Quan ban hành

  pdf5p lawxnk7 11-11-2009 54 7   Download

 • Quyết định số 127/TCHQ-GSQL về việc ban hành Quy trình và sơ đồ quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf6p lawxnk7 11-11-2009 72 7   Download

Đồng bộ tài khoản