intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình nghiên cứu marketing

Xem 1-20 trên 176 kết quả Quy trình nghiên cứu marketing
 • Bài giảng "Marketing căn bản – Chương 3: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin marketing, nghiên cứu marketing, quy trình nghiên cứu marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt50p doinhugiobay_14 28-01-2016 143 20   Download

 • Nội dung Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 1 Tổng quan về nghiên cứu marketing gồm có: Khái niệm nghiên cứu Marketing, vai trò của nghiên cứu Marketing, hệ thống thông tin Marketing, phân loại nghiên cứu Marketing, người thực hiện và người sử dụng kết quả NC, kế hoạch nghiên cứu Marketing,...

  ppt68p dolalatien 30-11-2017 104 13   Download

 • Trong nghiên cứu marketing nói riêng và trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nói chung. Việc lấy mẫu để điều tra thay vì phải điều tra toàn bộ được thực hiện bởi các lý do sau: Những người ra quyết định thường bị giới hạn về mặt thời gian...; Đối với quy mô tổng thể lớn....; Trong một số trường hợp, việc tiến hành điều tra.....

  pdf16p phuongtran1903 31-10-2013 105 11   Download

 • Chương trình trình độ Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành: Marketing thương mại với mục tiêu giúp sinh viên trình bày nội dung và quy trình nghiên cứu marketing; giải thích các mô hình nghiên cứu marketing; xây dựng bản kế hoạch nghiên cứu marketing;...

  pdf25p vtu123 18-03-2016 43 6   Download

 • (NB) Bài giảng Nghiên cứu marketing: Phần 1 gồm 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sẽ gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về nghiên cứu marketing, xác định vấn đề nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu và đề cương nghiên cứu, lựa chọn mô hình nghiên cứu, các phương pháp thu thập dữ liệu.

  pdf80p thuyanlac888 16-05-2020 33 6   Download

 • Chương 4 nhằm giới thiệu và phân tích tầm quan trọng của nghiên cứu marketing, mô tả quy trình nghiên cứu marketing, giới thiệu các nguồn thông tin và các phương pháp thu thập thông tin.

  pdf11p six_12 14-03-2014 125 5   Download

 • Bài giảng Mục đích nghiên cứu marketing nhằm nhận diện cơ hội và vấn đề marketing, tạo ra, điều chỉnh, và đánh giá các quyết định marketing, kiểm soát kết quả marketing, cải tiến qui trình marketing, các loại nghiên cứu marketing.

  pdf18p thick_12 14-07-2014 71 3   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 với mục tiêu nhằm cung cấp những nhận thức căn bản về hệ thống thông tin marketing (MIS), hiểu rõ đặc điểm hoạt động nghiên cứu marketing, vai trò của nghiên cứu marketing đối với doanh nghiệp, tìm hiểu quy trình và nội dung các bước trong quy trình nghiên cứu marketing.

  pdf7p thuyanlac321 22-06-2018 41 3   Download

 • Bài giảng "Quản trị Marketing – Chương 2: Phương pháp phân tích thị trường" cung cấp các kiến thức về quản trị thông tin marketing; quy trình nghiên cứu marketing; phương pháp đo lường và dự báo thị trường.

  pdf38p trinhthamhodang7 27-08-2020 25 3   Download

 • Bài 2 "Nghiên cứu Marketing, phân tích môi trường Marketing" thuộc bài giảng Quản trị Marketing trình bày về các nội dung về ý nghĩa của thông tin trong quản trị Marketing và xác định mô hình hệ thống thông tin Marketing, quy trình nghiên cứu Marketing,... Với các bạn chuyên ngành Kinh doanh thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf13p bethuy1990 20-11-2015 50 2   Download

 • Chương 3 - Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing. Nội dung chính trong chương giúp người học hiểu rõ hơn về: Hệ thống thông tin marketing là gì? Nghiên cứu marketing? Quy trình nghiên cứu marketing? Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p deja_vu6 02-04-2018 27 2   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu thị trường dành cho nhà quản trị Marketing giúp người học hiểu rõ các bước cơ bản của quy trình nghiên cứu thị trường; hiểu rõ cách xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu; nắm vững cách xây dựng kế hoạch nghiên cứu; hiểu rõ các loại nghiên cứu thị trường và tình huống áp dụng.

  pdf55p womanhood911_07 05-11-2009 1409 691   Download

 • Mục tiêu chương 2 Nghiên cứu thị trường thuộc bài giảng Marketing quản trị trình bày về khái niệm và phân loại nghiên cứu thị trường, nội dung nghiên cứu thị trường, quy trình nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu.

  pdf20p narrow_12 16-07-2014 174 24   Download

 • Quy trình phân tích và xử lý bắt đầu sau khi dữ liệu đã được thu thập. Nhưng trước khi xử lí phải diễn giải các dữ liệu ra một dạng thích hợp vì những dữ liệu mới được thu thập vẫn còn dạng ''thô'' chưa thể xử lí ngay được mà chúng cần được sắp xếp, được mã hóa theo những cách thức nhất định dễ dàng cho việc sử dụng ...

  pdf33p phuongtran1903 31-10-2013 125 16   Download

 • Nghiên cứu cơ bản là nghiên cứu để phát triển, mở rộng kiến thức nói chung hoặc cho một ngành nào đó nói riêng, tìm hiểu những quy luật của tự nhiên hay nghiên cứu một lý thuyết đã được công nhận với mục đính phát triển kiến thức đó.

  pdf16p phuongtran1903 31-10-2013 108 14   Download

 • Giả thiết thống kê là một giả thiết có liên quan đến một trong 3 vấn đề sau: Tính độc lập hay phụ thuộc của đại lượng ngẫu nhiên cần nghiên cứu; Dạng của quy luật phân phối sác xuất của đại lượng ngẫu nhiên; Giá trị của tham số của quy luật phân phối sác xuất đã biết dạng.

  pdf57p phuongtran1903 31-10-2013 93 10   Download

 • Chương 4: Nghiên cứu marketing (Marketing research). Mục tiêu chương này nhằm giới thiệu nghiên cứu marketing và vai trò của nó đối với các quyết định marketing của doanh nghiệp, giới thiệu các loại hình nghiên cứu marketing, mô tả qui trình nghiên cứu marketing.

  ppt21p estupendo2 06-08-2016 53 4   Download

 • 1) Vì sao DN cần phải nghiên cứu thị trường?  Cung cấp thông tin cho việc hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát và đánh giá chính xác việc thực hiện chiến lược marketing Phát họa và đề xuất các giải pháp cho những vấn đề hiện đang gây ra tình trạng kém hiệu quả. Làm giảm bớt rủi ro trong KD. Phát triển thị trường mới , sản phẩm mới hoặc cải tiến. Hỗ trợ cho việc quảng cáo, bán hàng thông qua nghiên cứu thái độ khách. hàng. 2) Quy trình Nghiên cứu marketing? Xác định vấn đề marketing cần nghiên...

  doc4p tjnhlaji97 20-06-2013 912 173   Download

 • CHƯƠNG 4: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐO LƯỜNG VÀ LẬP THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ. I/ Ý NGHĨA CỦA ĐO LƯỜNG: Quy trình đo lường các hiện tượng Marketing là khía cạnh căn bản của nghiên cứu Marketing. Xuất phát từ quan điểm ra quyết định Marketing, quản trị viên quan tâm đến việc đo lường những khía cạnh khác nhau của hệ thống Marketing.

  pdf10p leslienguyen 25-11-2010 236 145   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Marketing bệnh viện (Tài liệu đào tạo cao học Quản lý bệnh viện), phần 2 trình bày các nội dung của phần Marketing dịch vụ chăm sóc sức khỏe bao gồm: Quy trình nghiên cứu marketing, môi trường marketing bệnh viện, nguyên tắc marketing, marketing hỗn hợp, các nghiên cứu marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p nhansinhaomong_02 07-10-2015 267 87   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy trình nghiên cứu marketing
p_strCode=quytrinhnghiencuumarketing

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2