Quyết định đính chính

Xem 1-20 trên 42110 kết quả Quyết định đính chính
 • QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2011/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf1p oggianoel 09-01-2013 19 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2012/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf2p oggianoel 09-01-2013 32 2   Download

 • Quyết định số: 79/2013/NQ-HĐND về quy định chế độ hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số - kế hoạch hoá gia đình, kiêm cộng tác viên phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg, ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình;...

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 27 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 838/QĐ-BXD NGÀY 12/8/2009 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf19p caucathadieu 27-04-2010 89 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 838/QĐ-BXD NGÀY 12/8/2009 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf22p xexucxich 21-04-2010 66 4   Download

 • Quyết định số 003/2007/QĐ-BCT về Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010 do Bộ Công thương ban hành, để sửa đổi một số điều tại Quyết định số 36/2007/QĐ-BCN ngày 06 tháng 8 năm 2007 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010

  pdf2p lawdn2 31-10-2009 42 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf5p voigiay 05-11-2011 54 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 1...

  pdf4p voigiay 05-11-2011 41 3   Download

 • Quyết định số 03/2005/QĐ-VPCP về việc Tổ chức và hoạt động của Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawdn5 31-10-2009 43 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TƯ PHÁP CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 10/3/2...

  pdf6p voigiay 05-11-2011 34 2   Download

 • Quyết định 141/QĐ-UBND.TM năm 2013 điều chỉnh quỹ tiền lương do tỉnh Nghệ An ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

  pdf2p thuthum 15-04-2014 24 2   Download

 • Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp cung cấp, xử lý thông tin và vận hành, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định 43/2011/NĐ-CP);.

  pdf6p ngochuyen2345 23-10-2015 30 2   Download

 • Quyết định số 751/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawdn2 31-10-2009 23 1   Download

 • Quyết định số 1053/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2007 - 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn2 31-10-2009 36 1   Download

 • Quyết định số 1225/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định giai đoạn 2007- 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn2 31-10-2009 25 1   Download

 • Quyết định số 89/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Hóa chất Việt Namsang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawdn3 31-10-2009 45 1   Download

 • Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Việt Hàn tại Cụm công nghiệp Đa nghề Đình Bảng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

  pdf2p lawdn3 31-10-2009 42 1   Download

 • Quyết định số 266/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thép Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawdn3 31-10-2009 26 1   Download

 • Quyết định số 25/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn3 31-10-2009 33 1   Download

 • Quyết định số: 31/2015/QĐ-UBND về việc bổ sung giá đất ở nông thôn tại đường 24/3 xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019); căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ “Quy định về giá đất”;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 21 1   Download

Đồng bộ tài khoản