Quyết định thủ tục tố tụng

Xem 1-20 trên 192 kết quả Quyết định thủ tục tố tụng
 • Về xác định phạm vi những vụ kiện được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự rút gọn Vì thế, hiệu quả của hoạt động này trong việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động chỉ là lí thuyết.

  pdf5p bravetocxu 26-04-2013 62 10   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ được các vấn đề lý luận cơ bản về thủ tục tố tụng dân sự rút gọn và điều kiện áp dụng thủ thục này; đánh giá được sự phù hợp các quy định này với điều kiện thực tế trong việc áp dụng giải quyết các tránh chấp hiện nay ở một số Tòa án; đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật tố tụng dân sự quy định về thủ tục tố tụng dân sự rút gọn.

  doc29p hannguyetti 09-04-2017 14 7   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự.

  pdf127p lavie0 19-07-2011 360 119   Download

 • Quyết định số 6654/QĐ-UB về việc bổ sung kiện toàn Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp của Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf3p lawvhxh9 19-11-2009 62 4   Download

 • Theo Điều 9 Bộ luật dân sự (BLDS), tất cả các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ; khi quyền dân sự của một chủ thể bị xâm phạm thì chủ thể đó có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật dân ự hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận quyền dân sự của mình; buộc chấm dứt hành vi vi phạm; buộc xin lỗ...

  doc21p truongquan90 25-11-2011 384 208   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật số: 64/2010/qh12', văn bản luật, thủ tục tố tụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc88p hkquoc 12-01-2011 104 20   Download

 • Quyết định 2153/QĐ-BTP năm 2013 Quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Tư pháp và Thi hành án dân sự địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

  pdf7p nanghonghoang 27-03-2014 35 1   Download

 • Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2013 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

  pdf8p nanghonghoang 27-03-2014 29 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 52/2006/QĐ-BGTVT NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2006 BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 211 – 06 “ÁO ĐƯỜNG MỀM – CÁC YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN THIẾT KẾ”

  doc78p gianggsp 05-10-2009 178 45   Download

 • 1. Khái niệm chung Xuất phát từ đặc trưng của quan hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh của luật TTHS. Đó là những quan hệ luôn có 1 bên là quyền lực cơ quan Nhà nước có trách nhiệm và quyền hạn giải quyết các vụ án hình sự, mặt khác tội phạm là hành vi nguy hiểm không chỉ cho riêng một cá nhân nào mà hành vi nguy hiểm cho xã hội, nguy hiểm cho lợi ích chung của cộng đồng, do vậy trong tố tụng hình sự các cơ quan có thẩm quyền có quyền áp...

  doc14p tailieu060695 27-03-2013 150 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định giám đốc thẩm của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao tập 2', văn bản luật, thủ tục tố tụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc154p nhattinhanh850 10-11-2009 157 44   Download

 • Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự

  doc141p lawcao 22-09-2009 109 28   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------Số: 13/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf27p cucaibanhchung 28-05-2010 117 18   Download

 • Bài 11 Thủ tục đặc biệt thuộc bài giảng tố tụng hình sự nhằm đòi hỏi sinh viên phải nắm được những quy định riêng biệt mà BLTTHS quy định khi giải quyết VA có người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là người chưa thành niên, nắm vững thủ tục giải quyết VA đơn giản theo thủ tục rút gọn, phân biệt được những điểm khác nhau giữa các thủ tục đặc biệt với thủ tục chung.

  pdf15p slow_12 26-06-2014 69 17   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------Số: 25/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------TP . Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP, CÁC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2015” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ...

  pdf28p cucaibanhchung 28-05-2010 86 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf6p daumeoduoicop 26-03-2010 187 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf37p daumeoduoicop 26-03-2010 206 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật số : 2 4/2004/qh11', văn bản luật, thủ tục tố tụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc115p chuongvd 25-11-2010 66 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf3p daumeoduoicop 26-03-2010 193 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf4p daumeoduoicop 26-03-2010 152 7   Download

Đồng bộ tài khoản