Quyết tranh chấp lao động

Xem 1-20 trên 107 kết quả Quyết tranh chấp lao động
 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 - Luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động; một số chế định cơ bản của Luật Lao động; giải quyết tranh chấp lao động. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

   

  ppt33p thuytrang_9 04-09-2015 200 75   Download

 • Bài thuyết trình Luật lao động: Giải quyết tranh chấp lao động trình bày về khái niệm; nguyên nhân; những quy định chung về giải quyết tranh chấp lao động; thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân; thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể.

  ppt18p thuytrang_8 21-09-2015 167 66   Download

 • Mục đích của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án, cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng, từ đó chỉ ra những bất cập để đề xuất những kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án trên thực tế.

  pdf18p nguyetdong1 13-04-2017 25 9   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là tiếp tục làm rõ một số vấn đề lý luận về tranh chấp lao động cá nhân và giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 25 8   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là tiếp tục làm rõ một số vấn đề lý luận về tranh chấp lao động cá nhân và giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

  pdf8p truongtien_08 03-04-2018 2 2   Download

 • Luận văn phân tích thực trạng pháp luật giải quyết tranh chấp lao động bằng trọng tài theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam. Chỉ ra những tồn tại của hệ thống các quy định về giải quyết tranh chấp lao động bằng trọng tài ở Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp lao động bằng trọng tài ở Việt Nam.

  pdf6p truongtien_08 03-04-2018 1 0   Download

 • Tài liệu tham khảo hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp lao động

  doc9p xuancamht 10-11-2010 577 285   Download

 • Khi nền kinh tế chuyển sang nền kinh tế thị trường, do có sự tác động của nhiều yếu tố kinh tế – xã hội, nên trong quá trình sử dụng lao động đã xẩy ra nhiều bất đồng về quyền lợi ích, dẫn đến tranh chấp giữa người lao động đã xẩy ra nhiều bất đồng về quyền và lợi ích, dẫn đến tranh chấp giữa người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động.

  doc15p nhaquantritaiba 14-06-2011 488 190   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hoá, khi mà nền kinh tế của các quốc gia ngày một phát triển,cùng với sự tác động của nhiều yếu tố kinh tế – xÓ HỘI, NỜN TRONG QUỎ TRỠNH SỬ DỤNG LAO động đÓ XẨY RA NHIỀU BẤT đồng về quyền và lợi ích, dẫn đến tranh chấp giữa người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động.

  pdf20p cugiai1311 01-11-2012 162 77   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tranh chấp lao động và cách giải quyết tranh chấp lao động', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc15p nhaquantritaiba 15-06-2011 258 74   Download

 • Nghiên cứu khái quát chung về giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án. Nghiên cứu thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án. Keywords: Pháp luật Việt Nam; Tranh chấp lao động; Tòa án; Luật lao động...

  pdf25p doanvip07 01-07-2013 116 32   Download

 • Tất yếu xảy ra tranh chấp lao động. Hoạt động SXKD bị đình trệ Người lao động không có tinh thần làm việc, năng suất lao động không cao. Nguy cơ mất việc làm, mất thu nhập Quan hệ giữa hai bên bị ảnh hưởng Nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động nhăm ổn định quan hệ lao động, bình thường hóa quan hệ , ổn định hoạt động sxkd, người lao động có cơ hội để tiếp tục công việc và nâng cao năng suất lao động ...

  ppt23p ktouch_12 25-06-2013 129 21   Download

 • Trong giai đoạn phát triển hiện nay, tranh chấp lao động trở thành vấn đề phức tạp đối với mọi nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trở nên phức tạp hơn rất nhiều một phần do sự có mặt của các nhà đầu tư nước ngoài vốn quen với quan hệ lao động có nhiều khác biệt tại chính quốc gia họ, một phần từ ý thức ngày càng nâng cao của người lao động về các quyền và lợi ích chính đáng của...

  pdf13p dontetvui 20-01-2013 40 10   Download

 • Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề.

  doc15p nobitarocker 08-05-2017 12 5   Download

 • Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động giữa người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động. Tình hình tranh chấp lao động ngày càng có biểu hiệu gia tăng ở Việt Nam. Thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, giúp giảm thiểu tranh chấp lao động ở các doanh nghiệp.

  pdf5p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 26 4   Download

 • Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động là một vấn đề hết sức quan trọng, luôn được đặt ra đối với hầu hết các nước trên thế giới. Với mong muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về tranh chấp lao động

  pdf16p cugiai1311 01-11-2012 244 83   Download

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu những vấn đề lý luận về giải quyết TCLĐTT về lợi ích và thực trạng pháp luật lao động Việt Nam về giải quyết TCLĐTT về lợi ích để trên cơ sở đó đưa ra những đóng góp nhằm hoàn thiện hệ thống lý luận về giải quyết TCLĐTT về lợi ích; hoàn thiện hệ thống các quy định về giải quyết TCLĐTT về lợi ích ở Việt Nam trên hai phương diện điều chỉnh pháp luật và áp dụng pháp luật.

  pdf159p change01 05-05-2016 60 25   Download

 • Tài liệu đưa ra 21 tình huống thường gặp trong tranh chấp lao động và có gợi ý cách giải quyết các tình huống này. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề.

  doc8p phamthithuhuyen9b 13-03-2017 109 23   Download

 • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những vấn đề pháp lý lớn và phức tạp, những sự kiện pháp lý này thường phát sinh trong đời sống xã hội và là một vấn đề cần phải được giải quyết kịp thời...Vì vậy chuyên đề Kỹ năng của luật sư trong việc hỗ trợ khách hàng khởi kiện tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo ra tòa án này sẽ đưa bạn nhiều thông tin hữu ích về kỹ năng tranh tụng của vụ việc dân sự.

  pdf12p acc_12 03-04-2014 94 21   Download

 • Luật Lao động có cấu trúc gồm 8 chương. Nội dung các chương của bài giảng gồm các vấn đề lớn như: Khái niệm luật Lao động Việt Nam; hợp đồng lao động, đối thoại; thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm việc – thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương; kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất; giải quyết tranh chấp lao động và đình công.

  ppt68p hoa_cuc91 27-06-2014 57 15   Download

Đồng bộ tài khoản