Rà soát số lượng doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 33 kết quả Rà soát số lượng doanh nghiệp
 • Trong cuộc sống từ xa xưa, con người ta luôn có nhu cầu trao đổi với nhau những tâm tư tình cảm, những kinh nghiệm sinh tồn... có nghĩa là những nhu cầu thông tin (communication) tức trao đổi tin tức với nhau. Hiện nay chưa có một định nghĩa đầy đủ và súc tích cho khái niệm tin tức (information), chúng ta có thể tạm hiểu đó là sự cảm hiểu của con người về thế giới xung quanh thông qua sự tiếp xúc với nó....

  doc18p vuctcanh 05-10-2012 62 12   Download

 • Để bắt đầu, chúng ta có thể lấy ví dụ từ thực tế một công ty kinh doanh. Trong ba năm, doanh số của họ tăng gấp tám lần, số lượng nhân viên tăng gấp mười hai lần. Tất cả mọi việc đều tốt đẹp, tuy nhiên đối với những chủ doanh nghiệp, những người có thói quen kiểm soát mọi chi tiết dù là nhỏ nhất của công việc, lần đầu tiên cảm thấy có điều gì đó xảy ra trong công ty mà họ không hiểu được. Thậm chí, số lượng nhân viên trong công ty của mình,..

  doc0p moser 04-03-2009 183 46   Download

 • Đề tài này tập trung tìm hiểu quy trình cho vay có tsđb khách hàng doanh nghiệp và các hoạt động kiểm soát chủ yếu nhằm phát hiện và ngăn ngừa rủi ro phát sinh trong quá trình này tại Chi nhánh.

  pdf86p thangnamvoiva30 02-11-2016 4 1   Download

 • Đề tài này tập trung tìm hiểu quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hoạt động kiểm soát chủ yếu nhằm phát hiện và ngăn ngừa rủi ro phát sinh trong quá trình cho vay tại chi nhánh; đưa ra một số đánh giá, giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp.

  pdf86p bautroibinhyen1 02-11-2016 5 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở kế thừa và phát triển những nghiên cứu trước đây về rủi ro trong hoạt động ngành Ngân hàng và đặc biệt là về rủi ro tín dụng, đề tài sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  pdf30p truongtien_05 28-03-2018 0 0   Download

 • Nghiên cứu này tập trung nhận dạng và đo lường các yếu tố tính cách quan trọng có tác động đến năng lực tạo ra và thực hiện ý tưởng sáng tạo và năng lực tạo động lực sáng tạo của nhân viên tại các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này được thực hiện thông qua nghiên cứu định lượng có sự hỗ trợ của kỹ thuật định tính.

  pdf18p sieunhansoibac5 18-04-2018 0 0   Download

 • Dự toán là một kế hoạch chi tiết (detailed plan) được lập cho một kỳ hoạt động trong tương lai, biểu hiện dưới hình thức định lượng (số lượng và giá trị), chỉ ra việc huy động các nguồn lực và việc sử dụng chúng trong thời kỳ đó. Dự toán là một công cụ của nhà quản lý, được sử dụng trong việc lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá hoạt động.

  ppt35p newbievnx 06-03-2011 269 134   Download

 • Thực tế nầy khiến cho các nhà quản trị chất lượng phải mở rộng việc kiểm tra chất lượng ra toàn bộ quá trinh sản xuất – kiểm soát chất lượng. Phương châm chiến lược ở đây là phải tìm ra các nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng , giải quyết tốt các điều kiện cho sản xuất từ gốc mới có kết quả cuối cùng là chất lượng sản phẩm.

  pdf8p kim_ha_nul 10-09-2010 225 118   Download

 • Dự toán là một công cụ của nhà quản lý, được sử dụng trong việc lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá hoạt động. Dự toán là một kế hoạch chi tiết (detailed plan) được lập cho một kỳ hoạt động trong tương lai, biểu hiện dưới hình thức định lượng (số lượng và giá trị), chỉ ra việc huy động các nguồn lực và việc sử dụng chúng trong thời kỳ đó.

  ppt35p akvevn 08-04-2011 193 79   Download

 • Những bất ổn từ chỉ số vĩ mô Doanh nghiệp và các điểm yếu của quản trị tài chính Theo đó, trước khi triển khai công việc này phải phân tích, rà soát lại tình hình thực trạng của doanh nghiệp; xác định lại nguồn vốn; xác định các chỉ tiêu đo lường quen thuộc như KPI (Key Performance Indicator, chỉ số đánh giá thực hiện công việc), KRI (Key Risk Indicator, chỉ số quản trị rủi ro)… Và sau cùng là kiểm soát chất lượng tài chính của doanh nghiệp.

  pdf4p bibocumi12 02-11-2012 68 25   Download

 • Kiểm soát qui trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất là vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm. Vì nhờ đó, mọi yêu cầu đặt ra về chất lượng sản phẩm được đáp ứng hoàn toàn. Để kiểm soát qui trình có nhiều công cụ nhưng bài viết chỉ giới thiệu các chỉ số năng lực qui trình. Bài viết nêu khái quát về qui trình và lợi ích từ kiểm soát qui trình. Từ đó, nêu các chỉ số đánh giá năng lực qui trình, như: Chỉ số RPI, Cp, Cpk. Trong mỗi chỉ số,...

  pdf6p dzungdang 09-10-2009 674 193   Download

 • Phát triển như hiện nay, các doanh nghiệp luôn tìm cách nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm và dịch vụ do chính họ làm ra. Quản trị chất lượng chính là một hoạt động quan trọng có thểgiúp công ty thực hiện ý định trên gồm: giảm chi phí, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

  pdf57p meomayhamchoi 29-06-2011 255 155   Download

 • Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ với tên gọi đầy đủ là Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5703000320 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Cần thơ cấp ngày 27/06/2007.Báo cáo tài chính là các báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra các quyết định về kinh...

  doc250p nptungkg88 28-04-2011 256 124   Download

 • Kiểm tra là việc đo lường kết quả thực tế so sánh với tiêu chuẩn quy định nhằm phát hiện những sai lệch để điều chỉnh. Hệ thống kiểm soát nội bộ thực chất là các hoạt động biện pháp kế hoạch quan điểm, nội quy, chính sách do ban giám đốc đặt ra để đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu.

  pdf14p tae_in2 29-07-2010 491 123   Download

 • 1. Mục đích: - Đảm bảo các quá trình được thực hiện dưới sự kiểm soát, các thông số yêu cầu được tuân thủ theo qui định để đảm bảo kết quả đầu ra như hoạch định. - Đánh giá, xác định hiệu quả và hiệu lực của các quá trình để tìm cơ hội cải tiến và điều chỉnh để các quá trình đạt hiệu quả cao hơn. 2. Phạm vi: Ap dụng cho việc theo dõi, đo lường các quá trình của Hệ thống quản lý chất lượng. 3. Định nghĩa: 3.

  pdf5p kim_ha_nul 07-09-2010 193 78   Download

 • Đảm bảo các quá trình được thực hiện dưới sự kiểm soát, các thông số yêu cầu được tuân thủ theo quy định để đảm bảo các kết quả đầu ra như hoạch định

  pdf4p dathao 16-10-2009 149 52   Download

 • Mục tiêu Tầm quan trọng của giá trong Mar-mix Một số yếu tố ảnh hưởng đến giá Một số chiến lược định giá Quy trình định giá cho một SP mới. .Một số vấn đề - Khái niệm Giá là số lượng tiền tệ cần thiết mà khách hàng phải bỏ ra để có được một SP với một mức chất lượng nhất định, vào một thời điểm nhất định và ở một nơi nhất định. .Một số vấn đề - Vai trò Giá cả là biến số duy nhất trong Mar – mix mang lại thu nhập.

  pdf39p ohdokwan 05-01-2013 97 36   Download

 • Mục đích: Đánh giá hiệu quả từng giám đốc vùng, đồng thời tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục. Phương pháp: so sánh số liệu thực hiện và số liệu dự toán đã phê duyệt, tuy nhiên cần phải xem xét thật kỹ ảnh hưởng của nhân tố lượng tiêu thụ và giá bán sản phẩm.

  ppt33p nguyenthao1669 24-10-2011 150 32   Download

 • Hành vi chào mua công khai là trường hợp đặc biệt trong giao dịch chứng khoán, mang tính chất thôn tính doanh nghiệp. Luật pháp về chứng khoán các nước đều quy định, khi mua một số lượng cổ phần tương đối lớn, đủ để kiểm soát hoặc chi phối công ty thì bên mua bắt buộc phải thực hiện phương thức giao dịch chào mua công khai. Ở Việt Nam, phương thức giao dịch này cũng được quy định trong Luật Chứng khoán.

  pdf5p giomuaxuantoi 21-05-2010 105 19   Download

 • Đề tài tập trung tìm hiểu quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát chủ yếu nhằm phát hiện và ngăn ngừa rủi ro phát sinh trong quá trình cho vay tại Chi nhánh. Sau đó, đề tài tiếp tục đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay.

  pdf99p thangnamvoiva26 21-10-2016 16 12   Download

Đồng bộ tài khoản