intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Rủi ro kỳ hạn

Xem 1-20 trên 402 kết quả Rủi ro kỳ hạn
 • Bài viết "Rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống tối ưu chi phí thuế tại các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay" sẽ nghiên cứu về cách thức thực hiện của các DN thông qua rà soát việc tuân thủ quy định về thuế, điều chỉnh những sai sót trong quá trình xác định, kê khai thuế, từ đó hạn chế rủi ro và tối ưu chi phí thuế cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p leminhvu111 07-06-2024 6 0   Download

 • Bài giảng Luật giao dịch điện tử - Chương 3: An toàn thương mại điện tử, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về an toàn thương mại điện tử; Các khía cạnh của an toàn thương mại điện tử; Những nguy cơ đe dọa an toàn thương mại điện tử; Hạn chế rủi ro trong thương mại điện tử;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt31p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam" trình bày thực trạng tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực kinh tế tài chính – ngân hàng tại Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Quản trị nguồn vốn và tài sản của ngân hàng thương mại" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại; phân tích tình hình tài chính của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p khanhchi2590 10-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính" tổng hợp các nội dung về tính trọng yếu, rủi ro kiểm toán, phân tích một số hạn chế trong đánh giá rủi ro kiểm toán và tính trọng yếu, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính - Chương 2: Lãi suất, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm lãi suất; Đo lường lãi suất; Phân loại lãi suất; Phân tích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất; Phân tích cấu trúc rủi ro của lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf45p khanhchi2550 10-05-2024 5 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 6: Lãi suất, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm và bản chất của lãi suất; Vai trò của lãi suất; Phân loại lãi suất; Nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất; Tác động của lãi suất; Cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 4: Kinh doanh chênh lệch giá và ngang giá lãi suất, cung cấp cho người học những kiến thức như kinh doanh chênh lệch giá - Arbitrage quốc tế; Lý thuyết ngang giá lãi suất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p khanhchi2550 10-05-2024 3 1   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 3.1: Phòng ngừa rủi ro bằng công cụ phái sinh, cung cấp cho người học những kiến thức như Giao dịch ngoại hối giao ngay; Phòng ngừa rủi ro ngoại hối bằng Hợp đồng kỳ hạn (Forwards);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p khanhchi2550 10-05-2024 6 2   Download

 • Bài giảng Toán tài chính trình bày các nội dung chính như sau: Tiền lãi; Lãi suất và giá trị thời gian của tiền tệ; Chuỗi niên khoản; Lập thời biểu thanh toán nợ vay; Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất và rủi ro lãi suất; Định giá chứng khoán; Định giá chứng khoán phái sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt12p khanhchi2550 10-05-2024 10 3   Download

 • Bài giảng Toán tài chính - Chương 5: Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất và phòng ngừa rủi ro, cung cấp cho người học những kiến thức như Lãi suất tức thời và lãi suất tương lai; Lý thuyết về cấu trúc kỳ hạn của lãi suất; Thời lượng của dòng tiền; Lý thuyết REDINGTON & Phòng ngừa rủi ro lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p khanhchi2550 10-05-2024 8 2   Download

 • Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, các thiết bị kỹ thuật số đã trở nên vô cùng phổ biến và có tác động mạnh đến tư duy và hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Mua sắm trực tuyến dần trở thành một hình thức không hề xa lạ đối với người Việt Nam. Người tiêu dùng hoàn toàn có thể tiếp cận đến những sản phẩm, những nhãn hàng nổi tiếng với chất lượng cao cả trong và ngoài nước.

  pdf7p longtimenosee09 08-04-2024 5 1   Download

 • Thời kỳ kỹ thuật số, chuyển đổi số, tài sản kỹ thuật số là những gì mà người ta mô tả hay định nghĩa về xu hướng phát triển của thời đại cách mạng 4.0 khi mà số hóa trên các nền tảng công nghệ được đánh giá cao. Thị trường NFT - cái tên được nhắc tới nhiều nhất gần đây như một cơn sốt, phát triển chóng mặt, tỷ lệ đầu tư vô hạn phát sinh nhiều rủi ro tiềm ẩn.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 5 0   Download

 • Nghiên cứu "Rủi ro sinh thái và ô nhiễm kim loại nặng trong đất ở tỉnh Đồng Nai" sử dụng chỉ số ô nhiễm (PI), chỉ số ô nhiễm tích hợp (NIPI) và chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng (PERI) để xác định mức độ ô nhiễm và đánh giá rủi ro sinh thái tiềm năng của sáu kim loại trong đất ở tỉnh Đồng Nai. 103 mẫu đất đã được thu thập và phân tích. Kết quả đã chỉ ra rằng: Có sự chênh lệch rất lớn về kết quả đánh giá mức độ ô nhiễm khi sử dụng giá trị nền và nồng độ giới hạn cho phép theo TCVN làm cơ sở để phân loại mức độ ô nhiễm.

  pdf9p phocuuvan0201 02-02-2024 4 0   Download

 • Bài viết "Giải pháp hạn chế nợ xấu trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội" trên cơ sở hệ thống hóa phần lý luận chung và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cơ bản về nợ xấu, đánh giá thực trạng nợ xấu và đưa ra các biện pháp quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân đội và NHNN đã điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng, chủ động nới rộng tín dụng cho các tổ chức tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p modungvanthu 13-12-2023 7 4   Download

 • Giáo trình Quản trị rủi ro ngoại hối kinh doanh quốc tế: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về ngoại hối trong kinh doanh; nhận diện và đo lường rủi ro tỷ giá; giao dịch ngoại hối giao ngay; giao dịch ngoại hối kỳ hạn; giao dịch hoán đổi ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf211p tueman09 04-12-2023 31 9   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế" gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về thị trường ngoại hối; tỷ giá hối đoái; thị trường hối đoái giao ngay; thị trường hối đoái có kỳ hạn; thị trường hoán đổi tiền tệ; thị trường tiền tệ giao sau; thị trường quyền chọn ngoại hối; phân tích và quyết định quản lý rủi ro tỷ giá; các giải pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro tỷ giá đối với doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf246p luctumac0210 13-11-2023 11 8   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thị trường ngoại hối và các giải pháp phòng ngừa rủi ro (Quản trị rủi ro tài chính)" gồm những nội dung chính sau: giới thiệu về thị trường ngoại hối; tỷ giá hối đoái; thị trường hối đoái giao ngay; thị trường hối đoái có kỳ hạn; thị trường hoán đổi tiền tệ; thị trường tiền tệ giao sau;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p vankhinh0210 15-10-2023 11 7   Download

 • Nghiên cứu "Ứng dụng mô hình 3D (Revit) vào thiết kế thi công hệ thống MEP thực tế" nhằm giúp việc quản lý thông tin công trình được hiệu quả đồng thời mô phỏng thông tin công trình toàn diện để phát hiện được những xung đột trong thi công hạn chế được sai sót rủi ro và sự cố. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy được tính hiệu quả vượt trội của Revit trong thiết kế và thi công cũng như tiếp cận với việc thiết kế công trình khảo sát.

  pdf10p kimphuong1128 20-09-2023 15 7   Download

 • Bài viết này nghiên cứu nỗ lực của Việt Nam trong vấn đề xử lý nợ xấu của nền kinh tế; kinh nghiệm xử lý nợ xấu bằng kỹ thuật CKH của một số quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc; từ đó đề xuất một số khuyến nghị đối với Chính phủ Việt Nam.

  pdf6p kimphuong23 17-07-2023 8 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2