intTypePromotion=1
ADSENSE

Ruộng đất tư hữu

Xem 1-20 trên 71 kết quả Ruộng đất tư hữu
 • Nghiên cứu vấn đề ruộng đất là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa phương Đông, và Việt Nam là một bộ phận của vùng đất phương Đông rộng lớn đó. Thông qua chính sách ruộng đất của các triều đại sẽ cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh về xã hội Việt Nam, từ khi hình thành Nhà nước đầu tiên (Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc) cho đến khi chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ (vào nửa đầu thế kỷ XIX) và cho đến tận ngày nay, khi nền kinh tế nông nghiệp vẫn giữ một vai trò quan trọng...

  pdf47p kemoc4 29-05-2011 276 82   Download

 • Bài viết "Chế định về tài sản ruộng đất trong pháp luật Triều Nguyễn" trình bày về chế độ sở hữu ruộng đất công và chế độ sử dụng ruộng đất tư trong pháp luật Triều Nguyễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf0p thuyhuynh1702 16-12-2015 49 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng sở hữu ruộng đất về ruộng đất công và ruộng đất tư ở Tiền Hải (Thái Bình) cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

  pdf8p caygaolon 01-11-2019 8 1   Download

 • Bài viết Sở hữu ruộng đất ở tỉnh Nam Định từ năm 1919 đến năm 1945 cho thấy, Nam định là một trong số ít tỉnh có ruộng đất công nhiều hơn ruộng đất tư trong thời phong kiến. Nhìn chung Nam Định vẫn là địa phương điển hình của sở hữu ruộng đất vừa và nhỏ. Thực tế này được duy trì trong những năm đầu của thời kỳ thực dân Pháp đô hộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p dangthitrangtrang 07-05-2018 20 0   Download

 • Nhà Nguyễn, ngay từ thời kì đầu đã đưa ra chính sách bảo vệ ruộng đất canh tác, đặc biệt là công điền. Tuy vậy, bức tranh sở hữu ruộng đất ở Hà Nam và Nam Định hoàn toàn trái ngược nhau. Nhờ đẩy mạnh khai khẩn ruộng đất hoang ven biển mà diện tích ruộng đất công ở Nam Định nhiều hơn ruộng đất tư.

  pdf7p vihitachi2711 03-05-2019 29 0   Download

 • Tìm hiểu về tình hình ruộng đất ở tỉnh Hải Dương thời kỳ 1883 – 1945 chúng ta thấy có hiện tượng: Ruộng đất phân tán, manh mún và sở hữu nhỏ về ruộng đất chiếm ưu thế. Tuy nhiên, thông qua chính sách cướp đoạt ruộng đất trắng trợn, dã man của chính quyền thực dân Pháp, chế độ sở hữu lớn về ruộng đất ở Hải Dương đã được hình thành và phát triển.

  pdf7p viartemis2711 15-10-2019 11 0   Download

 • Bài viết trình bày khái quát về diên cách của huyện Ba Bể thời Nguyễn; tình hình ruộng đất; quy mô sở hữu và các chủ ruộng, quy mô sở hữu ruộng đất tư...

  pdf11p caygaolon 01-11-2019 4 0   Download

 • Ruộng đất - tư liệu sản xuất quan trọng, thứ tài sản quý giá của cư dân nông nghiệp. Ở Việt Nam, tuyệt đại đa số cư dân sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước, cho nên ruộng đất càng trở nên quan trọng và quý giá. Trong thời kỳ phong kiến Việt Nam, Nhà nước phong kiến luôn luôn quan tâm đến vấn đề ruộng đất. Các vương triều phong kiến Việt Nam đều coi vấn đề ruộng đất có tầm quan trọng đặc biệt và luôn đề ra được những chính sách để nắm được ruộng đất....

  pdf125p carol123 29-07-2012 75 12   Download

 • Dựa vào những cứ liệu lịch sử đáng tin cậy, tác giả đã trình bày rõ lịch sử phát triển của chế độ sở hữu ruộng đất và những đặc điểm của chế độ sở hữu này ở Nam Bộ qua từng giai đoạn từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX. Những kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò chủ nhân của người Việt trong quá trình khai phá, cải tạo, xác lập quyền sở hữu của mình trên tư liệu sản xuất quan trọng nhất – ruộng đất, ở vùng Nam Bộ.

  pdf10p loki1234 24-05-2018 46 5   Download

 • Bài viết trình bày khái quát về của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; tình hình ruộng đất; sở hữu ruộng đất của các chức sắc; quy mô sở hữu ruộng đất của các nhóm họ...

  pdf10p caygaolon 01-11-2019 5 0   Download

 • Bài viết tổng hợp sở hữu tư điền và công điền của các hộ trong huyện; tổng hợp chất lượng ruộng đất tư điền, công điền của huyện. Từ đó, so sánh sở hữu tư nhân của huyện Nga Sơn về công điền, tư điền so với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa như huyện Đan Phượng, huyện Đông Sơn . . . và từ đó rút ra những nhận xét về tình hình sở hữu tư điền và công điền của huyện Nga Sơn nửa đầu thế kỉ XIX.

  pdf8p vimoscow2711 28-08-2020 10 0   Download

 • Ở vùng ven sông Hàn thành phố Đà Nẵng, tình hình ruộng đất vào đầu thế kỷ XIX được phản ánh khá rõ nét trong địa bạ triều Nguyễn. Về cơ bản ở đây vẫn tồn tại hai hình thức sở hữu ruộng đất là sở hữu công và sở hữu tư. Tuy vậy, do những hoàn cảnh và điều kiện cụ thể khác nhau tình hình ruộng đất ở khu vực ven sông Hàn có một vài nét khác biệt so với các vùng khác trong cả nước bài viết đi sâu về tình hình ruộng đất ở khu vực này nhằm tìm sự lý giải cho một số vấn đề về kinh tế, xã hội liên quan.

  pdf7p vipennsylvania2711 05-11-2020 4 0   Download

 • Phải chăng sự phân chia ruộng đất đều nhau cho mỗi suất đinh trong làng như thế phản ảnh sự đóng góp công sức lao động ngang nhau của nhân dân trong quá trình khai hoang. Và để được hưởng quyền lợi ấy phải kể đến quá trình đấu tranh không mệt mỏi của nhân dân chống lại chính sách khôi phục công điền của triều đình nhà Nguyễn. Chính sự phân chia mang tính bình quân này đã góp phần quy định hình thức tư hữu nhỏ của chế độ tư điền thế nghiệp lúc bấy giờ.

  pdf6p larachdumlanat127 20-12-2020 4 0   Download

 • Nhà n c lúc này còn thông qua lu t pháp ướ ậ bảo vệ và pháp triển chế độ tư hữu ruộng đất. Nhưng phải nói rằng hình thức sở hữu tư nhân cơ bản nhất, đặc trưng cho chế độ phong kiến đó là hình thức sở hữu địa chủ. Hình thức sở hữu địa chủ tồn tại lâu dài trong chế độ phong kiến so với các hình thức sở hữu tư nhân khác.

  doc3p 3800250003121 28-04-2010 393 64   Download

 • Bài tóm tắt luận án: Bước đầu tìm hiểu chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở làng Việt, Nam bộ nửa đầu thế kỷ XIX, qua địa bạ truyền tải đến bạn đọc các nội dung cơ bản về lịch sử chế độ sở hữu, chế độ canh tác ruộng đất ở đồng bằng Nam Bộ, qua đó phân tích thực trạng kinh tế, phân hóa giai cấp ở Nam Kỳ lục tỉnh cho đến nửa đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ đáng tin cậy. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf23p gauhaman123 18-11-2011 331 31   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tình hình ruộng đất của Tổng Thông Nông, Cao Bằng qua tư liệu địa bạ Gia Long 4" dưới đây để nắm bắt được những nội dung khái quát về huyện Thông Nông, tình hình sử dụng ruộng đất,... Với các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf8p thuyhuynh02 04-03-2016 42 2   Download

 • Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng đất phù sa màu mỡ, thuận lợi sản xuất nông nghiệp (NN), đặc biệt là chuyên canh cây lúa và cây ăn quả. Mặc dù đứng đầu cả nước về diện tích trồng lúa và sản lượng lúa gạo, nhưng hiện nay, ĐBSCL đang đối mặt với những vấn đề nan giải xuất phát từ thực tiễn ruộng đất và đời sống nông dân. Bài viết phân tích sự ảnh hưởng của vấn đề ruộng đất ở ĐBSCL tới kinh tế hộ gia đình và dịch chuyển lao động với trường hợp tỉnh Long An.

  pdf10p tieuthi300610 28-03-2018 35 2   Download

 • Ruộng đất là vấn đề cơ bản của bất cứ một xã hội phong kiến nào, bởi dưới chế độ phong kiến, nông nghiệp luôn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Chính vì vậy mà việc tìm hiểu tình hình ruộng đất của một địa phương trong một giai đoạn lịch sử nhất định sẽ giúp chúng ta có cái nhìn và sự hiểu biết căn bản và toàn diện về kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân cũng như lí giải được nhiều vấn đề liên quan mà việc nghiên cứu về giai đoạn lịch sử đó, địa phương đó đặt ra.

  pdf3p cumeo2008 02-07-2018 21 1   Download

 • Bài viết đã góp phần phản ánh những đặc điểm cơ bản trong cơ cấu sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú về diện tích và quy mô sở hữu. Ở khía cạnh khác, chính sách quản lý ruộng đất của triều Nguyễn đối với huyện Phong Phú nửa đầu thế kỷ XIX còn là bài học lịch sử có giá trị sâu sắc trong việc hoạch định chính sách quản lý đất đai hiện nay của thành phố Cần Thơ.

  pdf8p comamngo1902 30-03-2019 20 0   Download

 • Bài viết tìm hiểu tình hình ruộng đất phương Nà Lữ nửa đầu thế kỷ XIX, cung cấp cái nhìn khoa học hơn về tình hình kinh tế, xã hội cũng như những chính sách của các vua triều Nguyễn đối với vùng trung tâm tỉnh Cao Bằng nói chung và khu vực Nà Lữ nói riêng.

  pdf11p cothumenhmong 01-11-2019 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ruộng đất tư hữu
p_strCode=ruongdattuhuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2