intTypePromotion=4
ANTS

Sản xuất và tăng trưởng kinh tế

Xem 1-20 trên 1352 kết quả Sản xuất và tăng trưởng kinh tế
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn xây dựng mô hình lý thuyết để phân tích ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ và các yếu tố sản xuất đến tăng trưởng kinh tế', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p buiduong_1 07-12-2012 106 25   Download

 • Bài viết Đầu tư công và tăng trưởng kinh tế nghiên cứu ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế do khoản đầu tư chính phủ vào vốn vật chất và vốn con người, được chú ý nhiều hơn là sự tác động trở lại của đầu tư vào vốn con người. Aschauer, Munnell và những người khác đã dùng phương pháp hàm sản xuất tổng thể để định lượng tác động của chi tiêu chính phủ. Tuy có phương pháp khác cũng làm tốt trong việc định giá tác động của chi tiêu chính phủ với vốn vật chất nhưng nó thì không thích hợp với vốn con người.

  pdf19p idol_12 28-04-2014 279 88   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'lý luận về lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p cactaceae 20-04-2011 151 52   Download

 • Trong mục này chúng ta tập trung vào giả quyết những vấn đề cơ bản nhất của đề tài là xây dựng các mô hình để phân tích ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ đến tăng trưởng kinh tế. Như vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm là làm rõ các khái niệm về tăng trưởng kinh tế , tiến bộ công nghệ , hiệu quả sản xuất và mối quan hệ giữa chúng sau đó chúng ta sẽ lần lượt trình bày các mô hình l thuyết và chỉ ra khả năng ứng dụng chúng I....

  pdf64p intel1212 04-12-2012 105 31   Download

 • Khởi nghiệp và tăng trưởng kinh tế (Phần 3) Kinh điển khởi nghiệp: Tại sao không lượm tờ 20$? Những hiểu biết cơ bản nhất thu nhận từ thực tế về tăng trưởng kinh tế đã phản bác cách thức chỉ tập trung vào các yếu tố đầu vào được đưa vào quá trình sản xuất. Đồng thời nó hướng tới việc xem xét bản thân chính quá trình sản xuất.

  pdf8p kimyen_ir1 25-08-2010 101 28   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu mối quan hệ giữa đầu tư công và tăng trưởng kinh tế của huyện trong thời gian qua, đề xuất được các định hướng giải pháp phù hợp để tăng tính hiệu quả của đầu tư công nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf87p thangnamvoiva30 02-11-2016 35 6   Download

 • Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng phần trăm hàng năm của GNP thực tế hay GDP thực tế trên đầu người .Trong chuyên đề này chúng ta đi sâu phân tích sự ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ đến tăng trưởng kinh tế như thế nào trên mô hình Solow, với 3 nội dung chính như sau: 1. Hiệu quả của lao động . Trạng thái dừng với tiến bộ công nghệ .

  ppt18p thuytinh_den 11-07-2010 328 100   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thị trường bất động sản Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến tăng trưởng kinh tế nhằm làm rõ những ảnh hưởng của thị trường bất động sản đối với tăng trưởng kinh tế. Trên cơ sở đó, đưa ra một số đề xuất nhằm quản lý và phát triển thị trường bất động sản đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

  pdf114p violet_12 23-05-2014 200 56   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 8: Tăng trưởng kinh tế nhằm giới thiệu vấn đề tăng trưởng kinh tế, mô hình Solow, hàm sản xuất, tiết kiệm và tăng trưởng kinh tế, tăng dân số và tăng trưởng kinh tế, lý thuyết tăng trưởng tối ưu, thay đổi công nghệ và tăng trưởng kinh tế và hạch toán tăng trưởng kinh tế.

  ppt41p orange_12 03-06-2014 180 31   Download

 • Chương 3 Mô hình tăng trưởng kinh tế, trong chương học này trình bày kiến thức về: Các mô hình cổ điển, mô hình Harrod - Domar (one gap model) , mô hình Chenery (Two gap model) , mô hình tân cổ điển - Hàm sản xuất và tăng trưởng kinh tế , mô hình tăng trưởng Solow, mô hình tăng trưởng Solow - Dinesion.

  pdf36p tienaganhgiaotieps234 12-05-2014 123 15   Download

 • Mức sống của một quốc gia phụ thuộc vào khả năng sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ của quốc gia đó. (hoặc thu nhập bình quân) Mức sống của các quốc gia rất khác nhau Ngay trong 1 quốc gia mức sống cũng có sự khác biệt.

  ppt37p esc_12 30-07-2013 46 5   Download

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 do Nguyễn Thị Thùy Vinh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tăng trưởng kinh tế và các yếu tố quyết định, một số lý thuyết tăng trưởng, các chính sách thúc đẩy tăng trưởng,...

  pdf6p sangbanmai_0906 17-01-2018 48 2   Download

 • Tài liệu tham khảo về các mô hình tăng trưởng kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế, mô hình cổ điển, tân cổ điển, Marc, Keynes, hiện đại về tăng trưởng kinh tế.Là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng

  ppt78p thamcamam 31-10-2010 751 229   Download

 • Chế độ tiền lương của ta thời gian qua không những không cơ bản mà còn mất tác dụng kích thích, thực sự chưa hướng tới các mục tiêu cơ bản: thu hút nhân lực, duy trì nhân lực giỏi, kích thích động viên nhân lực, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. Chính sách tiền lương có ý nghĩa kinh tế-xã hội quan trọng. Tăng lương hợp lý có thể coi là biện pháp kích cầu lành mạnh để thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Hiện nay có...

  pdf6p cucai_trang 03-06-2010 466 154   Download

 • Dân số và kinh tế luôn có mối quan hệ tương tác theo cả hai chiều. Trong hoàn cảnh này thì dân số tăng sẽ có lợi về kinh tế nhưng trong hoàn cảnh khác thì ngược lại vì phát triển kinh tế không chỉ đơn thuần dựa vào nguồn nhân lực. Dân số vừa là lực lượng sản xuất, vừa là lực lượng tiêu dùng. Bởi vậy, quy mô, cơ cấu dân số có ảnh hưởng lớn đến quy mô, cơ cấu sản xuất tiêu dùng và tích luỹ của xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa dân số và sự tăng trưởng kinh tế.

  doc33p dinhthao00 10-06-2011 281 109   Download

 • Là cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối quan hệ giữa chúng

  ppt44p pinguin_716 30-07-2011 367 109   Download

 • Bài giảng 6 Tăng trưởng kinh tế và các tranh luận Lecture 5: Growth and Debates Nội dung • Các mô hình tăng trưởng • Tranh luận về tăng trưởng ở Đông Á • Tăng trưởng ở Việt Nam wth and Debates Mô hình tăng trưởng Solow Sản lượng trên lao động, y f(k) MPK = f(k +1) – f(k) 1 Hàm sản xuất này có MPK giảm dần. Vốn trên lao động, k Lecture 5: Growth and Debates

  pdf16p mymemory1212 16-02-2011 671 105   Download

 • Sử dụng mô hình DEA trong đánh giá năng suất và hiệu quả sản xuất tác động đến tăng trưởng kinh tế nhằm trình bày về các phương pháp tiếp cận đánh giá. Ưu và nhược điểm của các phương pháp, mô hình DEA.

  pdf20p red_12 17-05-2014 237 59   Download

 • Mức sống dân cư của các quốc gia khác nhau, do GDP/dân số khác nhau, mức năng suất lao động khác nhau (các nước G7, OECD - Mức sống cao). - Suốt thế kỷ qua, GDP/dân số của Mỹ tăng bình quân 2%, 2% rất nhỏ, hàm ý sau 35 năm sau thì GDP/dân số của Mỹ tăng gấp 2 lần (Quy tắc 70).

  doc67p tranduyquynh86 08-04-2011 138 25   Download

 • NHÌN lại năm 2011 có thể thấy rằng thách thức lớn nhất mà Quảng Nam cũng như cả nước phải đối mặt là sự biến động bất thường của giá cả, lạm phát và mặt bằng lãi suất tăng cao. Đến cuối năm chỉ số giá tiêu dùng đã tăng xấp xỉ 18% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói chung, làm cho sản xuất và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó là dịch bệnh trên gia súc đã diễn ra...

  pdf26p ctrl_12 08-07-2013 66 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Sản xuất và tăng trưởng kinh tế
p_strCode=sanxuatvatangtruongkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản