Sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh

Xem 1-9 trên 9 kết quả Sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh
 • Thông tư 26/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

  doc6p hueman 16-08-2009 64 1   Download

 • Thông tư số 26/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p lawktkt2 25-10-2009 42 1   Download

 • Thông tư số 26/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lawttyt5 30-11-2009 66 1   Download

 • Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p lawttyt2 30-11-2009 102 2   Download

 • Thông tư số 14/2005/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành

  pdf9p lawqds2 09-12-2009 91 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG LẬP VÀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP

  pdf21p oggianoel 09-01-2013 77 7   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TẠM THỜI GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM

  pdf9p naubanh_tet 01-02-2013 27 4   Download

 • Ngay từ những ngày đầu mới thành lập Công ty Xây Dựng Dân Dụng Hà Nội đã lập được nhiều chiến công xuất sắc như: chống lụt tại đê quoai Thanh Trì, cứu sập, giải quyết hậu quả ở kho lương thực Vĩnh Tuy, khu phố Khâm Thiên...., san lấp hố bom, sửa chữa, khôi phục các xí nghiệp, trường học, bệnh viện... được hội đồng Nhà nước tặng thưởng 01 huân chương chiến công hạng ba.

  pdf17p hotmoingay1 03-01-2013 128 39   Download

 • ‘Quản lý tài chính y tế là việc quản lý toàn bộ các nguồn vốn, tài sản, vật tư của đơn vị để phục vụ công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc y tế ban đầu và tuyên truyền, huấn luyện’[2].

  pdf7p advanger2 06-05-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản