Sửa đổi mức thu phí

Xem 1-20 trên 160 kết quả Sửa đổi mức thu phí
 • Quyết định 06/2013/QĐ-UBND sửa đổi mức thu phí thăm quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nôi dung trong quyết định này.

  pdf2p minhhanhmh 05-03-2014 29 1   Download

 • Quyết định 25/2013/QĐ-UBND sửa đổi mức thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung trong quyết định này.

  pdf6p buitubt 05-03-2014 49 0   Download

 • Quyết định 1351/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 127 16   Download

 • Quyết định 57/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  doc2p hangbaby 14-08-2009 127 8   Download

 • Nghị quyết 301/2013/NQ-HĐND sửa đổi mức thu phí tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong nghị quyết này.

  pdf2p buitubt 06-03-2014 15 1   Download

 • Nghị quyết số 01/2017/NQ-­HĐND ban hành về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của hội đồng nhân dân tỉnh.

  doc12p nghiquyet01 20-11-2017 4 0   Download

 • Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 09/2012/NQHĐND về danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

  pdf10p minhquanmq 27-03-2014 45 0   Download

 • Quyết định 1679/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi mức thu phí, lệ phí và căn cứ pháp lý trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  pdf4p thanhthienhoang23 19-05-2014 21 1   Download

 • Quyết định 28/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2012/QĐ-UBND về danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu.

  pdf3p thanhthienhoang23 19-05-2014 28 1   Download

 • 2. Căn cứ vào quy định của Chính phủ về khung giá và nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định giá các loại đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất; thu tiền khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ; tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.” ...

  pdf6p truongbao 10-07-2009 339 103   Download

 • Sửa đổi này qui định lại mức và phương pháp thử độ pH đối với kem đánh răng được sản xuất từ chất tạo bọt lauryl sunfat, canxi cacbonat, glyxerin và các chất phị gia khcá.

  pdf2p chauchaudaxebo 21-03-2011 64 11   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU THỦY CÓ TRỌNG TẢI LỚN CẬP CẢNG CÁI MÉP - THỊ VẢI Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 46 5   Download

 • Quyết định 89/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

  doc2p minetuyen 15-08-2009 59 4   Download

 • Quyết định số 1351/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawttnh22 19-11-2009 54 3   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

  pdf13p suatuoi_tiettrung 15-07-2011 48 3   Download

 • Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí;

  pdf3p kienthuclasucmanh86 26-07-2011 61 3   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2008/NĐ-CP ngày 05/3/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm ...

  pdf4p abcdef_42 02-11-2011 61 3   Download

 • Thông tư 01/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe quân sự của Bộ Quốc phòng

  doc1p thuylam 16-08-2009 33 2   Download

 • Quyết định số 52/2004/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thu phí qua cầu Yên Lệnh, quốc lộ 38 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 49 2   Download

 • Thông tư số 01/2003/TT-BTC về việc sửa đổi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe quân sự của Bộ Quốc phòng do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf1p lawgtvt7 26-11-2009 54 2   Download

Đồng bộ tài khoản