intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Swot kinh doanh

Xem 1-20 trên 279 kết quả Swot kinh doanh
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Năng lực cạnh tranh của sản phẩm sứ dân dụng Hà Nội; Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Việt Nam; Phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu; Phân tích SWOT với phát triển công nghiệp chế biến rau quả;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf350p vicharlie 07-04-2023 11 5   Download

 • Bài viết Một số giải pháp thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ của khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh trong giai đoạn phục hồi du lịch phân tích các yếu tố lựa chọn chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp và đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược cho Mường Thanh Luxury Quảng Ninh giai đoạn phục hồi du lịch.

  pdf10p vimalfoy 08-02-2023 5 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Ứng dụng ma trận SWOT trong hoạch định chiến lược của Công ty cổ phần Hyundai thành công Việt Nam" là hệ thống hóa lý luận về chiến lược, quy trình hoạch định chiến lược thông qua ma trện SWOT; phân tích môi trường bên trong, môi trường ngoài của Công ty cổ phần Hyundai thành công Việt Nam; xây dựng các phương án chiến lược cho Công ty cổ phần Hyundai thành công Việt Nam thông qua ứng dụng ma trận SWOT.

  pdf96p bigdargon08 10-02-2023 16 14   Download

 • Luận văn "Ứng dụng ma trận SWOT trong hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Xi măng Nghi Sơn" trình bày cơ sở khoa học về ma trận SWOT và hoạch định chiến lược, thực trạng môi trường kinh doanh bên trong, bên ngoài của công ty; mục tiêu, định hướng chiến lược của Công ty xi măng Nghi Sơn thông qua ứng dụng ma trận SWOT.

  pdf99p bigdargon08 10-02-2023 13 11   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Ứng dụng ma trận SWOT trong hoạch định chiến lược của Công ty TNHH Vertiv Việt Nam" là nghiên cứu cơ sở lý luận về ma trận SWOT và ứng dụng ma trận SWOT trong hoạch định chiến lược của doanh nghiệp; phân tích môi trường kinh doanh xác định cơ hội và thách thức, phân tích môi trường nội bộ xác định điểm mạnh điểm yếu; xây dựng ma trận SWOT cho doanh nghiệp, đề xuất các phương án chiến lược, đề xuất định hướng phát triển cho doanh nghiệp.

  pdf140p bigdargon08 10-02-2023 5 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu bài tập nhóm về “Phân tích chiến lược marketing của L’oréal” để có thể thấy những điểm mạnh và điểm yếu trong chiến lược kinh doanh của Tập đoàn L’Oreal và làm rõ hơn nữa chiến lược marketing của L’Oréal trên hai thị trường lớn của hai châu lục là thị trường Trung Quốc và Vương quốc Anh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p phuongthuy205 11-01-2023 21 8   Download

 • Bài tập lớn Quản trị chiến lược "Phân tích tổng quan chiến lược của Tập đoàn Hòa Phát" có cấu trúc gồm 3 phần. Phần 1:Cơ sở lý thuyết; Phần 2: Phân tích tổng quan chiến lược của Tập đoàn Hòa Phát; Phần 3: Kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo bài tập lớn tại đây!

  pdf35p phuongthuy205 11-01-2023 15 5   Download

 • Bài viết "Phát triển Fintech ứng dụng Big data và AI cho ngân hàng Việt Nam" vận dụng mô hình SWOT phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, dự đoán các cơ hội và thách thức mà các ngân hàng Việt Nam sẽ phải đối phó khi triển khai mô hình fintech ứng dụng big data & AI. Từ đó các ngân hàng đề ra phương án tối ưu kịp thời nắm bắt cơ hội và ứng phó thách thức để vận dụng hiệu quả vào hoạt động điều hành chiến lược kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p lieuyeuyeu18 23-12-2022 15 6   Download

 • Luận văn "Ứng dụng ma trận SWOT trong định hướng chiến lược cho Xí nghiệp chế tạo thiết bị hàng không - Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý Bay" trình bày cơ sở lý luận về ma trận SWOT trong định hướng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích SWOT cho Xí nghiệp chế tạo thiết bị hàng không - Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý Bay Việt Nam, vận dụng ma trận SWOT đề xuất các phương án chiến lược cho Xí nghiệp chế tạo thiết bị hàng không - Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý Bay...

  pdf114p bigdargon03 17-11-2022 15 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Ứng dụng ma trận SWOT trong hoạch định chiến lược của Công ty Điện lực Lạng Sơn" là nghiên cứu các lý luận có liên quan đến ma trận SWOT trong hoạch định chiến lược công ty; phân tích môi trường kinh doanh, môi trường nội bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn, từ đó tìm ra các cơ hội cũng như thách thức, những điểm yếu cũng như điểm mạnh của công ty; xác định các phương án chiến lược làm cơ sở cho công tác hoạch định chiến lược Công ty điện lực Lạng Sơn.

  pdf115p bigdargon03 17-11-2022 11 2   Download

 • Bài viết Phân tích hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp Lào theo Mô hình SWOT trình bày cơ sở lý thuyết về sử dụng mô hình SWOT trong phân tích hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại (NHTM); Thực trạng kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp Lào; Phân tích kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp Lào theo Mô hình SWOT.

  pdf9p visaleen 03-11-2022 76 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ năng ra quyết định trong kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp ra quyết định; Chiến lược ra quyết định trong kinh doanh; Sử dụng phương pháp phân tích trong việc đưa ra quyết định; Mô hình SWOT; Phát triển tư duy sáng tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf108p vilandrover 07-10-2022 11 4   Download

 • Tài liệu "Quản trị chiến lược kinh doanh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các kỹ thuật phân tích chiến lược; Các ma trận phân tích cơ cấu danh mục đầu tư; Kỹ thuật phân tích định hướng chiến lược; Phương pháp nghiên cứu tình huống trong quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf138p vihennessey 08-09-2022 40 7   Download

 • Bài viết phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam thông qua mô hình SWOT, từ đó đề xuất một số giải pháp chính gợi ý cho các ngân hàng cần thay đổi và sớm hoàn thiện lại hoạt động của mình trước thềm hội nhập.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 31 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Chiến lược cạnh tranh - Michael E. Porter có kết cấu nội dung gồm phần còn lại nói về: những môi trường ngành phổ quát, chiến lược cạnh tranh cho các ngành phân mảnh, chiến lược cạnh tranh cho các ngành mới nổi, những quyết định chiến lược, phân tích chiến lược tích hợp theo chiều dọc,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf220p huyenhuyen0827 08-04-2022 40 5   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 nhằm giúp các bạn có cách lựa chọn sản phẩm và dịch vụ cho dự án; Phân tích môi trường kinh doanh theo ma trận SWOT; Biết được các phương pháp dự báo thị trường; Xác định qui mô dự án; Là cơ sở xác định đầu ra của dự án; Vận dụng kiến thức thực tế vào thị trường của dự án.

  pdf48p tomjerry009 11-12-2021 32 1   Download

 • Báo cáo Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Dự án dịch vụ cưới hỏi trọn gói giới thiệu đến các bạn những nội dung về Thị trường đầy tiềm năng, đầy hứa hẹn cho dịch vụ cưới hỏi trọn gói; Điều tra đối thủ cạnh tranh; Kế hoạch kinh doanh; Kế hoạch tài chính; Kế hoạch phát triển;...

  doc31p vantuannguyen01 13-11-2021 28 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống lý thuyết về chiến lược và đánh giá hiện trạng hoạt động kinh doanh của công ty; sử dụng các công cụ hoạch định chiến lược như ma trận IFE, EFE, SWOT để xây dựng chiến lược cho Công ty TNHH TM Lợi Doanh đến năm 2020.

  pdf69p closefriend08 10-11-2021 36 5   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống những vấn đề cơ bản về dịch vụ chứng khoán của Công ty chứng khoán làm cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu; đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty, nêu những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) và chỉ rõ những tồn tại và nguyên nhân; hhệ thống những giải pháp và kiến nghị để phát triển dịch vụ chứng khoán tại công ty.

  pdf235p closefriend06 01-11-2021 25 5   Download

 • Hệ thống phân phối yếu, dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng chưa tốt, thương hiệu chưa có, năng lực quản trị còn hạn chế, thiếu vốn, chưa có chiến lược marketing và bán hàng. Tác giả sử dụng ma trận chiến lược hội nhập (QSPM), ma trận năng lực cạnh tranh và ma trận SWOT nghiên cứu thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất 03 nhóm giải pháp chiến lược kinh doanh sản phẩm phần mềm quản lý nhân sự cho các DNPMNL tại TP. Hồ Chí Minh.

  pdf12p vivacation2711 23-10-2021 30 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Swot kinh doanh
p_strCode=swotkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2