intTypePromotion=1
ADSENSE

Tác dụng của quả hồ đào

Xem 1-20 trên 448 kết quả Tác dụng của quả hồ đào
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Thi công công trình đập thủy điện Hòa Bình" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dẫn dòng thi công, xử lý dòng chảy và ngăn sông; Đào hố móng đập; Vật liệu đắp đập; Công nghệ đắp đập; Cơ giới hóa công tác đắp đập; Công tác thí nghiệm, kiểm tra chất lượng đắp đập; Các giải pháp kỹ thuật xử lý lệch thiết kế trong qua trình đắp đập. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf176p vidumbledore 24-01-2023 8 1   Download

 • Nội dung ấn phẩm trình bày về quá trình chuẩn bị, tổ chức thu thập thông tin và kết quả chính thức của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với ba phần chính như sau: Phần thứ nhất: Triển khai thực hiện Tổng điều tra, phần này phản ánh về công tác chuẩn bị tổng điều tra, công tác chỉ đạo, phối hợp, công tác tuyên truyền, đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm.

  pdf272p trangxanh0906 12-01-2023 5 1   Download

 • Bài viết "Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bệnh quan liêu và phương hướng phòng chống trong giai đoạn hiện nay" trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bệnh quan liêu, giúp mọi người đặc biệt là cán bộ, đảng viên nhận rõ những tác hại của quan liêu đối với tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, qua đó đưa ra những định hướng làm giảm căn bệnh này đối với cán bộ, đảng viên, củng cố lại niềm tin yêu của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên để cùng nhau xây dựng chế độ dân chủ mới.

  pdf5p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Một số giải pháp nâng cao vai trò của tham vấn tâm lý học đường trong bối cảnh chuyển đổi số" khảo sát thực trạng tham vấn tâm lý học đường của cố vấn học tập, chỉ ra một số hạn chế của hoạt động này. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động tham vấn tâm lý học đường trong trường đại học như: Nâng cao nhận thức của nhà trường, giảng viên, sinh viên và toàn xã hội về vai trò của tham vấn tâm lý học đường, nâng cao năng lực cho đội ngũ tham vấn, rèn luyện các kỹ năng tham vấn và xây dựng chiến lược đào tạo quan tâm đến tham vấn tâm lý học đường.

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 15 1   Download

 • Bài viết "Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục đại học ở Việt Nam: Thách thức và cơ hội" trình bày việc nhận thức và đổi mới tư duy về phát triển giáo dục đại học; đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo; ứng dụng công nghệ vào quá trình dạy học; đổi mới mô hình liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là những điều hết sức cần thiết để tận dụng thành tựu mà cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 20 1   Download

 • Bài viết "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của ACBSP" hướng tới việc ứng dụng giải pháp Elearning được phát triển với nền tảng Open LMS do công ty Blackboard vào công tác đảm bảo chất lượng, phạm vi là trong quá trình thu thập minh chứng cho hoạt động kiểm tra, đánh giá trong đó hệ thống Bb openLMS được nhóm tác giả tìm hiểu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 11 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp" tiếp tục trình bày những nội dung về: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận của đảng trong điều kiện mới; nâng cao năng lực nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, phục vụ sự lãnh đạo của đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị trong đảng; tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tư tưởng, lý luận trong điều kiện mới;...

  pdf126p langmongnhu 14-12-2022 15 3   Download

 • Nghiên cứu “Các mô hình canh tác tiềm năng thích ứng với biến đổi khí hậu: Trường hợp đất gò vùng núi, huyện Tri Tôn, An Giang” được thực hiện tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Nghiên cứu đã sử dụng hai nguồn số liệu cơ bản là số liệu thứ cấp thông qua các báo cáo tổng kết của tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh và huyện; số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn lãnh đạo cấp huyện, phỏng vấn sâu và phỏng vấn 30 hộ nông dân đang canh tác nông nghiệp tại vùng nghiên cứu.

  pdf11p phuongnguyen0520 13-12-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Gợi mở ý tưởng xây dựng nội dung giáo dục thực chất" tổng quan lời bình của một số học giả về giáo dục Việt Nam hiện đại, qua đó gợi mở những nội dung hướng tới giáo dục thực chất trong tương lai dựa trên nguyên tắc giáo dục thực dụng như: học bằng làm; giáo dục toàn diện trên tinh thần sáng tạo và tư duy độc lập; giáo dục mang tính toàn cầu và hướng tới chung sống hài hòa với tự nhiên; đề cao giảng dạy, học tập ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.

  pdf9p chutieubang 06-12-2022 15 0   Download

 • Bài giảng "Kỹ năng huấn luyện và Đào tạo nhân lực" được biên soạn với nội dung mô tả chu trình đào tạo cơ bản trong tổ chức; Phân tích nhu cầu đào tạo trong tổ chức; Xác định những hạn chế của nhân viên trong công việc để có thể giải quyết thông qua đào tạo và huấn luyện. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng.

  pdf20p phuongduy205 02-11-2022 12 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Giải pháp nâng cao công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trường THPT Diễn Châu 5" nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên trường THPT Diễn Châu 5 trong tình hình hiện nay. Qua đó, xây dựng lớp thanh niên vừa có đức, vừa có tài phục vụ cho sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.

  pdf56p matroicon0804 21-11-2022 11 3   Download

 • Bài viết Quan hệ hợp tác trên lĩnh vực thuỷ lợi giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước phân tích cơ sở của quá trình hợp tác, các lĩnh vực hợp tác chính như: Trao đổi chuyên gia, tư vấn xây dựng, hỗ trợ đào tạo và các nguồn viện trợ từ phía Trung Quốc cho Việt Nam.

  pdf12p visaleen 29-10-2022 4 1   Download

 • Bài viết Quan điểm về “dạy” và “dùng” cán bộ của chủ tịch Hồ Chí Minh qua hai tác phẩm "Đường cách mệnh" và "Sửa đổi lối làm việc" được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo và sử dụng cán bộ. Báo cáo sử dụng phương pháp nghiên cứu tác phẩm Hồ Chí Minh, phân tích, tổng hợp...

  pdf3p vipagani 20-10-2022 6 1   Download

 • Bài viết trình bày một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên; Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục đạo đức truyền thống và những giá trị đạo đức mới của thời đại; Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Đội công tác xã hội trong nhà trường.

  pdf3p vilamborghini 07-10-2022 9 1   Download

 • Tập của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, thư, điện,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1963-1965. Các tác phẩm trong tập này phản ánh tư tưởng và hoạt động của Người trong quá trình lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf835p canhdongco10 06-10-2022 27 2   Download

 • Đề tài "Sinh hoạt tu thiền ở Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên" trình bày khái quát một số vấn đề chung về thiền, phương pháp, cách thức tu thiền trong thực tiễn và những nội dung cơ bản, đặc điểm tu thiền của từng lứa tuổi, tổng quan về Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên; thực trạng hoạt động tu thiền tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên – Tam Đảo – Vĩnh Phúc; đánh giá tác động của tu thiền đối với lứa tuổi từ thiếu niên đến người cao tuổi, dự đoán xu hướng tham gia khóa tu thiền của họ, từ đó đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm định hướng và tổ chức, duy trì các khóa tu thiền một cách hiệu quả.

  pdf150p unforgottennight01 11-08-2022 15 1   Download

 • Đề tài "Quản lý công tác đào tạo hình thức vừa làm vừa học của trường Đại học Trà Vinh" gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận quản lý đào tạo hình thức vừa làm vừa học ở trường Đại học Trà Vinh; thực trạng quản lý đào tạo hình thức vừa làm vừa học trường Đại học Trà Vinh; một số biện pháp cải tiến quản lý công tác đào tạo hình thức VLVH của trường Đại học Trà Vinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf133p bakerboys09 01-08-2022 8 2   Download

 • Tiếp nối những câu chuyện ở phần 1, phần 2 của cuốn sách Bác Hồ và chuyện thường ngày sẽ kể về Bác Hồ qua các chủ đề như: Ngoài giờ làm việc; Đến với dân; Đêm xuống; Giấc ngủ ngon lành. Cuốn sách có nội dung phong phú, dễ hiểu, rất bổ ích cho những ai muốn quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu về Bác Hồ và đạo đức, tác phong của Bác. Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf109p runordie4 05-07-2022 11 0   Download

 • Giáo trình Khí cụ điện (Nghề: Điện - Nước - Trung cấp) được biên soạn dùng cho chương trình dạy nghề Điện - Nước đáp ứng cho hệ đào tạo Trung cấp. Giáo trình kết cấu gồm 13 bài và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái quát khí cụ điện; các trạng thái và chế độ làm việc của khí cụ điện; hồ quang điện và cách dập tắt hồ quang điện; tiếp xúc điện; công tắc; cầu dao; nút ấn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf53p hayatogokudera 18-07-2022 11 2   Download

 • Công tác dược bệnh viện là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện từ chuyên khoa đến đa khoa. Hoạt động cung ứng thuốc đóng vai trò chủ đạo để bảo đảm việc cung cấp thuốc đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý. Bài báo "Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ năm 2020" sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang thông qua hồi cứu số liệu từ hồ sơ thống kê được lưu trữ tại khoa Dược Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ (TTYTCL) với mục tiêu khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại TTYTCL năm 2020.

  pdf11p runordie2 06-06-2022 20 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tác dụng của quả hồ đào
p_strCode=tacdungcuaquahodao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2