Tài liệu đường lối cách mạng

Xem 1-20 trên 524 kết quả Tài liệu đường lối cách mạng
 • Đây là tài liệu tổng hợp các dạng câu hỏi về Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng cộng có 30 câu hỏi kèm theo câu trả lời được biên soạn và trình bày một cách rõ ràng, cụ thể. Tài liệu sẽ rất bổ ích đối với các bạn đang có nhu cầu ôn tập lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc27p chusoinho 15-02-2011 5623 2641   Download

 • Tài liệu "250 Câu trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần I)" cung cấp đa dạng các câu hỏi và kèm theo câu trả lời liên quan đến môn học Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tài liệu rất bổ ích đối với các bạn đang mong muốn tìm hiểu lịch sử Đảng cũng như hệ thống hóa lại kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  pdf30p earthquake_nmt 08-07-2011 8653 2534   Download

 • Tham khảo sách 'đề cương bài giảng về đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc62p tranthuy_vi 11-12-2010 3616 1866   Download

 • Nhằm giúp cho sinh viên thuận tiện trong việc học tập và ôn tập kiến thức môn học Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Tài liệu này đã biên soạn và tập hợp các câu hỏi theo đúng kết cấu và nội dung của giáo trình Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Mong rằng cuốn này này sẽ phục vụ tốt cho việc học tập của các bạn.

  pdf256p xuanhai266 17-03-2012 4077 1824   Download

 • Mục tiêu của môn học: Cung cấp cho SV những nội dung cơ bản Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng; Giúp sinh viên vận dụng kiến thức để chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.

  ppt96p nguyenvanquy1607 10-06-2010 2354 1118   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học - 50 Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối Cách mạng.

  doc13p tuliptruong 16-03-2011 2880 862   Download

 • Tài liệu tham khảo về Đề cương chi tiết của môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam...Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân.

  pdf42p ctxhtth 19-07-2011 1155 540   Download

 • Tài liệu là tập hợp 50 câu hỏi trắc nghiệm về đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam để các bạn tham khảo và ôn tập kiến thức môn đường lối cách mạng đảng công sản Việt Nam.

  doc8p monkey208 02-11-2011 1338 390   Download

 • Khái niệm đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

  pdf43p thanhthao100 04-11-2011 626 254   Download

 • MỤC TIÊU CHUNG: Về kiến thức: Sau khi học xong môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam sinh viên nắm được: - Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh …

  doc87p duonghanh_cn68 26-03-2013 493 163   Download

 • (NB) Tài liệu hướng dẫn học môn “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam” nhằm mục đích làm tài liệu tham khảo cho sinh viên hệ đào tạo từ xa, làm sao để người học có thể tiếp cận môn học nầy một cách có hiệu quả nhất.

  pdf120p guidestar93 14-04-2013 302 105   Download

 • Tham khảo sách 'bài giảng: đường lối cách mạng', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc54p nguyenson468 22-09-2011 76 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p duyck5a1 17-06-2011 241 26   Download

 • Dưới đây là tài liệu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Câu 11. Tài liệu đưa ra những ý kiến nhằm chứng minh nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong diễn văn khai mạc Hội nghị văn hoá Toàn quốc lần thứ I, năm 1946 đó là "văn hoá soi đường cho quốc dân đi”.

  doc7p giahung090212 01-08-2016 28 7   Download

 • Bằng Triết học duy vật biện chứng và thực tiễn CM VN, tài liệu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Câu 1 đã phân tích luận điểm của Đảng ta đó là “Tiến hành đổi mới xuất phát từ thực tiễn và cuộc sống XHVN, tham khảo kinh nghiệm tốt của thế giới, không sao chép bất cứ một mô hình có sẳn nào...”.

  doc3p giahung090212 01-08-2016 38 6   Download

 • Trên cơ sở làm sáng tỏ bản chất của nền dân chủ tư sản và dân chủ XHCN, những thành tựu mà nền dân chủ XHCN đã đạt được, tài liệu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Câu 5 bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch về dân chủ XHCN nói chung và nền dân chủ ở nước ta nói riêng.

  doc4p giahung090212 01-08-2016 35 5   Download

 • Tài liệu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Câu 9 (Bài 2) được thực hiện nhằm chứng minh nhận định rằng "CNXH trên TG từ những bài học thành công và thất bại cũng như khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, có điều kiện và khả năng vượt qua thời kỳ thoái trào, tạo ra bước phát triển mới. Theo qui luật tiến hoá của lịch sử, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới CNXH".

  doc11p giahung090212 01-08-2016 18 3   Download

 • Tài liệu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Câu 13 sau đây tập trung làm rõ về văn kiện ĐH Đảng lần IX: “Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng ta chủ trương giải quyết tốt các vấn đề XH, coi đây là hướng chiến lược thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta”.

  doc4p giahung090212 01-08-2016 21 3   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Câu 4 sau đây để hiểu rõ hơn về những điểm giống nhau và khác nhau của quá trình CNH ở nước ta hiện nay và trước thời kỳ đổi mới. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Chính trị học.

  doc5p giahung090212 01-08-2016 10 3   Download

 • Tài liệu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Câu 18 phân tích về nội dung, vị trí về mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức - Ý nghĩa thực tiễn của vấn đề này đối với yêu cầu tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn CM hiện nay.

  doc5p giahung090212 01-08-2016 16 2   Download

Đồng bộ tài khoản