intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu về luật công đoàn

Xem 1-20 trên 136 kết quả Tài liệu về luật công đoàn
 • Lệnh của Chủ tịch Hội đồng nhà nước số 40-LCT/HđNN8 ngày 7-7-1990 cống b ố Luật Công đoàn. Hội đồng Nhà nước Nước CHXHCN Việt Nam Căn cứ vào điều 100 của Hiến pháp nước...

  doc18p thombaoin 30-05-2011 285 112   Download

 • Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công đoàn và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động.

  pdf72p lalala7 07-12-2015 67 5   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung Tài liệu Tìm hiểu luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành do Luật gia Thy Anh tuyển chọn, NXB Dân Trí ấn hành 2010 qua phần 2 sau đây. Tài liệu sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về luật công đoàn.

  pdf78p lalala7 07-12-2015 63 4   Download

 • Tài liệu Các quy định mới nhất về Bộ Luật Lao động bổ sung, sửa đổi năm 2007, Luật người Việt Nam đi làm ở nước ngoài, Luật Công đoàn và tổ chức công đoàn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn được chia làm 2 phần. Phần 1 trình bày những quy định mới nhất về Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2007. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf485p talata_11 28-03-2015 100 19   Download

 • Tài liệu Các quy định mới nhất về Bộ Luật Lao động bổ sung, sửa đổi năm 2007, Luật người Việt Nam đi làm ở nước ngoài, Luật Công đoàn và tổ chức công đoàn: Phần 2 trình bày các văn bản hướng dẫn thực hiện lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các quy định mới nhất về hoạt động và tổ chức công đoàn.

  pdf361p talata_11 28-03-2015 91 17   Download

 • Phần 1 của Tài liệu Các quy định mới nhất về Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2007, luật người đi làm việc ở nước ngoài, luật công đoàn và tổ chức công đoàn trình bày những quy định mới về bộ luật lao động đã được sử đổi, bổ sung năm 2007. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf485p tsmttc_003 23-05-2015 87 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'văn bản quy phạm pháp luật43/2013/nđ-cp quy định chi tiết thi hành điều 10 của luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động', văn bản luật, lao động-tiền lương phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p tapuaxinhdep 18-05-2013 90 7   Download

 • Mời các bạn tham khảo Tài liệu Hỏi - đáp về khiếu nại, tố cáo với công đoàn và công nhân viên chức lao động sau đây. Tài liệu góp phần nâng cao trách nhiệm của công đoàn các cấp trong việc giải quyết và tham gia với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong điều kiện phát triển hiện nay.

  pdf72p lalala7 07-12-2015 52 6   Download

 • Tài liệu Các quy định về lao động - tiền lương bảo hiểm xã hội và luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2007: Phần 3 tiếp tục trình bày các luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài, các chế độ chính tài liệu khác, chính tài liệu xã hội, luật công đoàn, quy định mới về dạy nghề, luật bình đẳng giới trong lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf237p violympus 12-03-2019 38 0   Download

 • Mời bạn đọc cùng tham khảo tiếp nội dung Tài liệu Toà án quốc tế về luật biển của TS. Nguyễn Hồng Thao qua phần 2 sau đây. Tài liệu tập trung làm rõ tổ chức, thẩm quyền, cơ chế hoạt động củng như một số vụ việc điển hình của cơ quan tài phán quốc tế này. Đây là thành quả của quá trình công tác, làm việc của tác giả với tư cách là thành viên của Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị các nước thành viên Công ước luật biển thành lập Toà án quốc tế về luật biển năm 1996.

  pdf213p lalala7 07-12-2015 103 24   Download

 • Khái niệm Thu thập tài liệu là quá trình thực hiện các biện pháp có liên quan tới việc xác định nguồn và thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Phông lưu trữ cơ quan và Phông Lưu trữ quốc gia Việt Nam, lựa chọn và chuyển giao tài liệu vào các kho lưu trữ theo quyền hạn và phạm vi đã được Nhà nước quy định. Theo quy định của pháp luật hiện hành về công tác lưu trữ, thu thập tài liệu được tiến hành ở hai giai đoạn của tài liệu: Giai đoạn 1: Xác...

  pdf8p yenhoangbank321 26-06-2013 180 21   Download

 • Một số vấn đề cơ bản về chế độ công vụ, công chức, luật cán bộ, công chức và một số vấn đề về đổi mới cơ chế quản lý công chức,... là những nội dung chính trong chuyên đề 1 "Chế độ công vụ và một số vấn đề về đổi mới cơ chế quản lý công chức, viên chức" thuộc tài liệu phục vụ kỳ thi nâng ngạch cho viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc211p bacgiangyeudau84 31-12-2015 101 14   Download

 • Theo Khoản 4, Điều 23 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền có quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn (right to form and join trade union) để bảo vệ lợi ích của mình. Tuyên ngôn nêu khái quát: “Mọi người đều có quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn để bảo vệ các quyền lợi của mình.” Điều 8 của Công ước các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR) đã cụ thể hóa về quyền này như sau: Các quốc gia thành viên Công ước cam kết bảo đảm:...

  pdf2p caybangnho 22-09-2011 76 10   Download

 • Để nâng cao trách nhiệm của công đoàn các cấp trong việc giải quyết và tham gia với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong điều kiện phát triển hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn nghiên cứu biên soạn Tài liệu Hỏi - đáp về khiếu nại, tố cáo với công đoàn và công nhân viên chức lao động”. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf103p lalala7 07-12-2015 53 7   Download

 • Để kịp thời cung cấp những quy định pháp luật mới nhất về chính tài liệu khen thưởng và công đoàn đến với đông đảo đội ngũ giáo viên và người làm công tác công đoàn trong trường học, trung tâm giới thiệu tài liệu Tp.HCM phối hợp với Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản tài liệu Công tác công đoàn ngành Giáo dục và các chính sách khen thưởng. Phần 1 của tài liệu sẽ trình bày các nội dung về quy định mới về công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục, quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công đoàn trong trường học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf251p violympus 12-03-2019 51 2   Download

 • • Khái tóan: - Các tài liệu cần thiết ít - Cách tính rất đơn giản - Sai số lớn - Phục vụ cho giai đọan lập báo cáo tiền khả thi • Dự tóan: - Các tài liệu cần thiết nhiều hơn trong khái tóan, chủ yếu căn cú vào bản vẽ - Cách tính tóan phức tạp hơn khi tính khái tóan - Sai số nhỏ hơn - Phục vụ cho giai đọan chuẩn bị thực hiện xây dựng • Quyết tóan: - Các tài liệu phải đầy đủ & phù hợp với các quy định của pháp luật - Cách tính tóan tương tự dự tóan nhưng hối lượng căn cứ vào công trình thực tế - Không có sai số...

  doc14p duongchilinh 13-10-2010 1003 586   Download

 • Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, tổ chức công tác kiểm toán ở nuớc ta đã có những phát triển vượt bậc. Hệ thống tài liệu về kiểm toán ngày càng đa dạng và phong phú, hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán ngày càng hoàn thiện. Với mục tiêu cụ thể hoá một giai đoạn của công tác kiểm toán để hiểu rõ hơn về kiểm toán, cho nên trong quá trình làm đề án môn học, em chọn đề tài “Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính”....

  pdf63p bongbongcam 10-08-2010 621 285   Download

 • Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, tổ chức công tác kiểm toán ở nuớc ta đã có những phát triển vượt bậc. Hệ thống tài liệu về kiểm toán ngày càng đa dạng và phong phú, hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán ngày càng hoàn thiện. Với mục tiêu cụ thể hoá một giai đoạn của công tác kiểm toán để hiểu rõ hơn về kiểm toán, cho nên trong quá trình làm đề án môn học, em chọn đề tài “Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính”....

  pdf63p quanvokiem 09-03-2010 530 244   Download

 • Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong những quy luật chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa, là nhiệm vụ chiến lược không tác rời công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tài liệu "Bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa" sẽ giúp người đọc hiểu rõ tầm quan trọng của sứ mệnh bảo vệ tổ quốc và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

  doc14p quanghai87h 09-04-2014 609 81   Download

 • Trong những năm qua, hoạt động về công tác Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, các thành viên trong hệ thống đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng với chính quyền đã cải thiện đời sống vật chất.

  pdf10p matem91 10-11-2013 710 74   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu về luật công đoàn
p_strCode=tailieuveluatcongdoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2