intTypePromotion=3
ANTS

Tăng cường cơ sở vật chất

Xem 1-20 trên 180 kết quả Tăng cường cơ sở vật chất
 • Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm non" giúp cho Hiệu trưởng trường mầm non làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự quan tâm của các lãnh đạo cấp có thẩm quyền để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong nhà trường, đáp ứng được mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong thời kỳ đổi mới, hướng tới xây dựng nhà trường có đủ các tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường mầm non chuẩn Quốc gia trong tương lai.

  doc29p k2a_smile 12-01-2018 139 12   Download

 • Ngành giáo dục Việt Nam trong thời mở cửa đã liên tục phát triển để theo kịp trình độ giáo dục một số nước trong khu vực và thế giới, ngành học Mầm Non cũng vậy. Vì thế là một cán bộ quản lí trong trường mầm non, để thế hệ tương lai của đất nước phát triển kịp với xu thế thời đại hàng năm nên xây dựng kế hoạch phối hợp với phụ huynh các mạnh thường quân các ban ngành đoàn thể trong việc xã hội hóa giáo dục giúp nhà trường tăng cường cơ sở vật chất.

  pdf10p huonglotos 22-04-2014 196 52   Download

 • Kỷ yếu "Hội thảo quốc gia về giảng dạy Vật lý" giới thiệu đến các bạn những nội dung về mục tiêu, chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy Vật lí các bậc học, đổi mới phương pháp dạy học Vật lí, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy Vật lí như phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, sách, tài liệu, trang web. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt chi tiết.

  pdf106p dutru2011 22-09-2015 59 20   Download

 • Đầu tư xây dựng cơ bản là quá trình sử dụng các nguồn lực vào hoạt động sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, nhằm từng bước tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế. vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước là vốn của ngân sách nhà nước được cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm từ các nguồn thu trong nước, nước ngoài (bao gồm vay nước ngoài của chính phủ...

  doc74p haiqtkdtm09 22-06-2011 134 48   Download

 • Việc ứng dụng công nghệ thông tin ở thư viện Bình Dương được xem như là mũi nhọn trong việc tạo ra các bước phát triển mới. Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin cho Thư viện Bình Dương là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền bá thông tin tiến bộ về văn hóa, khoa học, chính trị... đến nhân dân. Được sự chấp duyệt, Thư viện Bình Dương đã tiến tới hình thành Thư viện điện tử, bắt kịp theo sự phát triển của ngành Thư viện trong và ngoài nước. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf5p dtphuongg 06-09-2018 13 0   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp trong công tác xã hội hoá giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất ở Trường Tiểu học được nghiên cứu với mong muốn tìm ra các giải pháp để tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất trong trường tiểu học Đằng Hải đáp ứng yêu cầu đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf14p akura123 02-08-2010 2975 623   Download

 • Bài viết trình bày về thực trạng công tác giáo dục thể chất ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ đó đề xuất 5 nhóm giải pháp nâng cao kết quả môn giáo dục thể chất cho sinh viên bao gồm: Tuyên truyền về tác dụng của thể dục thể thao; cải tiến nội dung, chương trình; tăng cường các hoạt động ngoại khóa; tăng đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao trình độ chuyên môn giảng viên giáo dục thể chất.

  pdf10p hanh_tv22 13-03-2019 17 3   Download

 • Đề tài: Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Bắc Hà Nội Sau khi mới giành lại độc lập , thống nhất đất nước, với cơ sở vật chất hết sức tồi tàn cộng với một nền kinh tế hầu như kiệt quệ sau chiến tranh , Việt Nam lúc đó là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. Nhưng dưới sự lãnh đạo tàI tình của Đảng và Nhà nước với phương châm “ toàn Đảng , toàn dân cùng nhau xây dựng...

  pdf58p tieungot 21-01-2013 363 188   Download

 • Đất nước ta trong quá trình phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phấn, vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lý để phù hợp với xu thế phát triển kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Mỗi doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng mới , sử dụng một cách tốt nhất, hiệu quả...

  pdf98p buoi_chieu 24-04-2013 64 28   Download

 • Quyết định số 2913/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu mua sắm "Trang thiết bị phòng máy vi tính dạy học cho các trường trung học phổ thông" thuộc dự án tăng cường cơ sở vật chất trường học năm 2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

  pdf8p lawdt2 02-12-2009 81 14   Download

 • Bài viết "Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục" hướng đến khái quát về hiện trạng của các điều kiện đảm bảo cho việc bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ thông tin – thư viện. Phân tích những điểm mạnh, yếu của các điều kiện đảm bảo hiện nay. Đề xuất một số giải pháp về cơ cấu chính sách, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm đáp ứng các điều kiện này.

  pdf6p vinhbinh2013 01-06-2016 45 5   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động marketing tại Trường Đại học Tây Bắc trong những năm gần đây. Trên cơ sở đó, tác giả đã chỉ ra sáu chính sách marketing và quy trình dịch vụ đơn vị đang áp dụng bao gồm: Chính sách sản phẩm, chính sách về giá (sinh hoạt phí, học phí), chính sách phân phối, chính sách truyền thông cổ động, chính sách con người, chính sách cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ đào tạo và quy trình dịch vụ.

  pdf19p vihana2711 02-07-2019 9 2   Download

 • Thông tư 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

  pdf26p thongtucp 03-11-2017 17 0   Download

 • Đầu tư xây dựng cơ bản là quá trình sử dụng các nguồn lực vào hoạt động sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, nhằm từng bước tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế. 1.1.2.Khái niệm vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước là vốn của ngân sách nhà nước được cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm từ các nguồn thu trong nước, nước ngoài (bao gồm vay...

  pdf71p kungfu_gautruc 22-07-2010 273 85   Download

 • Ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt với "nguyên liệu" chính là tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Ngân hàng là tiền đề cho việc thu hút vốn đồng thời khả năng lớn về vốn là điều kiện thuận lợi với ngân hàng trong việc mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế xét cả về quy mô khối lượng tín dụng, một phần lớn là do quy mô, trình độ nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật hiện đại của ngân hàng. Ngân hàng phải tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và...

  pdf83p hongphuocidol 03-04-2013 64 16   Download

 • Tổng công ty áp dụng hình thức quản lý theo phương pháp trực tuyến. Mỗi cán bộ công nhân viên đều được giao quền hạn và phân công nnhiệm vụ rõ ràng cụ thể. Vì vậy, Tổng công ty đã đề ra những quy chế thủ tục làm việc thích hợp thống nhất trong từng khâu, từng bộ phận. Tổng công ty luôn tăng cường việc giám sát các đơn vị cơ sở nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại. Với hệ thống quản lý khá chặt chẽ nên ý thức của cán bộ công nhân viên trong Tổn công ty được đánh giá rất...

  doc12p dinhthao00 14-06-2011 64 14   Download

 • Đầu tư xây dựng cơ bản là quá trình sử dụng các nguồn lực vào hoạt động sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, nhằm từng bước tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước là vốn ngân hàng nhà nước.

  pdf68p antigone89 11-02-2012 78 13   Download

 • Bài viết trình bày kết quả khảo sát đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về tổ chức bộ máy quản lí nhất quán trong nhận thức và hoạt động quản lí hiệu quả các con đường giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí và giáo dục có tay nghề, tăng cường cơ sở vật chất, tài chính tương ứng phù hợp với quy mô hoạt động hiện tại của các trường trung học phổ thông huyện Bình Chánh.

  pdf10p nganga_01 04-09-2015 60 12   Download

 • Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cho bản thân, cán bộ, giáo viên nhân viên, phụ huynh, nhân dân, nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia để mỗi người có ý thức tự phấn đấu tu dưỡng, học tập, rèn luyện bản thân trở thành những cán bộ, giáo viên nhân viên “Vừa hồng vừa chuyên”. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu học tập của trẻ. Thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  doc40p kyniemngaymua_06 02-05-2018 122 8   Download

 • Đề cương chi tiết Địa lý du lịch: Nghiên cứu tổng hợp mọi loại tài nguyên du lịch, sự kết hợp của chúng theo lãnh thổ và xác định phương hướng cơ bản của việc khai thác các loại tài nguyên ấy. Nghiên cứu nhu cầu du lịch , cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, trên cơ sở đó xác định cơ cấu lãnh thổ tối ưu của vùng du lịch.

  pdf10p chikychiky 20-10-2018 184 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ANTS

p_strKeyword=Tăng cường cơ sở vật chất
p_strCode=tangcuongcosovatchat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản