Tập đoàn hóa chất Việt Nam

Xem 1-20 trên 100 kết quả Tập đoàn hóa chất Việt Nam
 • Luận án "Phát triển tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường" nghiên cứu làm rõ lý luận phát triển của tập đoàn kinh tế trong nền kinh tế thị trường từ góc độ tổ chức và quản lý, đánh giá thực trạng phát triển của tập đoàn hóa chất Việt Nam; từ đó đề ra giải pháp phát triển tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn tham khảo.

  pdf195p sutihana 06-12-2016 14 2   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm rõ lý luận phát triển tập đoàn kinh tế trong nền kinh tế thị trường từ góc độ tổ chức, quản lý; đánh giá thực trạng phát triển Tập đoàn hóa chất Việt Nam; từ đó đề ra giải pháp phát triển Tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p longnguyentran000 27-12-2016 8 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam trình bày lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn kinh tế, thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn hóa chất Việt Nam, phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn hóa chất Việt Nam.

  pdf221p qlngoc 22-05-2014 297 165   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại tại Tập đoàn Hoá chất Việt Nam trình bày lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn kinh tế, thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn hóa chất Việt Nam, phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn hóa chất Việt Nam.

  pdf12p nguyenthiminh32 12-07-2014 86 22   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf7p hoamai_do 01-02-2013 30 2   Download

 • Trong những năm 90, Chính phủ đã ra Quyết định 91/TTg ngày 7/3/1994 về Thí điểm thành lập một số tổng công ty theo mô hình tập đoàn kinh doanh”. Đã có 18 tổng công ty đ-ợc thành lập theo Quyết định này (Tổng công ty 91), trong đó có Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam. Tuy nhiên, các Tổng công ty 91 còn có nhiều hạn chế khi thực hiện mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế, nhất là mô hình qu.n lý và liên kết nội bộ. ...

  pdf48p banhukute 19-06-2013 46 7   Download

 • Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta, đổi mới tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước, nhất là các TCT, có tầm quan trọng đặc biệt. Có thể nói, thành công của cải cách DNNN quyết định thành công của công cuộc đổi mới kinh tế ở nước ta.

  pdf119p buiduong_1 11-12-2012 34 6   Download

 • Tiểu luận Quản trị chất lượng: Quá trình áp dụng ISO 9001-2008 tại phòng kế hoạch – cung tiêu tập đoàn Hoa Sen nhằm tìm hiểu, và từ đó, đề xuất các giải pháp không chỉ riêng cho Hoa Sen, mà có thể làm tham khảo cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, nêu một số quy trình quản lý chất lượng đang áp dụng tại Phòng Kế hoạch – Cung tiêu thuộc Tập đoàn Hoa Sen, những thuận lợi và khó khăn, từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện việc áp dụng ISO 9001 tại Phòng ...

  pdf52p thin_12 23-07-2014 317 91   Download

 • Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta, đổi mới tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước, nhất là các TCT, có tầm quan trọng đặc biệt. Có thể nói, thành công của cải cách DNNN quyết định thành công của công cuộc đổi mới kinh tế ở nước ta. Trong hơn 20 năm đổi mới, cải cách vừa qua, mặc dù hệ thống DNNN ở nước ta đã được tái cơ cấu căn bản, số lượng doanh nghiệp phù hợp...

  pdf110p intel1212 04-12-2012 55 22   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: một số giải pháp và kiến nghị tại nhà khách tổng liên đoàn lao động việt nam.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p carnation89 15-02-2012 46 4   Download

 • Thông báo 268/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành.

  pdf3p kimoanh13 29-03-2014 17 0   Download

 • Giai cấp công nhân là 1 tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền công nghiệp hiện đại với nhịp độ phát triển của LLSX, có tính chất XH hóa ngày càng cao. Là lực lượng LĐ cơ bản tiên tiến trong các quy trình công nghệ và dịch vụ công nghiệp

  ppt33p thungan_vt 21-05-2010 1296 422   Download

 • Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất thì khi đó sự khác biệt về chất lượng của các dịch vụ không còn quá lớn, khách hàng thực sự trở thành thượng đế với rất nhiều sự lựa chọn cho bản thân mình. Chính vì thế chăm sóc khách hàng trở thành chiến lược chinh phục khách hàng của các doanh nghiệp.

  pdf27p songngu1311 07-12-2012 314 191   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hoá vừa tạo cơ hội vừa đem lại những thách thức cho doanh nghiệp trên thế giới nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Nền kinh tế phát trển cùng với sự đổi mới cơ bản của cơ chế quản lý, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tự hoàn thiện lại mình và phát triển mạnh mẽ trên mọi mặt kinh tế. Để tồn tại và đi lên các doanh nghiệp cần phải xây dựng một cơ chế quản lý chặt chẽ và hệ thống thông tin có hiệu quả. Với...

  pdf71p chopchop1122 19-03-2013 60 27   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf93p thanlannho 31-05-2011 67 9   Download

 • Trong bài viết “Mỹ thuật Việt Nam - cần một cuộc lột xác” – (Tạp chí Mỹ thuật tháng 6/2006 M 85 trang 84), tác giả Trịnh Cung có đề cập tới nhiếp ảnh như sau: “Bộ Văn hóa Thông tin không nên coi nhiếp ảnh như một ngành lớn khi lập ra Vụ Mỹ thuật và Nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh nước ta thực chất chỉ mới ở giai đoạn phong trào và hoạt động mạnh về mặt dịch vụ, chưa có hệ thống trường quy; ngôn ngữ nhiếp ảnh đơn điệu, lạc hậu, dù có gặt hái được một...

  pdf5p coxetuanloc 16-01-2013 54 9   Download

 • Bảo Minh là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đứng thứ 2 trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng nhanh Thị trường bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu còn nhiều tiềm năng (chỉ khỏang 5% kim ngạch)

  ppt25p xuka_12 11-12-2013 30 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p cavienchien5k 19-07-2010 55 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH 5 NĂM 2011 – 2015 CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

  pdf15p hoacuc_tim 17-07-2012 68 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf7p xexucxich 26-04-2010 46 3   Download

Đồng bộ tài khoản