Tế bào nấm men

Xem 1-20 trên 219 kết quả Tế bào nấm men
 • Nội dung nghiên cứu của luận văn là thiết kế vector biểu hiện enzym α-Amylase từ Bacillus amyloliquefaciens lên bề mặt tế bào, biến nạp vector này vào tế bào nấm men Mt8-1 để tạo dòng tế bào nấm men biểu hiện enzym α-Amylase lên bề mặt tế bào. chứng minh sự hiện diện và hoạt tính amylase trên bề mặt tế bào nấm men.

  pdf121p conchokon 06-09-2012 151 75   Download

 • Ngày nay công nghệ sản xuất bia và thị trường tiêu thụ bia rất phát triển. Bia là thức uống phổ biến và được yêu thích ở nhiều quốc gia, nó được sản xuất ra với một số lượng rất lớn đã đem lại một lợi nhuận khổng lồ . Tuy nhiên kèm theo đó là lượng bã men bia cũng tăng theo. Bã men bia là phế phẩm của quá trình sản xuất bia , trong bã men bia có chứa nhiều thành phần, trong đó có tế bào nấm men . Mặt khác trong tế bào nấm men...

  pdf14p tukhuyen123 21-09-2012 112 35   Download

 • . Các chi nấm men thuộc ngành nấm đảm. A. Dạng sinh sản hữu tính ( Teleomorph) 74. Trimorphomyces (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Các khuẩn lạc đơn bội màu hồng nhạt đến màu hồng nâu, dạng bơ. Tế bào từ hình gần cầu, elip, tam giác hoặc hình trứng kéo dài và nảy chồi ở đỉnh hoặc đa cực. Các khuẩn lạc dikaryotic cũng tương tự nhưng tế bào nấm men có hình chữ H ở hầu hết các chủng.

  pdf6p heoxinhkute6 30-11-2010 89 20   Download

 • Nấm men (Yeast, Levure) là tên gọi.thông thường của một nhóm nấm có vị.trí phân loại không thống nhất nhưng có.chung các đặc điểm sau đây:. - Có tồn tại trạng thái đơn bào.. - Đa số sinh sôi nảy nở theo lối nảy.chồi, cũng có khi hình thức phân cắt tế.bào...2. Hình thái và kích thước. Nấm men là vi sinh vật điển hình cho.nhóm nhân thật..

  ppt28p hiepthangtb2001 21-09-2013 270 72   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nấm men công nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức phần 1 - Đại cương về nấm men bao gồm: Phân loại và hình thái nấm men, sinh lý nấm men, các quá trình trao đổi chất và sản phẩm của tế bào nấm mem. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf77p doinhugiobay_16 27-02-2016 82 35   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả lên men của dòng nấm men Saccharomyces đã được phân lập và tuyển chọn từ nước thốt nốt so với nấm men thương mại trong quá trình sản xuất rượu vang thốt nốt. Ảnh hưởng của số lượng tế bào nấm men phân lập (101÷106 CFU/ml), hàm lượng chất khô hoà tan (20÷24oBx), pH (3,5÷4,5) cùng với quá trình lên men từ 2 dòng nấm men được khảo sát.

  pdf10p sunshine_7 23-07-2013 58 16   Download

 • Cấy một vòng que cấy tế bào nấm men một ngày tuổi vào bình nón loại 100ml chứa 30ml môi trường dịch thể (môi trường nước chiết mạch nha, môi trường cao nấm men-pepton-glucoza hay môi trường mạch nha - cao nấm men glucoza - pepton). - Môi trường mạch nha - cao nấm men - glucoza - pepton: Cao mạch nha (malt extract) Cao nấm men (yeast extract) Glucoza 10g 3g 3g Pepton 5g Nước 1000ml Nuôi cấy trong bình nón ở 25280C sau hai đến ba ngày tiến hành lấy mẫu quan sát. ...

  pdf13p heoxinhkute6 26-11-2010 82 11   Download

 • dụng các loại thuốc nhuộm để nhuộm cả tế bào hoặc một số phần tế bào nấm men. Có thể dùng một trong những loại dung dịch thuốc nhuộm sau đây: - Dung dịch Lugol: Iot Iodua Kali Nước cất 2g 4g 100ml (Nghiền nhỏ I và KI trong cối sứ rồi sau đó dùng nước hoà tan dần).

  pdf12p heoxinhkute6 26-11-2010 60 6   Download

 • môi trường thạch đĩa (hoặc dùng chai Roux). Cấy nấm men vào các ống nghiệm đựng 3ml môi trường mạch nha 10-150 Baling (xem phần “Quan sát hình thái tế bào nấm men và đo kích thước”). Nuôi cấy ở 250C rồi sau 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ và 198 giờ lấy ra quan sát. Cần quan sát xem nấm men có phát triển ở bề mặt dịch thể hay không. Nếu có thì chúng tạo thành váng phủ kín, váng phủ không kín hay tạo thành một vòng quanh thành ống nghiệm. ...

  pdf9p heoxinhkute6 26-11-2010 58 4   Download

 • Bài viết tiến hành nghiên cứu thiết kế tạo dòng tế bào nấm men Saccharomyces cerevisiae tái tổ hợp dung hợp gen bacteriocin với α-agglutinin nhằm biểu hiện Reutericin trên bề mặt tế bào nấm men.

  doc7p jangni2 19-04-2018 0 0   Download

 • Enzyme này thường tập trung chủ yếu trong lớp không gian chu chất của tế bào nấm men [3,4]. Ngành công nghiệp sản xuất bia hàng năm thải ra một lượng rất lớn bã nấm men bia. Trung bình sản xuất 100 lít bia sẽ thu được 2 lít bã nấm men với độ ẩm 88%. Hiện nay, bã nấm men bia được sử dụng để sản xuất bột chiết nấm men (yeast extract) hoặc làm thức ăn gia súc [5].

  pdf7p vanthang122141 07-05-2011 359 109   Download

 • Chu kỳ tế bào, (cell cyle) là thời gian diễn ra kể từ khi tế bào được hình thành nhờ sự phân bào của tế bào mẹ và kết thúc bởi sự phân bào để hình thành tế bào mới. Ở các sinh vật đơn bào (nấm men, vi khuẩn,...) một cá thể sau khi trải qua chu kỳ phân bào tạo ra hai cá thể mới; còn ở các sinh vật đa bào thì chu kỳ tế bào là một quá trình rất quan trọng để một hợp tử phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh và để cơ thể bổ sung số lượng tế...

  ppt67p quangtrung86 03-12-2012 203 73   Download

 • Chủng nấm men bánh mỳ Saccharomyces cerevisive là một tác nhân quan trong trong quá trình làm nở bột nhào khi sản xuất bánh mỳ, vi khuẩn Acetobarter xylium là một tác nhân lên men để tạo ra sản phẩm thạch dừa và nấm mốc Aspergillus niger là một phần quan trọng để sinh tổng hợp một số loại enzym như amylase....

  pdf0p haitinh09 12-06-2013 236 66   Download

 • Nấm men Saccharomyces cerevisiae đƣợc sử dụng nhƣ là tác nhân chính làm nở bột mì trong quá trình sản xuất bánh mì, đƣợc gọi là men bánh mì. Trong sản xuất bánh mì hiện nay, ngƣời ta đã sử dụng ba dạng nấm men để làm nở bánh mì: dạng nấm men lỏng, dạng nấm men nhão (paste) và dạng nấm men khô. Nấm men dạng lỏng có ƣu điểm là dể sử dụng và hoạt lực làm nở bánh mì rất cao. Tuy nhiên nấm men dạng lỏng có nhƣợc điểm rất lớn là khó bảo quản: thời...

  pdf112p canhchuon_1 21-06-2013 113 48   Download

 • Ngày nay công nghệ sản xuất bia và thị trƣờng tiêu thụ bia rất phát triển . Bia là thức uống phổ biến và đƣợc yêu thích ở nhiều quốc gia, nó đƣợc sản xuất ra với một số lƣợng rất lớn đã đem lại một lợi nhuận khổng lồ . Tuy nhiên kèm theo đó là lƣợng bã men bia cũng tăng theo. Bã men bia là phế phẩm của quá trình sản xuất bia , trong bã men bia có chứa nhiều thành phần, trong đó có tế bào nấm men . Mặt khác trong tế bào nấm men...

  pdf73p canhchuon_1 21-06-2013 85 33   Download

 • Nấm men bia thuộc loài Saccharomyces cerevisiae, có hoạt tính enzyme invertase (EC 3.2.1.26). Enzyme này thường tập trung chủ yếu trong lớp không gian chu chất của tế bào nấm men [3,4]. Ngành công nghiệp sản xuất bia hàng năm thải ra một lượng rất lớn bã nấm men bia. Trung bình sản xuất 100 lít bia sẽ thu được 2 lít bã nấm men với độ ẩm 88%. Hiện nay, bã nấm men bia được sử dụng để sản xuất bột chiết nấm men (yeast extract) hoặc làm thức ăn gia súc....

  pdf7p lananh27109 14-09-2011 102 22   Download

 • Các chi nấm men thuộc ngành nấm đảm. A. Dạng sinh sản hữu tính ( Teleomorph) 65. Holtermannia (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu trắng hơi vàng, dạng nhầy. Tế bào hình elip, nảy chồi một cực. Sinh sản hữu tính: Quả đảm dạng san hô thẳng đứng, dạng sền sệt và thường tạo thành đám dày đặc. Sợi có mấu nối.

  pdf8p heoxinhkute6 30-11-2010 71 14   Download

 • Các chi nấm men thuộc ngành nấm đảm. Bào tử đảm là bào tử hữu tính đặc trưng ở các nấm thuộc ngành nấm đảm (Basidiomycota). A. Dạng sinh sản hữu tính ( Teleomorph) 57. Agaricostibum (1 loài) Sinh sản sinh dưỡng: Khuẩn lạc màu cam hơi vàng, dạng bơ. Tế bào hình ellip, có khi dính vào nhau thành chuỗi nảy chồi ở đỉnh. Sinh sản hữu tính: Qủa đảm synnemata-like.

  pdf5p heoxinhkute6 30-11-2010 71 12   Download

 • Các chi nấm men thuộc ngành nấm đảm. B. Dạng sinh sản vô tính ( Anamorph) 69. Moniliella ( 4 loài) Sinh trưởng sinh dưỡng: Khuẩn lạc lúc đầu màu kem, sau chuyển sang màu xám đen hoặc màu đen oliu, bề mặt nhẵn mượt. Các chuỗi hướng ngọn của các bào tử đính dạng chồi được tạo thành từ các gai nhỏ. Đôi khi xuất hiện bào tử áo hình chuỳ, vách dầy.Có khi xuất hiện sợi giả.

  pdf4p heoxinhkute6 30-11-2010 77 5   Download

 • Mặc dù thực tế rằng nấm men Candida là số 4 gây ra các bệnh nhiễm trùng máu tại Hoa Kỳ và xếp hạng 8 số trong Europe9, 16, đầy đủ phương pháp phát hiện đang thiếu. Hơn nữa, tương đối ít được biết về dịch tễ học của Candida

  pdf15p meomap2 28-11-2011 30 4   Download

Đồng bộ tài khoản