thâm hụt tài khóa

Xem 1-20 trên 180 kết quả thâm hụt tài khóa
 • Bài viết Phân tích thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam - Tiếp cận theo mô hình VAR nhằm khám phá mối quan hệ giữa thâm hụt tài khoản vãng lai thâm hụt tài khóa ở Việt Nam thông qua mô hình VAR.

  pdf8p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 24 6   Download

 • Mục tiêu của bài viết Phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam là tìm xem liệu có mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam hay không?.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 12 3   Download

 • Bài viết Thâm hụt tài khóa: Thực trạng, tác động và khuyến nghị chính sách phân tích thực trạng và những tác động tiêu cực của thâm hụt tài khóa; đồng thời khuyến nghị một số chính sách nhằm đạt được mục tiêu kinh tế vĩ mô về tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp và cán cân thanh toán.

  pdf11p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 3 1   Download

 • Bài viết Kiểm soát tham vọng tài khóa sau đây bao gồm những nội dung về hai trường phái kinh tế về ảnh hưởng của chính sách tài khóa đối với nền kinh tế; thâm hụt tài khóa và nợ công ở các quốc gia giai đoạn 2005 - 2010 và một số nội dung khác.

  pdf8p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 11 2   Download

 • Chính sách tài khóa là mt trong nhng nhân t quyt nh n s n nh trong ng n hn c ng nh t ng tr ng bn vng trong dài hn ca mt quc gia. c bit, i vi nhng n c có quy mô ca khu vc nhà n c ln nh Vit Nam thì chính sách này

  pdf22p snowball_pace 02-08-2012 109 49   Download

 • Bài viết Nợ công và xu hướng điều hành chính sách tài khóa mở rộng tại một số quốc gia giai đoạn 2014 - 2015 chỉ ra nợ công chưa được kiểm soát triệt để, thâm hụt tài khóa có xu hướng giảm, xu hướng mở rộng tài khóa.

  pdf8p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 8 1   Download

 • Chính sách tài khóa là một trong những nhân tố quyết định đến sự ổn định trong ngắn hạn cũng như tăng trưởng bền vững trong dài hạn của một quốc gia. Đặc biệt, đối với những nước có quy mô của khu vực nhà nước lớn như Việt Nam thì chính sách này lại càng quan trọng. Khu vực nhà nước có thể ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế một cách trực tiếp, thông qua các chương trình chi tiêu và huy động ngân sách....

  pdf28p manutd1907 08-09-2012 85 43   Download

 • Tóm lược bài nghiên cứu “Chính sách tài khóa trong thập niên gần đây phản ánh ở nhiều khía cạnh chính sách tài khóa của thập niên 1980. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp sự gia tăng của thâm hụt ngân sách được phản ánh trong sự gia tăng của thâm hụt tài khoản vãng lai. Các thâm hụt kép đang quay trở lại! "Jeffrey Frankel (2004),

  pdf21p yenhoangbank321 26-06-2013 44 6   Download

 • Các biện pháp giảm thâm hụt ngân sách của Chính phủ Vì được đặt trong bối cảnh chống lạm phát nên chính sách ngân sách (hay chính sách tài khóa) của Chính phủ trong thời gian qua chỉ hướng đến mục đích giảm chi tiêu công (gồm đầu tư công và chi thường xuyên) và qua đó giảm tổng cầu.

  doc16p hyen91 01-04-2010 2452 754   Download

 • Mục tiêu trình bày của Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa nhằm nêu tổng cầu và sản lượng cân bằng, các biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách, tổng cầu nền kinh tế mở, chính sách tài khóa và thoái lui đầu tư.

  ppt33p orange_12 03-06-2014 596 130   Download

 • Trong trường hợp nền kinh tế suy thoái, để chống đớ suy thoái, chính phủ sử dụng chính sách tài khóa mở rộng, tuy nhiên sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách. • Nguồn tài trợ thâm hụt ngân sách: vay dân, vay nợ nước ngoài, in tiền..

  ppt38p bvip007 08-09-2011 323 98   Download

 • Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012 với tiêu đề “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu” vừa được chính thức công bố. Báo cáo do Nhóm Tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, với sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP)....

  pdf35p manutd1907 08-09-2012 184 80   Download

 • Chính sách tài khóa (fiscal policy) trong kinh tế học vĩ mô là chính sách thông qua chế độ thuế và đầu tư công cộng để tác động tới nền kinh tế. Chính sách tài khóa cùng với chính sách tiền tệ là các chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng, nhằm ổn định và phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau đây để nắm rõ hơn nội dung về chính sách tài khóa.

  doc16p phanhungvfu 15-03-2014 201 54   Download

 • Bài viết Chính sách tài khóa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng cho thời gian tới tổng quan về chính sách tài khóa Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015, định hướng chính sách tài khóa trong thời gian tới của nước ta.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 108 44   Download

 • Chương 3 Tổng cầu và chính sách tài khóa thuộc bài giảng Kinh tế học vĩ mô nhằm phân tích các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu (tổng cầu) và cách xác định mức thu nhập cân bằng của nền kinh tế, phân tích và làm nổi bật các công cụ và mục tiêu của chính sách tài khóa, chỉ ra được các giải pháp để tài trợ cho thâm hụt ngân sách nhà nước.

  pdf11p narrow_12 16-07-2014 84 15   Download

 • Bài Viết này sử dụng lý thuyết Mô hình tăng trưởng nội sinh của Barro (1990) để xây dựng 3 mô hình thực nghiệm với mục đích đánh giá tác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách tài khóa có tác động làm giảm tăng trưởng kinh tế, gia tăng lạm phát và thất nghiệp.

  doc10p tuong59 08-07-2017 34 8   Download

 • Bằng chứng cung cấp trong bài nghiên cứu Phân cấp tài khóa và mối quan hệ tài khóa giữa các cấp chính quyền: một phân tích giữa các quốc gia cho một mẫu gồm 30 quốc gia có thể gợi ý rằng sự phối hợp thất bại trong mối quan hệ tài khóa giữa các cấp chính quyền có thể dẫn đến xu hướng thâm hụt trong việc phân cấp hoạch định chính sách, đặc biệt trong trường hợp các nước đang phát triển, không thể đáp ứng những yêu cầu quan trọng đối với việc phân c...

  pdf25p idol_12 28-04-2014 28 7   Download

 • Sau đây là bài giảng Chương 4: Chính sách tài khóa. Bài giảng này được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về khái niệm ngân sách chính phủ, cán cân ngân sách và tình hình ngân sách, thâm hụt ngân sách, chu kỳ của nền kinh tế và thâm hụt ngân sách theo chu kỳ, mục tiêu cân bằng ngân sách và lựa chọn của chính phủ.

   

  ppt8p phuonguy88 16-05-2015 58 7   Download

 • Bài viết Tác động của chính sách tài khóa và tiền tệ đến lạm phát - Mô hình lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam giới thiệu một nghiên cứu về quan hệ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và lạm phát Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 25 4   Download

 • Bài viết Thâm hụt ngân sách và lạm phát - Minh chứng thực nghiệm ở Việt Nam tiến hành đánh giá các nghiên cứu thâm hụt ngân sách và lạm phát và khảo sát thực tiễn ở Việt Nam. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf9p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 14 2   Download

Đồng bộ tài khoản