intTypePromotion=1
ADSENSE

Tham số hóa đối lưu

Xem 1-20 trên 167 kết quả Tham số hóa đối lưu
 • Để khảo sát độ nhạy của các sơ đồ tham số hoá đối lưu trong việc dự báo mưa hạn mùa từ mô hình khí hậu khu vực, ba sơ đồ tham số hoá đối lưu trong mô hình clWRF đã được lựa chọn để nghiên cứu trong bài báo này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf9p nguyenvanhoangvnu 12-06-2017 34 2   Download

 • Bài báo trình bày kết quả đánh giá khả năng mô phỏng khí hậu ở khu vực Việt Nam thời kỳ 1986 -1995 bằng mô hình RSM (Regional Spectral Model) với các lựa chọn sơ đồ tham số hóa đối lưu SAS (Simplified Arakawa-Schubert) và RAS (Relaxed Arakawa-Schubert). Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự tương đồng trong mô phỏng khí hậu bằng mô hình RSM với lựa chọn SAS và RAS.

  pdf8p vidoraemi2711 18-06-2019 19 0   Download

 • CHƯƠNG 2. THAM SỐ HÓA ĐỐI LƯU MÂY TÍCH 2.1. Ảnh hưởng của máy tính đến các quá trình quy mô lớn Mỗi đặc trưng của các quá trình quy mô lớn ở một điểm có thể xem là tổng của giá trị trung bình theo diện tích mà tâm của nó là điểm ta xét và độ lệch của nó khỏi giá trị trung bình này. Đối với bất kỳ đại lượng X nào đều thỏa mãn công thức: X = X + X' với: (2.1) X= 1 ∫ x dA AA (2.2) Diện tích A phải đủ lớn để chứa được quần thể mây tích và nó...

  pdf35p northernlight 12-07-2011 116 21   Download

 • Mô hình dự báo thời tiết trên miền hạn chế ETA do Trung tâm NCEP của Mỹ phát triển và có nhiều ứng dụng trong nghiên cứu Khoa học và dự báo nghiệp vụ ở nhiều nước, nhất là các nước thuộc khu vực Nhiệt đới trong đó có Việt Nam. Trong mô hình khu vực này, có 2 sự lựa chọn đối với sơ đồ tham số hoá đối lưu. Sơ đồ Betts- Miller-Janjic được đưa vào dự báo nghiệp vụ từ năm 1993 tại Trung tâm Khí tượng quốc gia NMC (Mỹ), còn sơ đồ KF được cài đặt vào mô hình ETA...

  pdf10p ruavanguom 24-09-2012 75 6   Download

 • Trong nghiên cứu này sơ đồ tham số hóa đối lưu Kain-Fritsch cải tiến được áp dụng cho mục đích dự báo quĩ đạo xoáy thuận nhiệt đới (TC) trên khu vực Biển Đông. Những cải tiến sơ đồ bao gồm phương trình mới tính tốc độ dòng thăng, giả thiết khép kín đối lưu và hàm kích hoạt đối lưu được thực hiện bằng cách đưa vào gradient thẳng đứng của nhiễu động hàm Exner.

  pdf0p hoatuongvihong 15-11-2011 49 3   Download

 • Nghiên cứu này trình bày một số kết quả bước đầu thử nghiệm mô hình khí hậu khu vực RegCM3 với các sơ đồ tham số hóa đối lưu khác nhau để mô phỏng nhiệt độ trung bình tháng và tổng lượng mưa tháng cho các thàng mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 10) giai đoạn 1996-2005 khi sử dụng số liệu tái phân tích NNRP2 làm điều kiện ban đầu và điều kiện biên. Các sơ đồ tham số hóa được sử dụng là: (1) Sơ đồ Kuo, (2) Sơ đồ MIT Emanuel và (3) Sơ đồ...

  pdf12p banhbeovodung 25-06-2013 63 3   Download

 • 1.5. Đối lưu khô trong lớp bùn 1.5.1. Số Rayleigh và Reynolds Trong các thí nghiệm ta nghiên cứu sự phát triển đối lưu trên các nguồn điểm riêng biệt, trên thực tế đối lưu trong chất lỏng địa vật lý luôn được hình thành từ các nguồn lực nổi phân bố trên moọt không gian rộng so với độ dày của lớp đối lưu. Trong trường hợp này chất lỏng tham gia vào vòng quay của đối lưu và quá trình đối lưu có đặc trưng quy mô lón hơn đặc trưng quy mô địa phương. Để nghiên cứu đối...

  pdf35p northernlight 12-07-2011 126 28   Download

 • Mưa là một yếu tố thời tiết quan trọng và ảnh hưởng rất lớn tới đời sống kinh tế xã hội. Mưa là kết cục của sự hòa hợp nhiệt động giữa ba yếu tố quan trọng nhất là gió, nhiệt và ẩm nên biến động rất mạnh theo không gian và thời gian. Như vậy, một mô hình muốn dự báo tốt mưa cần đồng thời dự báo tốt cả ba yếu tố này và ngược lại nếu mô hình dự báo mưa tốt đồng nghĩa với mô hình đã dự báo tốt gió nhiệt và ẩm. Hiện nay, trên thế giới mô hình...

  pdf151p gauhaman123 17-11-2011 86 27   Download

 • MỞ ĐẦU Nghiên cứu các quá trình khí quyển ở nhiệt đới là một trong những vấn đề quan trọng của khí tượng hiện nay và ngày càng được nhiều nhà khoa học quan tâm. Các quá trình khí tượng ở nhiệt đới có những nét đặc biệt mà ngoài nhiệt đới không có và chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. Ở nhiệt đới tồn tại các đối tượng cần nghiên cứu như báo, dài hội tụ nhiệt đới v.v... Trên quy mô lớn các quá trình ở nhiệt đới tương phai với các quá trình ở ngoài nhiệt...

  pdf18p northernlight 12-07-2011 179 40   Download

 • Nghiên cứu các quá trình khí quyển ở nhiệt đới là một trong những vấn đề quan trọng của khí tượng hiện nay và ngày càng được nhiều nhà khoa học quan tâm. Các quá trình khí tượng ở nhiệt đới có những nét đặc biệt mà ngoài nhiệt đới không có và chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ.

  pdf88p 124357689 07-06-2012 111 25   Download

 • Bài viết trình bày thử nghiệm dự báo đợt mưa lớn kỉ lục trên khu vực Bắc Bộ tháng 7 năm 2015 bằng mô hình WRF-ARW với điều kiện biên từ mô hình toàn cầu GFS (Mỹ). Việc hạ quy mô thực hiện thông qua thiết lập hai lưới tính 15 km và 5 km cho mô hình WRF-ARW và dự báo đến hạn 72h.

  pdf8p vihongkong2711 06-02-2020 15 1   Download

 • Trong bài báo này nhóm tác giả trình bày một số kết quả thử nghiệm áp dụng sơ đồ ban đầu hóa bão NC2011 để mô phỏng cấu trúc cơn bão số 12 (Damrey) năm 2017 bằng mô hình WRF với ba sơ đồ tham số hóa đối lưu Betts-Miller-Janjic, Kain-Fritsch và Grell-Devenyi. Kết quả cho thấy mô phỏng trị số khí áp cực tiểu tại tâm bão khá tốt đặc biệt với sơ đồ Betts-Miller-Janjic.

  pdf15p hanh_tv23 27-03-2019 13 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 538/2005 trình bày một số nội dung sau: Ảnh hưởng của ENSO đến các cực trị nhiệt độ ở Việt Nam, Thử nghiệm áp dụng sơ đồ tham số hóa đối lưu TIEDTKE cải tiến trong mô hình khu vực phân giải cao HRM, ảnh hưởng của dòng xiết Somali đến mùa mưa ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf64p vineptune2711 04-11-2019 8 0   Download

 • Bắt nguồn từ sự phát triển của Internet, thư viện số đã trải qua một vài giai đoạn phát triển và có những thành tựu quan trọng trong việc cung cấp nguồn thông tin và dịch vụ tốt hơn, thuận tiện hơn cho người dùng tin. Tuy nhiên, vì phải dựa trên những thành tựu mới nhất về công nghệ, thư viện điện tử phải vượt qua một số khó khăn. Bài viết này sẽ đề cập đến 3 thách thức quan trọng và chiến lược đối phó nhằm mục đích giúp các thư viện cung cấp các dịch vụ tốt hơn, đó là: Lưu trữ nguồn thông tin số hoá, vấn đề bản quyền, và việc hỗ trợ người dùng tin.

  pdf6p banhbeovodung 26-06-2013 68 9   Download

 • Trong nghiên cứu này một ph-ơng trình mới đã đ-ợc xây dựng thành công để tính tốc độ dòng thăng trong sơ đồ tham số hoá đối l-u Kain-Fritsch, trong đó gradient thẳng đứng của nhiễu động áp suất đã đ-ợc đ-a vào. Ph-ơng trình đã cho thấy khả năng của nó trong việc mô phỏng các đợt m-a lớn trên địa hình phức tạp, bao gồm l-ợng m-a, phân bố không gian và phát triển theo thời gian của m-a mô phỏng. ...

  pdf14p meomeongon 13-01-2012 46 3   Download

 • Bài báo này trình bày một số kết quả bước đầu phân tích và đánh giá độ nhạy của thông số khuếch tán cho mô hình 1 chiều phục vụ cho mô hình hóa quá trình xâm nhập mặn vùng hạ lưu hệ thống sông Mã. Kết quả phân tích độ nhạy một số tham số cho thấy sự tác động khác nhau đến kết quả mô phỏng xâm nhập mặn cho khu vực nghiên cứu. Đồng thời khi tiếp cận mô hình hóa dưới dạng phân lớp thường cho kết quả khả quan hơn trường hợp còn lại.

  pdf5p hanh_tv25 31-03-2019 23 0   Download

 • Giáo trình cơ sở dữ liệu này được biên soạn theo chương trình đào tạo chuyên ngành tin học ở bậc đại học và cao đẳng của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. Giáo trình trình bày những vấn đề cốt lõi nhất của môn cơ sở dữ liệu. Các bài học được trình bày ngắn gọn, có nhiều ví dụ minh hoạ. Cuối mỗi chương đều có bài tập để sinh viên luyện tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf176p phandinhtuong2010 24-11-2010 1399 686   Download

 • Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa - Một góc nhìn từ Việt Nam: Phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 6 của Tài liệu. Nội dung phần này trình bày các vấn đề về đối thoại giữa văn hóa Đại Việt với một số nền văn hóa trong khu vực và trên thế giới thời Trung đại; tiếp xúc, giao lưu, đối thoại ngày càng rộng mở giữa văn hóa Việt Nam với nhiều nền văn hóa trên thế giới thời Cận - Hiện đại; bài học lịch sử và vấn đề đương đại của việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chủ động tham gia đối thoại giữa các nền văn hóa trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf371p hoa_khoai91 07-06-2014 248 92   Download

 • Cách 1: Sử dụng đối tượng G raphics được truyền vào trong tham số của hàm xử lý sự kiện Paint private void Form M ain_Paint(object sender, PaintEventArgs e) Cách 2: Tự tạo ra đối tượng G raphics (lưu ý: cần giải phóng vùng nhớ sau khi dùng xong) G raphics g = CreateG raphics(); // Draw g.Dispose(); Cách 3: sử dụng phương thức tĩnh G raphics.From Im age để nhận được đối tượng graphics của ảnh

  ppt37p matsetvotinh 04-06-2010 149 52   Download

 • Đối tượng nghiên cứu của hoá học là những chất hoá học riêng biệt và sự biến đổi của chúng. Một lĩnh vực cơ bản của hoá học là hoá học hữu cơ nghiên cứu các hợp chất của cacbon với các nguyên tố khác, chủ yếu là hợp chất của cacbon với Hyđrô, Oxi, Nitơ, Phốtpho, Lưu huỳnh và Halogen. Nhiều hợp chất hữu cơ đã được con người biết rất lâu như: dấm (axit axetic lỏng), một số thuốc nhuộm, rượu etylic, các hợp chất axit oxalic, axit xitric, axit tatric và một số bazơ hữu cơ (các ancaloit) được tách từ động và...

  pdf184p marc123 18-08-2013 92 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tham số hóa đối lưu
p_strCode=thamsohoadoiluu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2