intTypePromotion=1
ADSENSE

Thanh niên trí thức

Xem 1-20 trên 424 kết quả Thanh niên trí thức
 • Sự gắn bó với nghề, với nơi công tác của thanh niên trí thức (Phần tiếp theo) Như đã trình bày trong phần trước, có khoảng 40% thanh niên trí thức trong mẫu chọn đã từng chuyển công tác. Vậy, trong tương lai họ có tiếp tục chuyển công tác nữa không? Phần này sẽ trình bày về dự định chuyển công tác của thanh niên trí thức.

  pdf5p anhthao_1 30-11-2012 62 5   Download

 • Trên cơ sở khảo sát 626 thanh niên trí thức về mức độ quan tâm của họ đối với các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, kết quả nghiên cứu cho thấy, thanh niên trí thức hiện nay khá quan tâm tới các vấn đề này. Bài viết "Mức độ quan tâm của thanh niên trí thức với các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước" sẽ giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf13p thuytct36 25-02-2016 40 5   Download

 • Bài viết góp phần làm sáng tỏ sự phát triển về số lượng, chất lượng và một số đóng góp trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, trong cuộc đấu tranh vũ trang kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và trong các hoạt động giáo dục, văn hóa, xã hội của đội ngũ thanh niên trí thức miền Bắc giai đoạn 1954 - 1975.

  pdf9p nganga_08 12-10-2015 49 4   Download

 • Đối với thanh niên trí thức, nghề nghiệp không chỉ là phương tiện kiếm sống, mà còn là một phương tiện để họ phát huy ý tưởng, năng lực của bản thân, để tự khẳng định mình đặc biệt, nó còn tạo nên các mối quan hệ xã hội cần thiết. Đó là những động lực chính thúc đẩy nhiều trí thức trẻ làm việc. Tham khảo nội dung bài viết "Một số khía cạnh tâm lý trong hoạt động nghề nghiệp của thanh niên trí thức nước ta hiện nay" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf13p thuytct36 25-02-2016 46 3   Download

 • Trong phong trào yêu nước ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ I đến trước khi thành lập Đảng, các tầng lớp tiểu tư sản thành thị và thanh niên trí thức đã có vai trò nổi bật. Các tầng lớp xã hội này, đặc biệt là thanh niên trí thức đã đi đầu trong cuộc phát động phong trào dân tộc dân chủ, thành lập các tổ chức cách mạng và góp phần quan trọng trong quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.

  pdf11p tieuthi3006 16-03-2018 67 0   Download

 • Tạp chí Bách Khoa Số 84 phát hành ngày 01 tháng 07 năm 1960, phần 1 tạp chí với các bài viết: thanh niên trí thức và nông nghiệp; bàn về chữ từ trong Phật giáo; biến cố đối với con người; cảm tưởng của tôi khi đọc cuốn Văn học Việt Nam của Phạm Văn Diêu; ai đã xuyên tạc lịch sử khi viết giặc Chày Vôi, thành tích 50 năm khoa học; cơ giới chỉ huy... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để biết thêm về bối cảnh xã hội Việt Nam thời bấy giờ.

  pdf71p anthachluu 20-07-2019 15 1   Download

 • Trong nền văn học Việt Nam, Tố Hữu được coi là "lá cờ đầu của nền thơ ca cách mạng". Từ một thanh niên trí thức tiểu tư sản, được giác ngộ lí tưởng, Tố Hữu đã trở thành một chiến sĩ cộng sản. Thơ Tố Hữu gắn với cuộc sống cách mạng và chính trị, thời sự đất nước. Các tác phẩm chính: Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Ra trận, Máu và hoa,...

  doc4p lansizhui 09-03-2020 30 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu những nguyên nhân dẫn tới hành vi, vi phạm pháp luật của trẻ vị thành niên. Qua quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy có một số yếu tố tâm lý ảnh hưởng nhiều đến hành vi phạm tội của các em như sau: Nhu cầu được khẳng định quá cao, ham mê các trò chơi giải trí, điện tử, nhận thức pháp luật còn hạn chế.

  pdf4p butmauvang 30-08-2013 267 52   Download

 • Trong khi xã hội Việt Nam đang chứng kiến cuộc đụng độ văn hóa giữa những giá trị truyền thống và những yếu tố hiện địa, bao gồm sự lan tỏa chóng mặt của internet, dường như vị thành niên là đối tượng dễ liên quan hơn cả. Bài viết "Các kiểu sử dụng Internet và kế hoạch tương lai của vị thành niên" được thực hiện nhằm phân tích ảnh hưởng của việc sử dụng internet ở vị thành niên ngày nay tới nội dung và cách thức xây dựng kế hoạch tương lai của các em.

  pdf12p thuytct36 25-02-2016 33 3   Download

 • Bài viết Cơ hội và thách thức cho hoạt động đoàn thanh niên trong tiến trình đất nước hội nhập quốc tế trình bày hội nhập quốc tế là một quá trình phát triển tất yếu, do bản chất xã hội của lao động và quan hệ giữa con người, được bắt đầu từ lĩnh vực kinh tế, nhưng không giới hạn ở đó, mà còn có thể diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội như chính trị, quốc phòng - an ninh, văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p tranminhluanluan 29-05-2018 38 3   Download

 • Với người Việt Nam, tôn giáo trước đây được coi là việc của người già, “trẻ vui nhà, già vui chùa” thì nay, tôn giáo đã thu hút sự quan tâm của thanh niên. Đời sống tôn giáo của thanh niên trên thực tế vô cùng phong phú và đa dạng. Thanh niên tham gia vào nhiều hành vi tôn giáo khác nhau cả trong gia đình và nơi thờ tự.

  pdf10p viankara2711 11-12-2019 11 1   Download

 • Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.Tổ chức Đoàn gồm những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của thế hệ trẻ, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xây dựng XHCN ở Việt Nam.Lúc sinh thời và chỉ đạo Đoàn thanh niên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “... Đoàn thanh niên lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo...

  doc14p 240035490 28-07-2012 1396 344   Download

 • Loài người đã trải qua hai nền văn minh và ngày nay, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của nền văn minh thứ ba -văn minh trí tuệ. Trong nền văn minh này, bộ phận quan trọng nhất là nền kinh tế tri thức - có thể nói là hết sức cơ bản của thời đại thông tin.Đặc biệt là trong thập niên 90 các thành tựu về công nghệ thông tin như: công nghệ Web, Internet, thực tế ảo, thương mại tin học.... Cùng với những thành tựu về công nghệ sinh học: công nghệ gen, nhân...

  pdf17p trungtri 09-07-2009 697 212   Download

 • Người chưa thành niên phạm tội là một hiện tượng thực tế, tồn tại trong tất cả các xã hội. Trong những năm qua và nhất là thời điểm hiện nay, tình trạng người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam diễn biến rất phức tạp. Việc giải quyết vấn đề người chưa thành niên phạm tội là việc làm cần thiết để giữ nghiêm ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhưng cũng là một vấn đề phức tạp và tế nhị. Trước hết, do xuất phát từ đặc điểm tâm lý đang...

  pdf87p vinamilkvietnam 21-08-2012 184 75   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'xu thế chủ yếu của sự phát triển khoa học công nghệ, sự hình thành và vai trò của kinh tế tri thức trong hai thập niên đầu thế kỷ xxi', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf233p nokia_12 09-05-2013 135 54   Download

 • Người chưa thành niên phạm tội là một hiện tượng thực tế, tồn tại trong tất cả các xã hội. Trong những năm qua và nhất là thời điểm hiện nay, tình trạng người chưa thành niên phạm tội ở Việt Nam diễn biến rất phức tạp. Việc giải quyết vấn đề người chưa thành niên phạm tội là việc làm cần thiết để giữ nghiêm ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhưng cũng là một vấn đề phức tạp và tế nhị. Trước hết, do xuất phát từ đặc điểm tâm lý đang...

  pdf83p vascaravietnam 21-08-2012 127 50   Download

 • Đối với mọi quốc gia dân tộc và mọi thời đại, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, trực tiếp kế thừa và tiếp nối các thế hệ cha anh để thúc đẩy xã hội không ngừng phát triển. Việc bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên luôn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng con người, không chỉ là vấn đề xã hội của riêng quốc gia nào mà còn là vấn đề của thời đại và toàn nhân loại....

  pdf113p buiduong_1 11-12-2012 150 44   Download

 • Áp lực học hành và thi cử làm trẻ vị thành niên dễ gặp các sang chấn tâm lý (ảnh chỉ có tính chất minh họa). Ngày nay, các rối loạn tâm thần không phải là hiếm gặp ở trẻ vị thành niên. Các rối loạn tâm thần chủ yếu là trầm cảm, tâm thần phân liệt, rối loạn lo âu và nghiện ma túy. Trầm cảm Trầm cảm có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, hay gặp nhất là ở độ tuổi 40 50. Nhưng qua thực tế lâm sàng, trầm cảm ở trẻ vị thành niên không...

  pdf6p hoason23 20-08-2010 238 41   Download

 •  Để học tập và ôn thi tốt các môn lý luận chính trị, đặc biệt là Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trong chương trình giáo dục đại cương ở các trường ĐH-CĐ, mời các bạn cùng theo dõi các chuyên đề Triết học sau đây. Mỗi chuyên đề tóm tắt lại các kiến thức lý thuyết chính giúp học sinh, sinh viên ôn tập đạt hiệu quả. Sau đây là  Chuyên đề Triết học - Chuyên đề 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  doc11p shinebbp 28-03-2015 163 28   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế cung cấp cho các bạn những kiến thức về vị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam; bối cảnh, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt Nam; những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam.

  ppt73p cocacola_08 20-11-2015 145 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thanh niên trí thức
p_strCode=thanhnientrithuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2