Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thành phần nguồn nước

Xem 1-20 trên 1728 kết quả Thành phần nguồn nước
 • Mục tiêu của đề tài "Nguồn lao động Việt Nam - Thực trạng và các nhân tố tác động" là hệ thống hóa lý luận về nguồn lao động, bao gồm khái niệm, các yếu tố cấu thành và những nhân tố tác động tới nguồn lao động Việt Nam; đánh giá thực trạng nguồn lao động ở nước ta; đánh giá thực trạng nguồn lao động ở nước ta; phân tích các nhân tố tác động tới nguồn lao động ở Việt Nam; đề xuất phương hướng và giải pháp đảm bảo nguồn lao động ở nước ta.

  pdf97p bigdargon04 24-11-2022 2 0   Download

 • Luận văn "Công tác đào tạo công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu hệ thống hóa được lý luận cơ bản về đào tạo công chức nhà nước để hình thành khung nội dung và phương pháp nghiên cứu; phân tích thực trạng công tác đào tạo công chức của quận Sơn Trà trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp để đào tạo công chức của quận Sơn Trà trong thời gian đến.

  pdf26p bigdargon04 24-11-2022 1 0   Download

 • Luận văn "Công tác đào tạo công chức quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu hệ thống hóa được lý luận cơ bản về đào tạo công chức nhà nước để hình thành khung nội dung và phương pháp nghiên cứu; phân tích thực trạng công tác đào tạo công chức của quận Sơn Trà trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp để đào tạo công chức của quận Sơn Trà trong thời gian đến.

  pdf137p bigdargon03 17-11-2022 3 0   Download

 • Bài viết Nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh – nghiên cứu tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum tập trung nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Kon Tum nhằm thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước tạo điều kiện để ngành thuế tập trung nguồn lực cho các nguồn thu lớn, đảm bảo hoàn thành công tác thuế và góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội tại địa phương.

  pdf7p vispyker 16-11-2022 0 0   Download

 • Luận văn "Quản lý chất lượng chương trình đào tạo đại học theo tiêu chuẩn AUN tại Trường Đại học Thủ Dầu Một" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống lý luận về quản lý chất lượng, QLCL CTĐT theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của AUN, đề tài xác định thực trạng QLCL CTĐT đại học theo tiêu chuẩn AUN tại trường ĐH TDM, từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý CTĐT đại học theo tiêu chuẩn AUN phù hợp với đặc điểm của nhà trường, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại thị trường lao động ở tỉnh Bình Dương, trong nước và khu vực Đông Nam Á.

  pdf171p matroinho2510 08-11-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Phát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Quy Nhơn" nghiên cứu nhằm hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến phát triển đào tạo nghề; giới thiệu một số mô hình phát triển đào tạo nghề và liên kết đào tạo nghề phổ biến ở Việt Nam và các nước; phân tích thực trạng việc phát triển đào tạo nghề tại thành phố Quy Nhơn trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp để phát triển đào tạo nghề như quy mô, phân bố và chất lượng cơ sở đào tạo nghề.

  pdf124p bigdargon02 10-11-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh Hóa" đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng và những hạn chế của công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ năm 2015-2017.

  pdf106p bigdargon01 02-11-2022 4 1   Download

 • Bài viết Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước tại thành phố Đà Nẵng đánh giá thực trạng quản lý nhà nước của thành phố đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, tạo môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển của thành phố.

  pdf5p visaleen 30-10-2022 1 1   Download

 • Luận văn "Phát triển khai thác thủy sản xa bờ tại thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng phát triển khai thác thủy sản xa bờ của thành phố Đà Nẵng; từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển khai thác thủy sản xa bờ phù hợp với mục tiêu phát triển của thành phố Đà Nẵng cũng như cả nước; đảm bảo tính ổn định, nhằm tránh những rủi ro trong quá trình khai thác thủy sản xa bờ; nâng cao vai trò của khai thác thủy sản xa bờ, góp phần tăng thu nhập cho người ngư dân.

  pdf127p unforgottennight09 26-10-2022 4 1   Download

 • Bài viết Xác định thành phần các ion hòa tan trong nước trong bụi tổng bụi lơ lửng tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp những thông tin cần thiết về thành phần WSIs trong bụi ở HCMC, là nền tảng cho những nghiên cứu tiếp theo về bụi ở thành phố này.

  pdf8p vipagani 24-10-2022 2 1   Download

 • Đề tài “Địa danh Thủ Dầu Một: quá trình hình thành, ý nghĩa và các giá trị lịch sử (1900 - 1956)” với mục đích làm sáng tỏ những vấn đề nói trên, góp phần bổ sung nguồn tài liệu lịch sử địa phương của vùng đất Thủ Dầu Một xưa cũng như Bình Dương ngày nay, làm cơ sở cho việc biên soạn, giảng dạy lịch sử địa phương nhằm bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu quê hương, đất nước, ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy những thành quả, truyền thống mà các thế hệ ông cha đã xây dựng.

  pdf128p dongcoxanh2510 25-10-2022 4 2   Download

 • Tài liệu "Biện pháp bảo vệ nguồn nước" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự hình thành nước, thủy quyển và sinh học; Phân loại và phân bố nguồn nước; Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước; Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf87p vilandrover 05-10-2022 2 1   Download

 • Luận văn "Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng cấp nước thành phố Đà Nẵng bằng vốn ngân sách nhà nước" tập trung nghiên cứu những cơ sở lý luận, thực trạng và đề xuất các giải pháp góp phần tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cấp nước tại thành phố Đà Nẵng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

  pdf143p unforgottennight07 01-10-2022 2 1   Download

 • Luận văn "Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực hành chính công tại các phường trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng" nghiên cứu hệ thống hoá các vấn đề lý luận về QLNN về NNL trong bộ máy chính quyền cơ sở, phân tích thực trạng công tác QLNN về NNL hành chính công tại các phường trên địa bàn quận Sơn Trà trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác QLNN về NNL hành chính công tại các phường trên địa bàn quận Sơn Trà trong thời gian tới.

  pdf162p unforgottennight07 01-10-2022 5 1   Download

 • Bài viết Phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đi sâu phân tích thực trạng công tác huy động và phân bổ nguồn lực tài chính thông qua hoạt động tín dụng của các ngân hàng tại Lào, phân tích tác động và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa tác động của tín dụng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu ngành và cơ cấu kinh tế theo thành phần tại Lào.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 14 1   Download

 • Bài viết Những yêu cầu mới của người giảng viên trong giai đoạn hiện nay phân tích những đặc trưng của giáo dục đại học hiện nay chúng tôi đề cập đến vai trò, vị trí, nhiệm vụ cũng như những năng lực cần có ở một người giảng viên đại học hiện nay để hoàn thành trách nhiệm lớn lao là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của đất nước.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 13 1   Download

 • Cuốn sách “Lịch sử tộc người vùng biên giới phía Bắc Việt Nam” là đề tài nghiên cứu mang tính cấp thiết để làm sáng tỏ thêm về nguồn gốc lịch sử và mối quan hệ của các tộc người thiểu số ở vùng biên giới nước ta với các tộc người ở bên kia biên giới thuộc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Cuốn sách tập trung trình bày trong phạm vi 17 tộc người thuộc 3 nhóm ngôn ngữ: Nhóm ngôn ngữ Tày – Thái, nhóm ngôn ngữ H’mông – Dao và nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến.

  pdf102p runordie8 05-09-2022 11 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ nước sim – thanh long và nấm men giống ban đầu đến chất lượng nước quả lên men có độ cồn thấp nghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng đến quy trình chế biến nước uống lên men trên cơ sở kết hợp giữa thanh long ruột đỏ và quả sim vừa giúp tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở từng địa phương, đồng thời hứa hẹn mang đến một dạng nước uống lên men mới về hương vị và có màu sắc đẹp, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nước lên men từ hai loại trái cây này.

  pdf12p vikoenigsegg 29-09-2022 10 1   Download

 • Luận văn "Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Kon Tum" phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN qua KBNN Kon Tum giai đoạn 2015 - 2017; đề xuất một số giải pháp chủ yếu mang tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN Kon Tum trong thời gian tới.

  pdf107p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Kiểm soát thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu, Đà Nẵng" là phân tích thực trạng kiểm soát thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu để thấy được những tồn tại trong công tác kiểm soát thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân có thu nhập chịu thuế; đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác keierm soát thuế thua nhập cá nhân với mục đích tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ở Chi cụ Thuế khu vuejc Thanh Kê - Liên Chiểu.

  pdf121p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thành phần nguồn nước
p_strCode=thanhphannguonnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2