Thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường hồ chí minh

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường hồ chí minh
 • Thông tư liên tịch 85/2000/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 59/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 19/6/2000 của Liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I)

  doc1p tuuyen 17-08-2009 119 8   Download

 • Thông tư liên tịch 85/2000/TTLT-BTC-BGTVT quản lý, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I) do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành, để bổ sung, sửa đổi Thông tư số 59/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 19/6/2000 của Liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn I)

  pdf2p lawbds6 06-11-2009 61 3   Download

 • Thông tư 71/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường ôtô cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

  doc4p uyenson 19-08-2009 327 6   Download

 • Thông tư số 71/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán vốn đầu tư dự án xây dựng đường ôtô cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawdt3 02-12-2009 48 1   Download

Đồng bộ tài khoản