intTypePromotion=1
ADSENSE

Thành tựu của nông nghiệp

Xem 1-20 trên 324 kết quả Thành tựu của nông nghiệp
 • Nội dung bài báo cáo với đề tài "Thành tựu của biện pháp sinh học" trình bày về: thành tựu của biện pháp sinh học trừ sâu hại, thành tựu đấu tranh sinh học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cụ thể trong bài báo cáo này.

  ppt28p vodoanky93 10-11-2014 208 47   Download

 • Bài viết đề cập chủ yếu đến những thành tựu cơ bản của nông nghiệp Việt Nam sau 20 năm đổi mới và phát triển; cơ hội và thách thức của nông nghiệp Việt Nam trước yêu cầu mới của hội nhập kinh tế quốc tế; nông nghiệp Việt Nam phải làm gì để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p yumimi1 10-02-2017 56 3   Download

 • Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất trên quy mô lớn và từng bước hiện đại hóa , đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp nông thôn bao gồm: thủy lợi hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa; phát triển giao thông nông thôn, phát triển giao thông liên lạc; phát triển giáo dục văn hóa, y tế, khoa học công nghệ và ứng dụng thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ vào sản...

  doc2p vanbinhk40tkkd 04-06-2010 538 131   Download

 • Tiểu luận: Kinh tế nông nghiệp nông thôn, cơ sở lý luận và thực tiễn tại Ấn Độ với mục đích tìm hiểu và đưa ra những con số thống kê cũng như mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp trong suốt thời gian phát triển ở Ấn Độ, tìm hiểu cách thức thực hiện, chính sách, các cuộc cải cách hay các cuộc cách mạng công nghiệp cũng như các thành tựu đạt được tại Ấn Độ.

  pdf46p lotus_123 09-12-2012 595 107   Download

 • Nông nghiệp là nghành sản xuất vật chất xuất hiện sớm nhất của xã hội loài người. Đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của con người và xã hội. Trong suốt những năm gần đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu và vận dụng thành công KHKT vào NN và đã đạt những thành công rực rở như sau

  ppt42p daoduytho93 02-11-2010 526 97   Download

 • Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, khai thác lợi thế tốt nhất của một nước nông nghiệp đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Làm thế nào để Việt Nam trở thành một quốc gia biết khai thác tốt nhất các thành tựu của công nghệ sinh học luôn là câu hỏi lớn. Công nghệ sinh học và vấn đề phát triển nông nghiệp của Việt Nam là một hướng tiếp cận đáng trân trọng. Công nghệ sinh học là một tập hợp các ngành khoa học và công nghệ (sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh...

  doc20p fdmanot 30-05-2013 119 31   Download

 • Đề án tốt nghiệp: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về sự cần thiết của tái cơ cấu, nêu bật những đặc điểm quan trọng của bối cảnh trong nước và quốc tế, đánh giá những thành tựu quan trọng cũng như hạn chế của ngành nông nghiệp trong thập kỷ qua; trình bày mục tiêu “phát triển bền vững” và các định hướng chính của tái cơ cấu;...

  pdf48p duongtuaf 07-05-2016 206 31   Download

 • Đề tài trình bày thành tựu của việc ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, khó khăn của việc ud khcn trong nông nghiệp tại Việt Nam, nguyên nhân của những khó khăn trên, biện pháp, đề xuất cho vấn đề ƯDKHCN trong nông nghiệp tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  doc19p duongphunhan 17-05-2016 162 21   Download

 • Năm 2009 tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm ngành Khoa học và công nghệ, báo cáo tham luận của Bộ Nông nghiệp & PTNT đã khảng định, thành tựu nổi bật của nông nghiệp trong 20 năm đổi mới là do đóng góp của 4 yếu tố cơ bản. Đó là: i) Đổi mới về chính sách, nhất là chính sách đất đai, khoán hộ; ii) Tăng cường đầu tư cho thuỷ lợi; ii) Phát triển khoa học và công nghệ và iv) Sự cần cù và sáng tạo của người nông dân Việt Nam. Tuy nhiên, tuỳ vào thời điểm...

  pdf24p tam_xuan 06-03-2012 93 16   Download

 • Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền kinh tế nước ta sau những năm đổi mới đã đạt được nhiều kết quả rất to lớn. Đất nước đã vượt qua những khó khăn, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước đã tạo ra những điều kiện, tiền đề quan trọng ban đầu đưa nước ta chuyển sang thời kỳ phát triển mới, đó là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu: “... ...

  pdf98p vaio1111 03-09-2012 70 10   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Nông nghiệp Việt Nam: Những thách thức và một số định hướng cho phát triển bền vững để nắm được một số thành tựu của nền nông nghiệp nước ta, các thách thức đặt ra trong phát triển nông nghiệp và quan điểm định hướng cho phát triển nông nghiệp bền vững.

  pdf9p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 54 5   Download

 • Bài viết này đưa ra một số thực trạng về điều kiện của vùng khi áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất nông nghiệp và đưa ra một số giải pháp để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ và phát triển sản xuất nông nghiệp khu vực nông thôn vùng trung du và miền núi phía Bắc.

  pdf9p hanh_tv12 21-01-2019 63 2   Download

 • Sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và tổ chức lãnh đạo được bắt đầu từ năm 1986, đã đem lại những thành tựu to lớn trong nông nghiệp nói chung, nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ (ĐBBB) nói riêng. Trong đó, điểm nhấn quan trọng của nông nghiệp ĐBBB là sự bứt phá về năng suất lúa, số lượng gia súc, gia cầm và những chuyển biến quan trọng trong khu vực nông thôn và nông dân có phần vượt trội hơn so với nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), khu vực có xuất phát điểm khi bước vào công cuộc đổi mới có ưu thế hơn.

  pdf11p duaheocuctan 30-03-2018 29 1   Download

 • Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong sản xuất nông nghiệp với những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp. Nghiên cứu thực hiện khảo sát nhằm xác định đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Thái Nguyên.

  pdf9p viputrajaya2711 22-06-2020 19 0   Download

 • Hoà nhịp với sự phát triển của thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang tiến những bước vững chắc. Sau một số năm tốc độ tăng trưởng kinh tế có chiều hướng giảm sút thì đến năm 2000 tỉ lệ này đã tăng lên cùng với sự phát triển khả quan của nền kinh tế. Đạt được những thành tựu này không thể bỏ qua vai trò cực kỳ quan trọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

  pdf67p minhtri 09-07-2009 1341 925   Download

 • Phát triển kinh tế là mục tiêu cho tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Với chủ trương đổi mới chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, nền kinh tế của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên để hoàn thành công cuộc CNH- HĐH mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra chúng ta còn rất nhiều thách thức trong đó có việc đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu tư và...

  pdf36p nhattruong 08-07-2009 1652 890   Download

 • Đất nước ta từ khi thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa của nền kinh tế, chuyển nền kinh tế hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước theo định hướng XHCN đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng và có ý nghĩa , được dư luận trong và ngoài nước đánh giá là hết sức đúng đắn. Đường lối kinh tế của Việt Nam hiện nay là “ tiếp tục...

  pdf60p nhattruong 08-07-2009 1283 803   Download

 • Kinh tế trang trại ở nước ta đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ phát triển mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Có thể nói việc thực hiện chỉ thị 100 của Ban Bí thư TW Đảng (Khoá 4), Nghị quyết 10 - NQ/TW của Bộ Chính trị (Tháng 4/1988) về phát huy vai trò tự chủ của kinh tế hộ nông dân đã đặt nền móng cho sự ra đời của kinh tế trang trại với những thành tựu của công cuộc đổi mới, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, nhiều hộ nông dân...

  doc43p ngochanh 03-08-2009 3665 696   Download

 • Công nghệ sinh học là các quá trình sản xuất ở quy mô công nghiệp các tác nhân sinh học dựa trên các thành tựu tổng hợp của nhiều bộ môn khoa học, phục vụ cho việc gia tăng của cải vât chất của xã hội và bảo vệ lợi ích của con người

  pdf8p minhtuan 16-07-2009 1776 470   Download

 • Trong những năm qua kinh tế Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu to lớn, tốc độ tăng trưởng GDP cao và ổn định vào tốp những nước đầu của thế giới. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến năm 2009 chúng ta đã thoát khỏi tình trạng là nước nghèo. Có được những thành tựu to lớn này là có sự đóng góp công sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của tất cả các ngành các cấp trong đó có sự đóng góp to lớn của ngành nông...

  doc16p tranduyquynh86 26-10-2011 722 315   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Thành tựu của nông nghiệp
p_strCode=thanhtuucuanongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2