intTypePromotion=4
ANTS

Thể chế hóa tham nhũng

Xem 1-20 trên 522 kết quả Thể chế hóa tham nhũng
 • Tham vấn là hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Từ năm 2008, Dự án “Tăng cường Năng lực cho Các cơ quan Dân cử Việt Nam” đã hỗ trợ một số Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố thực hiện thí điểm hoạt động này. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng nhân dân một số tỉnh đã ra Nghị quyết chuyên đề hoặc Quy chế phối hợp nhiều bên nhằm...

  pdf92p motorola_12 01-06-2013 52 9   Download

 • Tham vấn tạo điều kiện cho người dân phát biểu ý kiến của mình vào những vấn đề quốc kế, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Bên cạnh ý nghĩa giữ mối liên hệ với cử tri, tham vấn là công cụ quan trọng giúp cơ quan dân cử thu thập đầy đủ hơn những thông tin cần thiết, tăng cường cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc quyết định các chính sách và giám sát việc thực thi chính sách. Ở địa phương, hoạt động tham vấn...

  pdf48p manutd1907 09-04-2013 59 7   Download

 • Tham vấn là hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Từ năm 2008, Dự án “Tăng cường Năng lực cho Các cơ quan Dân cử Việt Nam” đã hỗ trợ một số Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố thực hiện thí điểm hoạt động này.

  pdf48p motorola_12 01-06-2013 43 4   Download

 • Mục tiêu chương 11 giúp các bạn trình bày thể chế hóa và sự liên quan của thể chế hóa đến văn hóa tổ chức, các định những đặc điểm chung làm nên văn hóa tổ chức, tương phản giữa những nền văn hóa mạnh và yếu,... Mời các bạn tham khảo!

  ppt18p depthat 12-03-2014 319 49   Download

 • Chương 11 của bài giảng Hành vi tổ chức đề cập đến văn hóa trong tổ chức. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thể chế hóa và sự liên quan của thể chế hóa đến văn hóa tổ chức, những đặc điểm chung làm nên văn hóa tổ chức, tương phản giữa những nền văn hóa mạnh và yếu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf18p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 63 10   Download

 • Kế thừa những giá trị về hình thức cộng hòa dưới thể chế Cộng hòa tư sản, tổng kết kinh nghiệm của Công xã Pari và mô hình Xô viết, Mác, Ăngghen và sau này là Lênin đã phác họa về thể chế cộng hòa vô sản (hay thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩa). Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thể chế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa".

  pdf6p thangmuabuon123 10-03-2016 56 2   Download

 • Chính sách công nghiệp hóa bao gồm tất cả những chính sách hỗ trợ quá trình sản xuất và phát triển của các ngành công nghiệp trong một quốc gia. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Chính sách phát triển - Bài 8: Thể chế và chính sách công nghiệp hóa".

  pdf10p hera_02 09-04-2016 18 1   Download

 • Sự tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đến phân tầng xã hội, những yếu tố thuộc hệ thống chính sách, thể chế pháp luật, những yếu tố thuộc về vùng môi trường tự nhiên cơ sở hạ tầng có tác động đến phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo là những nội dung chính trong bài viết "Các yếu tố tác động đến Phân tầng xã hội ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 205 28   Download

 • NGoại trừ tận gốc tham nhũng dựa vào dân chủ hoàn toàn; thực chất của dân chủ hoàn toàn là quần chúng nhân dân dám nói lời nói thật, có thể nói lời nói thật, lời nói thật có hiệu quả; nội dung hạt nhân của dân chủ hoàn toàn là giám sát, ràng buộc có hiệu quả đối với quyền lực; bảo đảm của dân chủ hoàn toàn là có một thể chế chính trị dân chủ khoa học, tức là có một hệ thống (cơ chế) cơ quan tổ chức ràng buộc quyền lực tác động lẫn nhau...

  pdf26p bengoan258 06-12-2011 59 20   Download

 • Việc cải cách nền hành chính (CCHC) nhà nước đã được đề cập rất sớm và được nhắc lại khá nhiều lần trong các văn kiện của Ðảng và nhà nước ta. CCHC là một biện pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p chuotchuot09 03-12-2015 235 27   Download

 • SUY NGHĩ Về VIệC QUầN CHúNG NHÂN DÂN XEM NHẹ CÔNG TáC CHốNG THAM NHũNG: KHÔNG THể COI THƯờNG NHữNG NGUY HIểM TO LớN CủA THAM NHũNG giữ thái độ chờ đợi, cho rằng phải thấy đ-ợc hành động của cơ quan này rồi mới nói; 57,7% lại thẳng thắn cho rằng “việc này rất khó thay đổi”. Bài viết cho rằng, hiện nay Trung Quốc có hơn 1.200 pháp quy chống tham nhũng, song những chế độ này rốt cuộc đ-ợc chấp hành quán triệt nh- thế nào? Không nghi ngờ gì, phàm là những địa ph-ơng và đơn...

  pdf15p bengoan258 06-12-2011 35 7   Download

 • Hoàng Hoa Thám, tên thật là Trương Văn Thám, còn gọi là Đề Thám hay Hùm thiêng Yên Thế (1858 – 10 tháng 2 năm 1913) là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống Pháp (1885–1913). Thân thế .Hoàng Hoa Thám hồi còn bé tên là Trương Văn Nghĩa, quê ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; sau di cư lên Sơn Tây (Hà Tây), rồi đến Yên Thế (Bắc Giang). Cha ông là Trương Văn Thận và mẹ là Lương Thị Minh. Sinh thời, cha mẹ ông đều là những người rất trọng nghĩa...

  pdf6p ordering1122 27-05-2013 84 4   Download

 • Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là biểu hiện của văn hóa môi trường, vấn đề hiện đại văn hóa môi trường, vấn đề xã hội văn hóa môi trường, vấn đề thể chế hóa và hiệu lực hóa văn hóa môi trường là những nội dung chính trong bài viết "Văn hóa môi trường ở Việt Nam ngày nay: Thực trạng và xu hướng biến đổi". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 48 2   Download

 • Tài liệu Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thời kỳ 1978-2003 và quá trình cải cách giáo dục: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Giáo dục ở CHND Trung Hoa giai đoạn xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN (1993-2003), đẩy mạnh cải cách giáo dục trong những năm đầu xây dựng kinh tế thị trường XHCN đặc sắc Trung Quốc (1993-1997), từng bước hoàn thiện thể chế giáo dục trong những năm thực hiện chiến lược khoa giáo hưng quốc 1998-2003, một vài nhận xét về cải cách giáo dục ở Trung Quốc. Mời các bạn tham khảo.

  pdf251p vizeus 08-03-2019 24 1   Download

 • Bài viết phân tích dự báo “hậu TPP”, Trung Quốc hưởng lợi từ sự tổn thất của Hoa Kỳ trên cơ sở tham chiếu thực tiễn và lý thuyết Chủ nghĩa Hiện thực cấu trúc và Chủ nghĩa Tự do thể chế, từ đó chỉ ra những quan điểm khác nhau đối với dự báo này. Tiếp theo, nghiên cứu đưa ra quan điểm đối với dự báo “hậu TPP”, Trung Quốc hưởng lợi từ sự tổn thất của Hoa Kỳ, cho rằng TPP chỉ là một trong các biện pháp của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn sự thách thức của Trung Quốc đối với trật tự quốc tế do Hoa Kỳ dẫn dắt.

  pdf12p truongtien_08 06-04-2018 13 0   Download

 • Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong các bản Hiến pháp và được thể chế hóa trong những văn bản pháp luật hiện hành. Thực hiện quyền khiếu nại, khiếu nại hành chính nói riêng là một hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia hoạt động quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, công chức nhà nước. Giải quyết khiếu nại hành chính là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng...

  pdf75p cugiai1311 01-11-2012 389 102   Download

 • Tranh luận trên các diễn đàn công cộng là một hình thức trao đổi ý kiến không thể thiếu được trong các thể chế dân chủ và văn minh. Ở nhiều nước Tây phương, lưu lượng của những tranh luận cởi mở và nghiêm túc được xem là một dấu hiệu của một xã hội lành mạnh. Nhưng thế nào là tranh luận nghiêm túc? Nói một cách ngắn gọn, cũng như trong một cuộc đấu võ, một tranh luận nghiêm túc là một cuộc tranh luận có qui tắc hẳn hoi, mà trong đó người tham gia không được,...

  pdf6p tuyetson23 11-08-2010 158 68   Download

 • Thành tựu, hạn chế và một số vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động ở Việt Nam. Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp Nga ở vị trí 154/176 quốc gia trong bảng xếp hạng về tham nhũng, trên Yêmen và Cộng hòa Trung Phi. Cùng với đó là tình trạng quan liêu. Nga hiện đang xếp thứ 120 trong bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB) về mức độ thoải mái trong kinh doanh....

  pdf9p butmaudo 19-08-2013 174 23   Download

 • Dị bội thể là những cá thể có sự thay đổi số lượng NST của một hoặc với cặp NST so với NST bình thường. Chuyên đề 8: Thể dị bội trình bày tổng quát: định nghĩa, nguyên nhân, cơ chế phát sinh dị bội thể; các thể dị bội và những ví dụ minh họa. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt32p conchimnon32 26-06-2014 251 27   Download

 • Bài viết sử dụng những định nghĩa chung nhất để làm rõ bản chất của văn hóa chính trị và văn hóa pháp luật, quá trình hình thành và những bộ phận chính của văn hóa chính trị và văn hóa pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p doibatcong123 10-05-2016 105 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Thể chế hóa tham nhũng
p_strCode=thechehoathamnhung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản