intTypePromotion=1
ADSENSE

Thể chế hóa tham nhũng

Xem 1-20 trên 572 kết quả Thể chế hóa tham nhũng
 • Tham vấn là hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Từ năm 2008, Dự án “Tăng cường Năng lực cho Các cơ quan Dân cử Việt Nam” đã hỗ trợ một số Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố thực hiện thí điểm hoạt động này. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng nhân dân một số tỉnh đã ra Nghị quyết chuyên đề hoặc Quy chế phối hợp nhiều bên nhằm...

  pdf92p motorola_12 01-06-2013 65 9   Download

 • Tham vấn tạo điều kiện cho người dân phát biểu ý kiến của mình vào những vấn đề quốc kế, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Bên cạnh ý nghĩa giữ mối liên hệ với cử tri, tham vấn là công cụ quan trọng giúp cơ quan dân cử thu thập đầy đủ hơn những thông tin cần thiết, tăng cường cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc quyết định các chính sách và giám sát việc thực thi chính sách. Ở địa phương, hoạt động tham vấn...

  pdf48p manutd1907 09-04-2013 70 7   Download

 • Tham vấn là hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Từ năm 2008, Dự án “Tăng cường Năng lực cho Các cơ quan Dân cử Việt Nam” đã hỗ trợ một số Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố thực hiện thí điểm hoạt động này.

  pdf48p motorola_12 01-06-2013 50 4   Download

 • Cho đến đầu thế kỷ XX, Tây Nguyên vẫn được xem là một khu vực kém phát triển về kinh tế xã hội; Ở đó, các dân tộc thiểu số sinh sống tản mát và có rất ít sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trên vùng đất “hẻo lánh” nhưng có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng này, nhiều thế lực chính trị từ bên ngoài đã từng bước can thiệp và thậm chí xâm chiếm: Trước tiên là người Chăm và chính quyền phong kiến Champa, sau đó đến các triều đại phong kiến Việt Nam, tiếp đến là thực dân Pháp, và sau đó là chính quyền Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ.

  pdf19p caothientrangnguyen 01-04-2020 34 2   Download

 • Mục tiêu chương 11 giúp các bạn trình bày thể chế hóa và sự liên quan của thể chế hóa đến văn hóa tổ chức, các định những đặc điểm chung làm nên văn hóa tổ chức, tương phản giữa những nền văn hóa mạnh và yếu,... Mời các bạn tham khảo!

  ppt18p depthat 12-03-2014 403 50   Download

 • Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, sự lãnh đạo, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội đã đảm bảo các chủ trương, giải pháp chống tham nhũng được xác định trong các văn kiện của Đảng được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ thành các quy định của pháp luật.

  pdf7p vimadrid2711 13-12-2019 52 5   Download

 • Chương 11 của bài giảng Hành vi tổ chức đề cập đến văn hóa trong tổ chức. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thể chế hóa và sự liên quan của thể chế hóa đến văn hóa tổ chức, những đặc điểm chung làm nên văn hóa tổ chức, tương phản giữa những nền văn hóa mạnh và yếu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf18p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 81 10   Download

 • Bài viết trình bày cải cách tích cực mà Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, tham gia ngày càng sâu rộng vào quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần cho sự phát triển của đất nước, đưa Việt Nam vào vị trí xứng đáng trên thế giới. Tuy nhiên, những cải cách của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn nên kết quả chưa tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để có cái nhìn tổng thể của thể chế Việt Nam trước thách thức của toàn cầu hóa.

  pdf9p phuanhphu 16-09-2019 44 5   Download

 • Kế thừa những giá trị về hình thức cộng hòa dưới thể chế Cộng hòa tư sản, tổng kết kinh nghiệm của Công xã Pari và mô hình Xô viết, Mác, Ăngghen và sau này là Lênin đã phác họa về thể chế cộng hòa vô sản (hay thể chế cộng hòa xã hội chủ nghĩa). Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thể chế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa".

  pdf6p thangmuabuon123 10-03-2016 78 4   Download

 • Chính sách công nghiệp hóa bao gồm tất cả những chính sách hỗ trợ quá trình sản xuất và phát triển của các ngành công nghiệp trong một quốc gia. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Chính sách phát triển - Bài 8: Thể chế và chính sách công nghiệp hóa".

  pdf10p hera_02 09-04-2016 34 1   Download

 • Báo cáo Phát triển Việt Nam 2010, tương tự như các báo cáo của những năm trước, có sự tham gia của nhiều đối tác phát triển. Các Báo cáo Phát triển Việt Nam là phương tiện để trao đổi ý kiến không chỉ với Chính phủ Việt Nam và cộng đồng tài trợ mà còn là sự trao đổi giữa các nhà tài trợ tham gia vào quá trình soạn báo cáo. Các Báo cáo Phát triển Việt Nam đặt mục tiêu tác động tới chương trình nghị sự về cải cách, xây dựng sự đồng thuận giữa các tổ chức nghiên cứu chính sách và công chúng, hài hòa định hướng của các nhà tài trợ, và ghi nhận sự tham gia của các chuyên gia.

  pdf228p nguathienthan3 20-02-2020 27 1   Download

 • Sự tác động của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đến phân tầng xã hội, những yếu tố thuộc hệ thống chính sách, thể chế pháp luật, những yếu tố thuộc về vùng môi trường tự nhiên cơ sở hạ tầng có tác động đến phân tầng xã hội và phân hóa giàu nghèo là những nội dung chính trong bài viết "Các yếu tố tác động đến Phân tầng xã hội ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 366 40   Download

 • Việc cải cách nền hành chính (CCHC) nhà nước đã được đề cập rất sớm và được nhắc lại khá nhiều lần trong các văn kiện của Ðảng và nhà nước ta. CCHC là một biện pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p chuotchuot09 03-12-2015 360 39   Download

 • NGoại trừ tận gốc tham nhũng dựa vào dân chủ hoàn toàn; thực chất của dân chủ hoàn toàn là quần chúng nhân dân dám nói lời nói thật, có thể nói lời nói thật, lời nói thật có hiệu quả; nội dung hạt nhân của dân chủ hoàn toàn là giám sát, ràng buộc có hiệu quả đối với quyền lực; bảo đảm của dân chủ hoàn toàn là có một thể chế chính trị dân chủ khoa học, tức là có một hệ thống (cơ chế) cơ quan tổ chức ràng buộc quyền lực tác động lẫn nhau...

  pdf26p bengoan258 06-12-2011 77 20   Download

 • SUY NGHĩ Về VIệC QUầN CHúNG NHÂN DÂN XEM NHẹ CÔNG TáC CHốNG THAM NHũNG: KHÔNG THể COI THƯờNG NHữNG NGUY HIểM TO LớN CủA THAM NHũNG giữ thái độ chờ đợi, cho rằng phải thấy đ-ợc hành động của cơ quan này rồi mới nói; 57,7% lại thẳng thắn cho rằng “việc này rất khó thay đổi”. Bài viết cho rằng, hiện nay Trung Quốc có hơn 1.200 pháp quy chống tham nhũng, song những chế độ này rốt cuộc đ-ợc chấp hành quán triệt nh- thế nào? Không nghi ngờ gì, phàm là những địa ph-ơng và đơn...

  pdf15p bengoan258 06-12-2011 40 7   Download

 • Hoàng Hoa Thám, tên thật là Trương Văn Thám, còn gọi là Đề Thám hay Hùm thiêng Yên Thế (1858 – 10 tháng 2 năm 1913) là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống Pháp (1885–1913). Thân thế .Hoàng Hoa Thám hồi còn bé tên là Trương Văn Nghĩa, quê ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; sau di cư lên Sơn Tây (Hà Tây), rồi đến Yên Thế (Bắc Giang). Cha ông là Trương Văn Thận và mẹ là Lương Thị Minh. Sinh thời, cha mẹ ông đều là những người rất trọng nghĩa...

  pdf6p ordering1122 27-05-2013 94 4   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Văn hóa cổ Chămpa" trình bày khái quát về những nét đặc sắc của đời sống văn hóa tinh thần của người Chămpa cổ ở các khía cạnh như về thể chế vương quyền, tôn giáo, chữ viết, văn bia, văn học, âm nhạc và sinh hoạt hàng ngày. Cuốn sách này sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu và nghiên cứu về một trong những nền văn hóa lớn của các dân tộc Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p koxih_kothogmih8 03-10-2020 26 8   Download

 • Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là biểu hiện của văn hóa môi trường, vấn đề hiện đại văn hóa môi trường, vấn đề xã hội văn hóa môi trường, vấn đề thể chế hóa và hiệu lực hóa văn hóa môi trường là những nội dung chính trong bài viết "Văn hóa môi trường ở Việt Nam ngày nay: Thực trạng và xu hướng biến đổi". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 70 2   Download

 • Tài liệu Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thời kỳ 1978-2003 và quá trình cải cách giáo dục: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Giáo dục ở CHND Trung Hoa giai đoạn xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN (1993-2003), đẩy mạnh cải cách giáo dục trong những năm đầu xây dựng kinh tế thị trường XHCN đặc sắc Trung Quốc (1993-1997), từng bước hoàn thiện thể chế giáo dục trong những năm thực hiện chiến lược khoa giáo hưng quốc 1998-2003, một vài nhận xét về cải cách giáo dục ở Trung Quốc. Mời các bạn tham khảo.

  pdf251p vizeus 08-03-2019 43 1   Download

 • Dân chủ hóa, theo tác giả là quá trình biến những khả năng những tiền đề dân chủ thành hiện thực dân chủ trong đời sống xã hội là những cuộc vận động, những phong trào xã hội trong đó các tầng lớp nhân dân tham gia ngày càng đông đảo thiết thực và việc xây dựng và thực hiện các thể chế dân chủ...

  pdf7p chauchaungayxua 15-10-2019 19 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thể chế hóa tham nhũng
p_strCode=thechehoathamnhung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2