Thông tin quản lý MIS

Xem 1-20 trên 62 kết quả Thông tin quản lý MIS
 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" được biên soạn giúp người học nắm được các khái niệm về hệ thống thông tin IS (HTTT), hệ thống thông tin quản lý MIS, phân loại, phương pháp phát triển, hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS, mô hình dữ liệu quan hệ, phương pháp thiết kế CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt81p couple 20-06-2014 550 240   Download

 • Hệ thống thông tin quản lý (MIS), cũng được gọi là hệ thống thông tin báo cáo, là nguyên bản của hệ thống thông tin trợ giúp quản lý, và chúng vẫn là một hệ thống chủ yếu và là một tập con của các hệ thống thông tin.

  pdf14p vutuanhoan 06-04-2011 678 213   Download

 • hệ thống thông tin quản lý (MIS), cũng được gọi là hệ thống thông tin báo cáo, là nguyên bản của hệ thống thông tin trợ giúp quản lý, và chúng vẫn là một hệ thống chủ yếu

  pdf0p thanhthao100 04-11-2011 167 56   Download

 • Chương 2 Cơ sở công nghệ thông tin của hệ thống thông tin thuộc bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý", trong chương này trình bày các nội dung sau: tài nguyên phần cứng trong hệ thống thông tin, phần mềm tin học, tài nguyên nhân lực.

  pdf34p saodoivangem 29-12-2014 38 14   Download

 • Chương 4 Các hệ thống thông tin phục vụ quản lý doanh nghiệp thuộc bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý", trong chương này trình bày các nội dung sau: hệ thống thông tin tài chính, hệ thống thông tin sản xuất, hệ thống thông tin văn phòng, hệ thống thông tin marketing, hệ thống thông tin quản trị nhân lực.

  pdf29p saodoivangem 29-12-2014 54 11   Download

 • Chương 1 Các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin thuộc bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý", trong chương này trình bày các nội dung sau: tổ chức và thông tin trong tổ chức, hệ thống thông tin, tài nguyên nhân lực, cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin.

  pdf28p saodoivangem 29-12-2014 45 10   Download

 • Chương 3 Phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin thuộc bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý", trong chương này trình bày các nội dung sau: đánh giá yêu cầu, phân tích chi tiết, thiết kế logic, đề xuất các phương án giải pháp, thiết kế vật lý ngoài, triển khai hệ thống thông tin, cài đặt bảo trì và khai thác hệ thống.

  pdf120p saodoivangem 29-12-2014 56 9   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống xử lý giao dịch (TPS), hệ thống thông tin quản lý (MIS), hệ thống thông tin hỗ trợ quyết định (DSS), hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành (ESS), hệ thống kinh doanh thông minh (BI), hệ thống quản lý tri thức (KMS).

  pdf66p tieu_vu06 09-06-2018 43 10   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System MIS) được biên soạn bởi TS. Đỗ Quang Vinh nhằm giúp cho các bạn biết được khái niệm hệ thống thông tin IS, hệ thống thông tin quản lý MIS, phân loại hệ thống thông tin, phương pháp phát triển hệ thống thông tin.

  pdf81p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 85 8   Download

 •  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Sử dụng MIS để đạt được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp có nội dung giới thiệu cách thức mà các hệ thống thông tin hỗ trợ cho chiến lược cạnh tranh và tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong phần đầu của chương sẽ giới thiệu tổng quan về tri thức và chỉ ra cách sử dụng nó, thông qua các bước, để cấu trúc lại các hệ thống thông tin.

  pdf33p uocvongxua03 16-06-2015 74 16   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Sự cần thiết và vai trò của MIS tìm hiểu về vai trò của MIS, ứng dụng của MIS, những kỹ năng mà MIS giúp bạn trong công việc, khái niệm MIS,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf43p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 49 6   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Sự cần thiết và vai trò của MIS" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng của MIS, MIS giúp các bạn có được kỹ năng gì trong công việc, phát triển và sử dụng HTTT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf45p tieu_vu10 09-04-2018 13 3   Download

 • Đề cương môn học: Tin học quản lý với các nội dung cơ bản: Khái niệm Hệ thống thông tin quản lý MIS và phương pháp phát triển MIS; khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS; các mô hình dữ liệu khác nhau; mô hình dữ liệu quan hệ;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  doc24p meomun12340628 09-09-2015 67 7   Download

 • Tài liệu Hệ thống thông tin địa lý (Management-Information System: MIS) được biên soạn nhằm nắm vững các khái niệm, vai trò của các loại hệ thống thông tin quản lý gắn liền với việc tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nói chung và hoạt động kinh doanh qua mạng Internet nói riêng.

  pdf109p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 48 7   Download

 • Hệ thống là một tập hợp gồm nhiều phần tử tương tác, có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau & cùng hoạt động hướng tới một mục tiêu chung thông qua chấp thuận các đầu vào, biến đổi có tổ chức để tạo kết quả đầu ra, Hệ thống là tập hợp các phần tử hay đối tượng trên đó thực hiện một hay nhiều quan hệ (Relation) cho trước với những tính chất (Property) nhất định

  ppt18p anhgonc2 06-05-2012 250 55   Download

 • Dưới đây là bài giảng Quản trị học đại cương: Chương 11 - Thông tin trong quản lý do ThS. Trương Quang Vinh biên soạn. Bài giảng cung cấp cho các bạn những kiến thức về những vấn đề chung về thông tin; thông tin trong quản lý; hệ thống thông tin quản lý (MIS).

  ppt146p cocacola_04 20-10-2015 61 15   Download

 • Chương 5 - Các hệ thống thông tin trong tổ chức. Chương này giải thích các đặc trưng của ba IS chuyên biệt cho từng cấp quản lý trong tổ chức (TPS, MIS và ESS); mô tả các đặc điểm của sáu IS liên cấp (DSS, ES, OAS, công nghệ hợp tác, IS chức năng, và các IS toàn cầu); mô tả ERP và cách thức hỗ trợ việc cải tiến các quy trình kinh doanh nội bộ;...

  pdf151p nhanmotchut_3 19-10-2016 7 2   Download

 • Hệ thống thông tin quản lý (MIS) là một hệ thống thông tin để trợ giúp thực hiện các chức năng hoạt động của một tổ chức và trợ giúp quá trình ra quyết định thông qua việc cung cấp cho các nhà quản lý những những thông tin để lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động của đơn vị. Hệ thống thông tin kế toán (AIS) là một cấu phần đặc biệt của hệ thống thông tin quản lý.

  pdf0p alt_12 24-07-2013 97 29   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'các hệ thống hỗ trợ ra quyết định và thông tin', khoa học xã hội, cnxh - kh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt48p hoattb12 30-05-2011 459 119   Download

 • Về cơ bản, chúng ta có thể chia dữ liệu trong một hệ thống IT thành hai mảng: Một là dữ liệu giao dịch, hai là dữ liệu phân tích. Thông thường, dữ liệu OLTP sẽ là nguồn dữ liệu cho OLAP để phục vụ cho mục đích phân tích dữ liệu chi tiết từ hệ thống OLTP thành thông tin. Hình minh họa như sau:

  pdf3p richmax 01-08-2013 69 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thông tin quản lý MIS
p_strCode=thongtinquanlymis

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản