intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư đào tạo giáo dục

Xem 1-20 trên 2431 kết quả Thông tư đào tạo giáo dục
 • Chương trình đào tạo Giáo dục cao đẳng chuyên nghiệp với mục tiêu chung đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế có nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời có kiến thức và kỹ năng chuyên môn ở trình độ cao đẳng, ngoại ngữ và tin học tương đối thông thạo, khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các tổ chức tiếp nhận.

  pdf25p codon_011 02-03-2016 53 1   Download

 • Thông tư 95/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf4p minhquanmq 27-03-2014 37 1   Download

 • Thông tư 17/2013/TT-BGDĐT về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  pdf87p thanhpham11 10-03-2014 36 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo của nhà trường nói chung, hoạt động học tập, đặc biệt là hoạt động tự học môn Giáo dục học nói riêng cho người sinh viên của trường Cao đẳng sư phạm An Giang. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf100p dangthingocthuy96 09-01-2017 43 17   Download

 • Trong xu thế đổi mới và hội nhập của ngành giáo dục, hệ thống giáo dục mầm non ở Việt Nam cần có sự đổi mới chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ. Trong bài báo này, chúng tôi bàn về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên mầm non theo chương trình mầm non mới, trong đó đề cập một giải pháp có hiệu quả cao nhất là tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non.

  pdf5p nganga_01 04-09-2015 123 14   Download

 • Trong xu thế đổi mới và hội nhập của ngành giáo dục, hệ thống giáo dục mầm non ở Việt Nam cần có sự đổi mới chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ. Trong bài viết "Tự học tự bồi dưỡng, một giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non theo chương trình mầm non mới" trình bày về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên mầm non theo chương trình mầm non mới, trong đó đề cập một giải pháp có hiệu quảcao nhất là tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non.

  pdf5p dutru2011 21-09-2015 112 12   Download

 • Bài viết khái quát vai trò của nguồn lực thông tin khoa học nói chung và nguồn lực thông tin khoa học giáo dục nói riêng đối với hoạt động quản lí, đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng nguồn lực thông tin khoa học giáo dục tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ở hai khía cạnh: phương thức phát triển nguồn lực thông tin và cơ cấu tổ chức nguồn lực thông tin; từ đó, đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn lực thông tin khoa học giáo dục tại Thư viện Trường ĐHSP TPHCM.

  pdf8p nganga_01 04-09-2015 69 5   Download

 • Trong Chương trình phổ thông - chương trình tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình môn Khoa học tự nhiên ở trung học cơ sở có nhiều điểm mới so với Chương trình cũ. Bài viết đề xuất chương trình đào tạo giáo viên dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trung học cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

  pdf5p viboruto2711 15-05-2019 21 2   Download

 • Chúng ta đang cùng với toàn nhân loại bước vào thế kỷ 21, thế kỷ của thời đại công nghệ thông tin, của nền văn minh tri thức. Với những bước phát triển như vũ bão trong vài thập kỷ vừa qua, công nghệ thông tin đã tái dựng và làm nên những biến đổi lớn lao của bộ mặt thế giới, ảnh hưởng đến mọi hoạt động trong các lĩnh vực của kinh tế xã hội trong đó cơ sự biến đổi của lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

  pdf7p dtphuongg 06-09-2018 32 1   Download

 • Trên cơ sở tham khảo mô hình đào tạo giáo viên tiểu học của các nước Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Anh và Úc; từ nhiệm vụ đổi mới giáo dục Việt Nam theo xu hướng tiếp cận năng lực, bài báo đề xuất mô hình mới về đào tạo giáo viên tiểu học trong các trường sư phạm trọng điểm quốc gia nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị cho nhiệm vụ giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới sau năm 2018.

  pdf6p tonymina21 05-12-2018 29 1   Download

 • Định hướng của Giáo dục phổ thông Việt Nam đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. Theo xu hướng đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo đại học ngành giáo dục thể chất cho các trường đại học sư phạm từ đó xây dựng được khung chương trình đào tạo giáo viên thể dục thể thao theo định hướng phát triển năng lực sư phạm.

  pdf8p visasuke2711 02-05-2019 13 1   Download

 • Đào tạo giáo viên ở Đức theo định hướng năng lực và chuẩn năng lực nghề nghiệp. Chương trình đào tạo giáo viên theo mô hình nối tiếp hai bậc cử nhân và thạc sĩ. Tuy nhiên ngay từ bậc cử nhân, chương trình đào tạo đã có nội dung khoa học giáo dục.

  pdf10p viartemis2711 15-10-2019 6 1   Download

 • Bài viết trình bày một số biện pháp xây dựng chương trình đào tạo giáo viên phổ thông tiếp cận chuẩn năng lực nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội và xu hướng hiện nay.

  pdf7p vinobinu2711 03-03-2020 11 1   Download

 • Bài báo này giới thiệu về Uteach - chương trình đào tạo giáo viên STEM hiệu quả từ Hoa Kỳ đã mang lại cả về chất lượng lẫn số lượng giáo viên STEM cho các trường phổ thông trên toàn nước Mỹ. Từ việc phân tích những điểm thành công của chương trình này, bài báo đề xuất một số định hướng vận dụng trong đào tạo giáo viên STEM của Việt Nam.

  pdf10p koxih_kothogmih5 04-09-2020 2 1   Download

 • Từ thực trạng của hệ thống tổ chức đào tạo giáo viên trong các trường Đại học Sư phạm hiện hành, tác giả phân tích những nhược điểm của quy trình và chương trình đào tạo này. Từ đó, tác giả đề xuất việc đổi mới hệ thống tổ chức và quy trình đào tạo giáo viên theo mô thức quốc tế, đồng thời bổ sung các môn học mới theo khoa học giáo dục hiện đại.

  pdf11p vithanos2711 08-08-2019 14 0   Download

 • Công cuộc đổi mới giáo dục đòi hỏi cấp thiết phải đổi mới đào tạo giáo viên, đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn tới. Đặc trưng của đổi mới đào tạo giáo viên là chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực nghề.

  pdf9p viares2711 15-10-2019 13 0   Download

 • Năng lực hệ thống cơ sở đào tạo giáo viên là những phẩm chất, khả năng được tạo ra do sự tác động qua lại giữa các thành tố (các cơ sở đào tạo giáo viên) của hệ thống để có thể thực hiện chức năng đào tạo, tư vấn và tổ chức các hoạt động đáp ứng yêu cầu chung của ngành giáo dục và các cơ sở đào tạo giáo viên, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và hiệu quả sử dụng đội ngũ giáo viên các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

  pdf10p tamynhan8 04-11-2020 0 0   Download

 • Lí thuyết học tập trải nghiệm của Kolb là một lí thuyết giáo dục hiện đại được biết đến rộng rãi nhất. Nó có một vị trí quan trọng trong sự thay đổi từ quá trình giáo dục truyền thống sang quá trình giáo dục theo định hướng. Mục đích của bài viết này trình bày việc thực hiện giảng dạy dựa vào lí thuyết học tập trải nghiệm của Kolb trong đào tạo giáo viên kĩ thuật cùng các phương pháp áp dụng lí thuyết này.

  pdf6p tamynhan8 04-11-2020 0 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân của thực trạng, bài viết đề xuất nhóm 7 giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo KNSP. Đề xuất bao gồm các giải pháp về: Xây dựng chuẩn đầu ra về kỹ năng cho các chương trình đào tạo giáo viên; thiết kế chương trình đào tạo NVSP theo định hướng kỹ năng hành nghề; đổi mới khâu tổ chức đào tạo; xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá; triển khai hệ thống phương tiện hỗ trợ đào tạo; xây dựng đội ngũ giáo viên-tập huấn viên chuyên nghiệp; củng cố mối quan hệ giữa trường sư phạm và trường phổ thông.

  pdf8p vioklahoma2711 17-11-2020 2 0   Download

 • Tài liệu tham khảo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2011/TT-BGDĐT Ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  doc13p meoconanca 28-02-2011 524 55   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thông tư đào tạo giáo dục
p_strCode=thongtudaotaogiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2