Tích hợp tri thức ngôn ngữ

Xem 1-20 trên 41 kết quả Tích hợp tri thức ngôn ngữ
 • Đề tài sẽ tiếp cận theo hƣớng tích hợp tri thức ngôn ngữ vào hệ thống dịch máy thống kê Anh – Việt ở mức độ hình thái từ. Từ tiếng Anh sẽ được đưa về nguyên mẫu, tách các phụ tố và gán nhãn từ loại, từ tiếng Việt sẽ được phân đoạn từ và gán nhãn từ loại. Đề tài cũng sẽ phân tích các từ loại có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng dịch của hệ thống. Read more: http://luanvan.thanhcuong.info/?p=66...

  pdf92p conchokon 06-09-2012 88 32   Download

 • -Là sản phẩm của sự nhận thức và kinh nghiệm của loài người. -Phụ thuộc vào ngữ cảnh, tri thức là tài sản của các cá nhân hoặc tập thể. -Có thể được cung cấp dưới dạng các thủ tục, các quá trình tích hợp, được nhúng trong ngôn ngữ, các câu truyện kể lại, các khái niệm, các luật và các công cụ. -Tăng cường cho các quá trình tạo ra quyết định hành động.

  pdf16p dinhlan05011 16-05-2011 154 74   Download

 • Tích hợp FileNet với IBM Content Manager, Phần 2: Triển khai thực hiện các thực thể nghiệp vụ Java và lớp cổng (gateway) cho dữ liệu trong kho lưu trữ lưu trữ của IBM Content Manager Một ví dụ sử dụng kịch bản "Công ty ABC" S. H.

  pdf22p hoa_kimngan 13-09-2011 66 11   Download

 • Tích hợp FileNet với IBM Content Manager, Phần 3: Triển khai thực hiện các trình diễn công việc dựa vào Component Integrator Một ví dụ sử dụng kịch bản "Công ty ABC" Jing Guo Yao, Kỹ sư pần mềm, IBM Dipayan Gangopadhyay, Cố vấn cao cấp, IBM Research, IBM Japan James Lin, Kỹ sư trưởng, IBM Tóm tắt: Đây là bài thứ ba trong một loạt bốn bài mô tả cách tích hợp FileNet® Business Process Manager (FileNet BPM - Quản lý quy trình nghiệp vụ FileNet) với IBM Content Manger (IBM ECM - Nhà quản lý nội dung ...

  pdf22p hoa_kimngan 13-09-2011 37 8   Download

 • Thông thường, một trình hợp dịch hiện đại tạo ra mã nhị phân (object code) bằng cách phiên dịch các lệnh hợp ngữ thành mã thực thi (opcodes) và phân tích các biểu danh (symbolic names) ứng với các vùng nhớ cùng các thực thể khác.

  pdf11p chochancuu 15-04-2011 29 3   Download

 • Ba kịch bản tích hợp Ray W. Ellis, Kỹ sư cao cấp, IBM Mei Selvage, Kiến trúc sư Dữ liệu, IBM Daniel T. Chang, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: Hãy xem tổng quan về sản phẩm Rational® Data Architect và WebSphere® Business Modeler của hãng IBM.

  pdf14p hoa_kimngan 13-09-2011 36 3   Download

 • Trẻ chỉ có thể phát triển trí tuệ thông qua sự tương tác ngôn ngữ tích cực với người lớn, cho nên giao lưu giữa trẻ và người lớn phong phú sẽ là điều kiện quan trọng cho sự phát triển ngôn ngữ và trí tuệ của bé. Trí tuệ của con người là sự kết hợp của trí tuệ ngôn ngữ, tư duy vận động và suy luận, trí tuệ giao tiếp, trí tuệ âm nhạc, trí nhớ và khả năng tưởng tượng.

  pdf5p nkt_bibo07 01-11-2011 31 3   Download

 • HTML: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTTP: Giao thức chuyển đổi siêu văn bản REST: Chuyển đổi trạng thái đại diện SOAP: Giao thức truy cập đối tượng đơn giản UI: Giao diện người dùng W3C: World Wide Web Consortium WSDL: Ngôn ngữ đặc tả phục vụ Web XHTML: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng XML: Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng W3C đã phát triển chuẩn XForms cho trình bày và tập hợp của mẫu biểu dữ liệu.

  pdf13p buncha_1 11-05-2013 28 2   Download

 • Bài viết Phân cụm mờ với trọng số mũ ngôn ngữ được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu tìm hiểu thuật toán phân cụm FCM và các ý tưởng cải tiến đã có; tiến hành phân tích và phát hiện những đặc điểm phù hợp trong thuật toán FCM có thể áp dụng được đại số gia tử - một lý thuyết sử dụng đại số trong việc biểu diễn giá trị của các biến ngôn ngữ.

  pdf10p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 6 1   Download

 • Nhận biết các loại thực thể là một bước cơ bản trong trích chọn thông tin từ văn bản và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nó được ứng dụng nhiều trong dịch tự động, tóm tắt văn bản, hiểu ngôn ngữ tự nhiên , nhận biết tên thực thể trong sinh/y học và đặc biệt ứng dụng trong việc tích hợp tự động các đối tượng, thực thể từ môi trường Web vào các ontology ngữ nghĩa và các cơ sở tri thức....

  pdf58p bluesky_12 26-12-2012 95 48   Download

 • Benjamin G. Leonhardi, Kỹ sư phần mềm, IBM Christoph Sieb, Kỹ sư phần mềm cao cấp, IBM Dr. Michael J. Wurst, Kỹ sư phần mềm cao cấp, IBM Tóm tắt: Các quy tắc kết hợp biểu thị các mặt hàng, các sự kiện hoặc các thực thể khác nào thường xảy ra đồng thời trong các tập dữ liệu lớn. Ví dụ, có thể áp dụng kiến thức này trong việc phân tích giỏ hàng (ND: một lần mua sắm ở một cửa hàng có thể được xem như một giao dịch và tất cả các mặt hàng đã mua...

  pdf38p hoa_kimngan 13-09-2011 62 13   Download

 • Nghiên cứu này xây dựng mô hình ra quyết định tích hợp mới để lựa chọn và phân nhóm nhà cung cấp xanh. Mô hình đề xuất kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để xác định trọng số và phương pháp điểm lý tưởng (TOPSIS) để xếp hạng và phân nhóm các nhà cung cấp xanh tiềm năng. Mô hình đề xuất cho phép giá trị tỷ lệ của các lựa chọn và trọng số của các tiêu chuẩn đánh giá được biểu diễn dưới dạng các biến ngôn ngữ.

  pdf12p hieutinhcotu 19-06-2017 20 4   Download

 • Cuốn sách Cẩm nang quản lý hiệu quả: Kiến thức về Kế Toán giúp các bạn biết các làm chủ ngôn ngữ tài chính và đóng góp một cách hiệu quả hơn vào toàn bộ quá trình kinh doanh cũng như nâng cao kỹ năng lãnh đạo. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và những ngành có liên quan.

  pdf71p namde02 21-03-2013 225 171   Download

 • Chương này giới thiệu về môi trường phát triển tích hợp (IDE) Microsoft Visual Basic 6.0; cũng như giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về Visual Basic. Học xong chương này, sinh viên phải nắm bắt được các vấn đề sau: - Sử dụng môi trường phát triển tích hợp VB 6.0 để phát triển ứng dụng. - Cách tạo dự án mới (New Project) trong VB 6.0. Kiến thức có liên quan: - Sử dụng hệ điều hành Windows. Visual Basic I. Giới thiệu về Visual Basic 6.0 Visual Basic 6.

  pdf158p huynhthang3004 17-04-2010 389 122   Download

 • Javascript là một ngôn ngữ thông dịch (interpreter), chương trình nguồn của nó được nhúng (embedded) hoặc tích hợp (integated) vào tập tin HTML chuẩn. Khi file được load trong Browser ( có support cho JavaScript), browser sẽ thông dịch các Script và thực hiện các công việc xác định. Chương trình nguồn JavaScript được thông dịch trong trang HLMT sau khi toàn bộ trang được load nhưng trước khi được hiển. Javascript là một ngôn ngữ có đặc tính: - Đơn giản. - Động (Dynamic).

  pdf82p nuoiheocuoivo 04-05-2010 187 120   Download

 • Trích chọn các loại thực thể nói chung, cũng như trích chọn tên người nói riêng là một bước cơ bản trong trích chọn thông tin từ văn bản và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nó được ứng dụng nhiều trong dịch tự động, tóm tắt văn bản, hiểu ngôn ngữ tự nhiên, nhận biết tên thực thể trong sinh/y học và đặc biệt ứng dụng trong việc tích hợp tự động các đối tượng, thực thể từ môi trường Web vào các ontology ngữ nghĩa và các cơ sở tri thức. ...

  pdf43p chieu_mua 25-08-2012 137 45   Download

 • "Vân đài loại ngữ" được xem như một loại “bách khoa thư”, đồ sộ nhất thời Trung đại Việt Nam, tập hợp các tri thức về triết học, khoa học, văn học… sắp xếp theo thứ tự: Vũ trụ luận, địa lý, điển lệ, chế độ, văn nghệ, ngôn ngữ, văn tự, sản vật tự nhiên, xã hội… Mời các bạn tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách sau đây.

  pdf284p tramnamcodon_09 01-06-2016 32 17   Download

 • Lập trình với XML cho DB2, Phần 4: Tích hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau trong ứng dụng DB2 dựa trên web của bạn Hardeep Singh, Kiến trúc sư các công nghệ nâng cao, IBM Tóm tắt: Hãy thực hiện các bước để tạo một ví dụ ứng dụng DB2 sử dụng mô hình XML để tích hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Hãy tìm hiểu cách để trưng ra các thủ tục lưu sẵn trong cơ sở dữ liệu của bạn thành các dịch vụ web để có thể truy cập...

  pdf30p hoa_kimngan 13-09-2011 47 13   Download

 • Khuynh hướng định lượng* Ngành loại hình học định lượng được nảy sinh trên cơ sở một thực tế mà chúng ta đã thấy: trong ngôn ngữ thường thường hay có hiện tượng song song tồn tại của nhiều đặc điểm thuộc loạihình khác nhau.

  pdf9p abcdef_51 18-11-2011 47 6   Download

 • Thiết kế HTTTQT là tổng hợp toàn bộ những thao tác, những công việc cụ thể trên hệ thống nhằm thực hiện các kết quả phân tích, trên cơ sở dung hoà các yêu cầu, các ràng buộc và các điều kiện của thực tế.

  ppt16p le_truc_thi 05-09-2013 26 6   Download

Đồng bộ tài khoản