intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìềm năng dầu khí

Xem 1-20 trên 464 kết quả Tìềm năng dầu khí
 • Nội dung luận văn: Nghiên cứu các đặc điểm phát triển địa chất nhằm làm sáng tỏ quá trình hình thành, phát triển các cơ chế thành tạo và phạm vi ranh giới của bể Cửu Long; xác định đặc điểm địa chất, các phân vị địa tầng của bể; xác định đặc điểm cấu trúc, kiến tạo, hệ thống đứt gãy, hoạt động núi lửa và các pha nghịch đảo kiến tạo trong Kainozoi; nghiên cứu đặc điểm hệ thống dầu khí nhằm đánh giá và dự báo tiềm năng dầu khí của bể.

  pdf51p demnammopho123 31-10-2013 124 30   Download

 • Hai mỏ khí Cá Heo và Sư Tử Biển thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn là một trong những mỏ khí lớn của nước ta hiện nay. Trong khuôn khổ bài khóa luận tốt nghiệp này sẽ trình bài vấn đề “Đặc điểm địa chất - tiềm năng dầu khí mỏ Cá Heo và Sư Tử Biển của lô A thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn”.

  pdf76p demnammopho123 31-10-2013 127 23   Download

 • Tiềm năng dầu khí của bồn Cửu Long cho đến nay được đánh giá là khá lớn. Các mỏ dầu và khí ở đây với giá trị công nghiệp hoàn toàn được khẳng định cũng như ngày càng được phát hiện và đưa vào thẩm định, khai thác thương mại.

  pdf93p demnammopho123 31-10-2013 74 20   Download

 • Mục tiêu của luận án làm sáng tỏ sự tồn tại, cơ chế hình thành, khả năng chứa – chắn của các bẫy địa tầng trong trầm tích Oligocen thượng khu vực Đông Nam bể Cửu Long. Xác định đặc điểm phân bố và tiềm năng dầu khí của chúng phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tại khu vực trong tương lai.

  pdf28p covid19 02-03-2020 13 3   Download

 • Các thành tạo Synrift ở bể Nam Côn Sơn (tuổi Oligocen và Miocen sớm) là đối tượng tìm kiếm, thăm dò dầu khí chính nhưng chưa được nghiên cứu một cách chi tiết và tổng thể. Trong khuôn khổ bài viết này, nhóm tác giả đề cập một vài điểm mới về tiềm năng dầu khí và địa chất bể Nam Côn Sơn, đặc biệt là các thành tạo Synrift.

  pdf11p bibianh 27-09-2019 18 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là xác định sự phân bố và đặc điểm các tầng chứa tiềm năng dầu khí trong trầm tích Mioxen dưới khu vực Kim Long, bể Mã Lai, Thổ Chu trên cơ sở phân tích tổng hợp các tài liệu địa chất, địa chấn, địa vật lý giếng khoan hiện có. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.

  pdf30p lequangvinh1608 13-08-2019 37 0   Download

 • Mục tiêu luận án nhằm làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc địa chất, xác định và phân vùng các đơn vị cấu tạo và đặc điểm tướng, môi trường trầm tích cho các giai đoạn trầm tích bể Tư Chính - Vũng Mây phục vụ định hướng, giảm thiểu rủi ro cho công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí.

  pdf27p change02 06-05-2016 98 10   Download

 • Nhóm tác giả đã tổng quan trữ lượng tại chỗ, trữ lượng thu hồi của các tiềm năng dầu khí chưa được phát triển, đánh giá tình trạng hệ thống thiết bị khai thác của các mỏ đã và đang phát triển nhằm quy hoạch định hướng phát triển các tiềm năng dầu khí đã được phát hiện tại bể Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể kết nối một số cấu tạo tiềm năng lân cận vào các cụm thiết bị khai thác hiện có để khai thác tối đa cơ sở hạ tầng phát triển khai thác hiện có.

  pdf10p quenchua 27-09-2019 48 2   Download

 • Áp dụng phương pháp mô phỏng Monte – Carlo sử dụng phần mền Crystal Ball để tính tiềm năng sinh và tổng lượng HC tham gia vào quá trình di cư cũng như tích luỹ đều cho kết quả khá phù hợp với phương pháp thể tích – nguồn gốc, chênh lệch chỉ chiếm khoảng ≤1,25 %.

  pdf15p thorthor1234 24-05-2018 36 1   Download

 • Dựa vào đặc trưng cấu trúc cũng như các điều kiện địa tầng, trầm tích và hệ thống dầu khí, có thể đánh giá triển vọng dầu khí khu vực Bắc Bể Sông Hồng nói chung và Lô A và B nói riêng. Các cấu tạo chứa khí có triển vọng cao như Hồng Hà, Sapa, Bạch Long Bắc. Các cấu tạo chứa dầu có triển vọng cao như Hậu Giang, Vàm Cỏ Đông.

  pdf20p hulk1234 01-06-2018 37 1   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung mỏ dầu khí, cấu tạo triển vọng dầu khí, phát hiện dầu khí, cấu tạo tiềm năng dầu khí, tập hợp triển vọng dầu khí ở các bồn trầm tích dầu khí Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf4p gaunguyen6789 13-09-2019 16 0   Download

 • Myanmar là đất nước thuộc khu vực Đông Nam Á có hoạt động tìm kiếm thăm dò từ thế kỷ XII và khai thác công nghiệp từ thế kỷ XIX. Myanmar có 17 bể trầm tích phân bố dọc từ Bắc đến Nam bao gồm cả ngoài khơi và đất liền với tiềm năng dầu khí đáng kể và là môi trường đầu tư trọng điểm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Bài viết trình bày tóm tắt một số kết quả và nhận định về hệ thống dầu khí bể X, một trong những bể tiềm năng của Myanmar để phục vụ cho công tác định hướng thăm dò khai thác dầu khí của Petrovietnam.

  pdf11p bibianh 27-09-2019 13 0   Download

 • Việt Nam với một tiềm năng dầu khí dồi dào, đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp khai thác, chế biến nguồn tài nguyên quý giá này thành các sản phẩm có giá trị, trong đó có dầu khí hóa lỏng(LPG), góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

  pdf153p ruavanguom 17-10-2012 136 48   Download

 • Trước sự quan trọng như vậy của năng lượng Dầu khí, cùng với một tiềm năng Dầu khí không phải là ít ở Việt Nam, thì vấn đề đầu tư vào phát triển ngành Dầu khí ở Việt nam là vấn đề đang được quan tâm. Chính vì lẽ đó, mà trong bài viết này em xin trình bày về tình hình huy động vốn đầu tư vào phát triển ngành Dầu khí ở Việt Nam, nhằm đánh giá một cách cụ thể hơn các hoạt động đầu tư vào phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, cũng như sự...

  pdf45p truongbao 29-07-2009 832 252   Download

 • Bồn trũng Phú Khánh là một trong số bồn trũng tiềm năng chứa dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam và là nơi duy nhất chưa có một giếng khoan thăm dò nào. Trong bài báo này, tác giả tổng hợp và phân tích các đặc điểm cấu trúc và địa tầng của bồn trũng, đặc biệt là các tập trầm tích và tiềm năng Hydrocarbon bao gồm các tầng đá mẹ, loại bẫy, vía chứa sản phẩm và các dạng cấu tạo tích lũy dầu khí....

  pdf0p thanhnga 10-06-2009 426 125   Download

 • Tích tụ khu vực: đới chứa dầu, bồn, tỉnh dầu (vùng rộng) hình thành trong cùng điều kiện kiến tạo của khu vực Ví dụ: tỉnh dầu Đệ Tam ở Đông Nam Á Lịch sử nghiên cứu bồn Phân loại bồn (theo quá trình hình thành bồn), khả năng về dầu khí . Theo 2 cách • Klemme • North Sự phụ thuộc của kiểu bồn với tuổi địa chất Mối liên quan giữa kiểu bồn và tiếm năng dầu khí

  pdf10p iiduongii9 09-05-2011 167 64   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Địa chất Đệ tam vùng biển việt nam, địa chất trước Đệ tam vùng biển việt nam, đặc điểm kiến tạo vùng biển việt nam, tiềm năng dầu khí và khoáng sản vùng biển việt nam. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf212p thangnamvoiva23 03-10-2016 122 19   Download

 • Tạp chí Dầu khí số 03/2012 tình hình của ngành Dầu khí Việt Nam, quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí trong tháng 03 năm 2012. Với các bài viết: đặc điểm cấu trúc và tiềm năng dầu khí đối tượng Synrift bể Nam Côn Sơn; xu hướng mới trong đảm bảo an ninh năng lượng; chuyển đổi thời gian sang độ sâu áp dụng cho khu vực Tư Chính - Vũng Mây... Để nắm rõ các bài việt mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf80p luu1212 18-07-2019 36 0   Download

 • Bài báo giới thiệu đặc điểm đá mẹ sinh dầu, khí khu vực bể Tư Chính - Vũng Mây, là vùng nước sâu xa bờ của thềm lục địa Việt Nam. Dầu được phát hiện tại Lô 136 là thông tin quan trọng góp phần xác định tiềm năng dầu khí của bể, đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Dựa trên đặc điểm địa hóa mẫu dầu, đá mẹ tại giếng khoan bể Tư Chính - Vũng Mây cho thấy có sự tồn tại các tập đá mẹ sét kết Oligocene và Miocene dưới. Bên cạnh đó, bài báo cũng đề cập đến đá mẹ tiềm năng than/sét than Oligocene.

  pdf5p nguathienthan2 24-12-2019 29 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu sử dụng các kết quả xử lý và phân tích tổng hợp các tài liệu trọng lực, từ tellua, địa chất - kiến tạo để phát hiện các mối liên quan trực tiếp và gián tiếp tới sự hình thành các cấu trúc có triển vọng dầu khí lại không có nhiều. Các tác giả của bài báo đã tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng một hệ phương pháp xử lý phân tích phù hợp, nhằm khắc phục được sự thiếu hụt số liệu trọng lực, cũng như mức độ không đồng đều về độ chi tiết của các khảo sát địa chấn và địa vật lý khác.

  pdf19p trinhthamhodang1214 06-08-2020 24 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tìềm năng dầu khí
p_strCode=tiemnangdaukhi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2