intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Xem 1-20 trên 24 kết quả Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT TIÊU HỦY TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG, TIỀN ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ TIÊU HỦY TIỀN IN HỎNG, ĐÚC HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG, KIM LOẠI ĐÚC TIỀN HỎNG

  pdf14p bupbebaggo 15-01-2013 57 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Hoạt động kho quỹ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước

  pdf3p quadau_haudau 28-01-2011 104 6   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Hoạt động kho quỹ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Cục Phát hành và Kho quỹ, Chi cục Phát hành và Kho quỹ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở giao dịch NHNN, Cục Phát hành và Kho quỹ, Chi cục Phát hành và Kho quỹ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không ...

  pdf5p meoconbunngu 27-01-2011 74 2   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ kho quỹ gồm 5 chương. Phần 2 với 2 chương cuối cùng trình bày về nghiệp vụ phát hiện xử lý thu hồi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tiền giả, phương pháp nhận biết tiền giả, khái quát đồng tiền Việt Nam. Tham khảo tài liệu này để công việc giảng dạy và học tập thuận lợi hơn.

  pdf18p tranvantan78 28-07-2014 151 49   Download

 • Quyết định 24/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

  pdf8p mychau 18-08-2009 249 29   Download

 • Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf8p lawttnh19 19-11-2009 111 15   Download

 • Nhiệm vụ/trách nhiệm của Thủ quỹ bao gồm: thực hiện thu, chi tiền mặt, ngân phiếu thanh toán và các loại ngoại tệ. Kiểm tra, kiểm soát các loại chứng từ trước khi thu, chi: chữ ký, chứng minh thư nhân dân, số tiền; Đối chiếu bảng kê thu, chi tiền khớp đúng với chứng từ và thực tế, đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán; Kiểm tra phát hiện tiền giả, lập biên bản thu giữ theo đúng quy định hiện hành. Chọn lọc tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, lạt/bó tiền theo quy định...

  doc2p lanjingyi 16-03-2020 32 1   Download

 • TK 101: TK tiền mặt bằng đồng Việt Nam TK 1011: Tài khoản tiền mặt tại đơn vị TK 1012: Tài khoản tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ TK 1013: Tài khoản tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý. TK 1014: Tài khoản tiền mặt tại máy ATM

  pdf13p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 185 27   Download

 • Quyết định 1722/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thu hồi và đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

  doc9p trucmoc 16-08-2009 104 11   Download

 • Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý 1014 Tiền mặt tại máy ATM 1019 Tiền mặt đang vận chuyển Tiền mặt ngoại tệ 1031 Ngoại tệ tại đơn vị 1032 Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ 1033 Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ 1039 Ngoại tệ đang vận chuyển Chứng từ có giá trị ngoại tệ 1041 Chứng từ có giá trị ngoại tệ tại đơn vị 1043 Chứng từ có giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu 1049 Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển Kim loại...

  pdf23p muaythai4 20-10-2011 59 6   Download

 • Quyết định 1344/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông

  doc8p mynuong 19-08-2009 63 2   Download

 • Quyết định số 249/1999/QĐ-NHNN6 về việc ban hành Quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy, ngân phiếu thanh toán không đủ tiêu chuẩn lưu thông do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 48 1   Download

 • 3G – Cuộc cách mạng chức năng di động 3G (Third Generation Technology) là tiêu chuẩn truyền thông di động băng thông rộng thế hệ thứ ba, tuân thủ theo các chỉ định trong Hình minh họa: 3G – Cuộc cách mạng chức năng di động IMT-2000 của ITU (Tổ chức Viễn thông Thế giới). Chuẩn 3G cho phép truyền không dây dữ liệu thoại và phi thoại (gửi email, hình ảnh, video...).

  pdf7p maicon2425 06-04-2011 72 10   Download

 • Thuật toán tiến hành so sánh x lần lượt với các phần tử thứ 1, thứ 2,… của mảng a cho đến khi gặp phần tử có khóa cần tìm, hoặc đã tìm hết mảng mà không thấy x. Ví dụ: Cho dãy số sau: 5 3 6 8 9 Tìm phần tử có giá trị x = 9, x= 10. Sắp xếp là quá trình xử lý một danh sách các phần tử để đặt chúng theo một thứ tự thỏa mãn một tiêu chuẩn nào đó dựa trên nội dung thông tin lưu trữ tại mỗi phần tử. ...

  pdf89p nguyengacon 04-05-2012 118 37   Download

 • Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..Tên đề tài:..Tổng quan về công nghệ W-CDMA.Sinh viên: Nguyễn Trung Tuấn.GVHD:..Th.S. Trần Thanh Hà..Lớp:..09LTĐT..GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà..1..SVTH: Nguyễn Trung Tuấn...Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..LỜI NÓI ĐẦU.Nhu cầu trao đổi thông tin là nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện đại. Các hệ thống.thông tin di động với khản năng giúp con người trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi đã.phát triển rất nhanh và đang trở thành không thể thiếu được trong xã hội thông tin ngày.nay.

  pdf78p bautroibinhyen1 02-11-2016 63 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm xây dựng 02 tiêu chí phát hiện nhanh cho phép loại bỏ tức thời các nguồn gửi yêu cầu khả nghi tấn công và xác minh các nguồn gửi yêu cầu bình thường trong tấn công DDoS-Web. Các thuật toán đề xuất trên cơ sở sử dụng các tiêu chí này cho phép sử dụng tức thời vào chống tấn công (không cần thời gian chuẩn bị, huấn luyện dữ liệu), xử lý lọc bỏ nhanh và cần ít tài nguyên lưu trữ. Xây dựng hệ thống mô phỏng và dữ liệu phục vụ kiểm thử cho hai dạng tấn công có đặc trưng riêng là TCP SYN Flood và tấn công DDoS-Web trên môi trường ảo hóa.

  pdf24p cotithanh000 07-10-2019 15 0   Download

 • Trong thời kỳ kinh tế toàn cầu như hiện nay việc sản xuất, kinh doanh phải mang tính tiện lợi, nhanh chóng và chính xác thì mới đứng vững trên thị trường. Trong bối cảnh chung đó, Việt nam cũng không ngoại lệ, và đặc biệt nước ta đang trong thời kỳ đặt nền móng để vào năm 2020 cơ bản thành một nước công nghiệp. Với hàng loạt khu công nghiệp, hàng loạt nhà máy xí nghiệp được xây dựng để chuẩn bị cơ sỡ vật chất, hàng hoá phục vụ cho mục tiêu trên. ...

  doc28p longbaoit_bkdn 14-01-2013 150 63   Download

 • GIS có thể được định nghĩa như là một máy tính dựa trên hệ thống chụp, lưu trữ, kiểm tra, và thao tác dữ liệu là không gian tham chiếu, có thể là các tiện ích to lớn trong việc phát triển, hiển thị và truy vấn 1 thông tin liên quan đến kiểm kê phát thải. Không giống như các tiêu chuẩn khác không khí ô nhiễm, vấn đề hạt (PM) trong khí quyển gây ra một số vấn đề cho cộng đồng về ảnh hưởng sức khỏe con người, làm giảm tầm nhìn và biến đổi khí hậu (Brown et al, 2004; Behera et...

  pdf398p samsungwifi 06-04-2012 41 4   Download

 • Bài 10 Tiết 1.. Văn bản:.. CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH.. (Lí Bạch)....A- Mục tiêu bài học:.. Giúp HS:..- Thấy được tình cảm sâu nặng của nhà thơ đối với quê hương...- Thấy được 1 số đặc điểm NT của bài thơ: Hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ tự.nhiên, bình dị, tình cảm giao hoà...- Bước đầu nhận biết bố cục thường gặp 2/2 trong bài thơ tuyệt cú, thủ pháp.đối và tác dụng của nó...B- Chuẩn bị:..- Đồ dùng: Bảng phụ chép bản phiên âm và giải nghĩa yếu tố HV...- Những điều cần lưu ý:..

  doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 601 29   Download

 • Tiết 88: ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH....I/ Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh nắm:.. - Hệ thống được kiến thức về văn bản thuyết minh... - Rèn luyện, nâng cao một bước kỹ năng làm bài văn thuyết minh... II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:..1. Kiến thức:..- Khái niệm văn bản thuyết minh...- Các phương pháp thuyết minh...- Yêu cầu cơ bản khi làm bài văn thuyết minh...- Sự phong phú, đa dạng về đối tượng cần giới thiệu trong văn bản thuyết minh...2. Kỹ năng:..- Khái quát, hệ thống hóa những kiến thức đã học...- Đọc – hiểu yêu cầu đề bài văn thuyết minh...

  doc9p ducviet_58 07-08-2014 655 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
948 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
p_strCode=tienkhongdutieuchuanluuthong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2