intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn thải theo thải lượng

Xem 1-20 trên 115 kết quả Tiêu chuẩn thải theo thải lượng
 • Tiêu chuẩn chung về việc áp dụng phân loại khu vực: a. Khu vực tinh khiết, khu vực a, khu vực b và khu vực đặc biệt được phân chia khu vực theo các mục và ghi chú tại điều 2 như sau: 1) Khu vực tinh khiết: Là khu vực được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên quy định và kiểm tra là khu vực gây ảnh hưởng đến nguồn nước thuộc khu vực nước được công nhận là phải bảo tồn nguồn nước thuộc bậc “rất tốt(I a)” theo tiêu chuẩn chất lượng nước và hệ sinh thái thủy...

  pdf6p nguyenvanquan037 04-01-2011 267 60   Download

 • TIêu chuẩn vIệt nam tcvn 6984: 2001 Chất luợng nuớc − Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh Water quality – Standards for industrial effluents discharged into rivers using for protection of aquatic life 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lưu lượng nước của sông tiếp nhận. Trong tiêu chuẩn này, nước thải công nghiệp được hiểu là dung dịch...

  pdf2p ctnhukieu10 27-04-2011 204 48   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 102:1997 áp dụng để xác định hàm lượng phenol trong nước thải của các xí nghiệp sản xuất hoá chất, chế biến gỗ (chế tạo ván dăm, ván sợi ép, gỗ dán...) và các xí nghiệp sản xuất có nước thải chứa phenol và các dẫn xuất của phenol bằng phương pháp đo màu xác định phenol với thuốc thử p.nitroanilin khi hàm lượng phenol nhỏ (≤3mg/lit). Khi hàm lượng phenol lớn hơn 3mg/lit cần pha loãng mẫu trước khi phân tích hoặc phân tích theo TCVN 4581-88.

  doc3p thangnamvoiva14 21-08-2016 50 8   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-15:2006 quy định phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu và trong bê tông theo hai trạng thái hòa tan trong nước và hòa tan trong axit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc6p thangnamvoiva27 21-10-2016 69 6   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4567:1988 về Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng sunfua và sunfat quy định phương pháp thể tích dựa theo phép đo iot xác định hàm lượng sunfua và phương pháp khối lượng, phương pháp phức chất và phương pháp độ đục xác định hàm lượng sunfat trong nước thải.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 45 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6994:2001 trình bày nội dung về chất lượng không khí − khí thải công nghiệp − tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt vấn đề cụ thể.

  doc5p thaoqb86 14-12-2015 23 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6208:2014 quy định các yêu cầu kỹ thuật và đo lường, phép kiểm tra dụng cụ đo chỉ thị số dùng để xác định các phần thể tích của các khí thải phát ra từ ô tô. Các dụng cụ đo này phải tuân theo các điều kiện để đáp ứng các yêu cầu của tổ chức quốc tế về đo lường hợp pháp (OIML) và cũng để xác lập các yêu cầu về đặc tính.

  doc31p thangnamvoiva13 17-08-2016 24 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8496:2010 áp dụng để đo thể khí trong ống dẫn hoặc ống khói. Hàm lượng khí florua được tính theo khối lượng hydro florua trong khí ống khói. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các khí phát thải từ ống khói có nồng độ florua dưới 200 mg/m3.

  doc13p thangnamvoiva24 13-10-2016 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7723-1:2015 quy định phương pháp xác định xyanua trong các loại nước (như nước dưới đất, nước uống, nước mặt, nước ngâm chiết, và nước thải) với khoảng nồng độ xyanua từ 2 μg/l đến 500 μg /l tính theo ion xyanua trong mẫu không pha loãng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc13p thangnamvoiva27 21-10-2016 22 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7723-2:2015 quy định các phương pháp riêng biệt để xác định xyanua trong các loại nước khác nhau (như nước dưới đất, nước uống, nước mặt, nước đã qua ngâm chiết, và nước thải) với nồng độ xyanua thông thường từ 2 ug/l đến 500 ug/l tính theo ion xyanua trong mẫu không pha loãng.

  doc17p thangnamvoiva27 21-10-2016 17 1   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 96:1996 qui định phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân tổng số trong nước thải công nghiệp bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử theo kỹ thuật hoá hơi lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva14 21-08-2016 28 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6981:2001 về Chất lượng nước − Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt qui định chi tiết giá trị giới hạn của các thông số và nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp theo tải lượng và theo lượng nước hồ tiếp nhận.

  doc2p thangnamvoiva28 01-11-2016 16 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11072:2015 quy định phương pháp xác định các phtalat được chọn lọc trong bùn, chất thải sinh học đã xử lý, và đất sau khi chiết và phân tích sắc ký khí kết hợp detector khối phổ. Phương pháp có thể áp dụng đối với xác định các phtalat với hàm lượng khối lượng thấp nhất từ 0,1 mg/kg đến 0,5 mg/kg (tính theo chất khô), phụ thuộc vào từng chất.

  doc13p sandushengshou 22-06-2020 1 0   Download

 • TCVN 6991:2001. Chất lượng không khí. Khí thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong khu công nghiệp. Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp. Tiêu chuẩn này cụ thể hoá TCVN 5939:1995 có tính đến lưu lượng thải của khí thải công nghiệp chứa thành phần các chất vô...

  pdf5p dinhlan05012 04-06-2011 166 60   Download

 • TCVN 6992:2001. Chất lượng không khí. Khí thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng đô thị. Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp. Tiêu chuẩn này cụ thể hoá TCVN 5939:1995 có tính đến lưu lượng thải của khí thải công nghiệp chứa thành phần các chất vô...

  pdf5p dinhlan05012 04-06-2011 117 34   Download

 • TCVN 6994:2001. Chất lượng không khí. Khí thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp. Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và/hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp. Tiêu chuẩn này cụ thể hoá việc áp dụng TCVN 5940:1995 có tính đến lưu lượng thải của khí thải công nghiệp chứa thành phần...

  pdf11p dinhlan05012 04-06-2011 104 33   Download

 • TCVN 6993:2001. Chất lượng không khí. Khí thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất vô cơ trong vùng nông thôn và miền núi. Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp. Tiêu chuẩn này cụ thể hoá TCVN 5939:1995 có tính đến lưu lượng thải của khí thải công nghiệp chứa thành...

  pdf5p dinhlan05012 04-06-2011 98 26   Download

 • TCVN 6996:2001 về Chất lượng không khí - Khí thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng nông thôn và miền núi. Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp.

  pdf9p dinhlan05012 04-06-2011 101 26   Download

 • TCVN 6995:2001. Chất lượng không khí. Khí thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng đô thị. Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát nồng độ thành phần khí thải phát thải từ các nguồn thải tĩnh đang hoạt động và hoặc áp dụng để tính, thẩm định sự phát thải của một cơ sở sản xuất công nghiệp mới, hoặc sau khi cải tạo nâng cấp. Tiêu chuẩn này cụ thể hoá TCVN 5939:1995 có tính đến lưu lượng thải của khí thải công nghiệp chứa thành phần các chất...

  pdf9p dinhlan05012 04-06-2011 97 25   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4571:1988 về Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng asen quy định phương pháp so màu trên quang sắc kế với bạc dietylthiocacbamat và phương pháp trực tiếp theo phản ứng (phương pháp Gibiber) để xác định hàm lượng asen trong nước thải.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 34 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiêu chuẩn thải theo thải lượng
p_strCode=tieuchuanthaitheothailuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2