intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên

Tiểu luận QLNN là một trong những bài tập tình huống bắt buộc trong khuôn khổ của chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Nội dung của một bài tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên gồm những sự kiện thực tế khách quan có tính chất bất thường liên quan đến trách nhiệm quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, buộc cơ quan hành chính nhà nước phải có biện pháp giải quyết thích hợp. Với mục đích giúp các bạn nắm rõ hơn về cách trình bày một bài tiểu luận đúng tiêu chuẩn quy định, TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn bộ Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên mẫu hi vọng sẽ giúp các bạn vận dụng được những kiến thức đã học vào việc xử lý bài tập tình huống hành chính. Việc tham khảo những mẫu tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên giúp các bạn củng cố phương pháp luận, phương pháp tư duy khoa học, phân tích và xử lý tình huống trong quản lý, nắm vững hệ thống kiến thức lý luận cũng như vận dụng tốt kiến thức đã học để phân tích xử lý tình huống. Dưới góc độ của giáo viên, tiểu luận tình huống nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của học viên và kỹ năng thu nhận được sau khóa học vào giải quyết vấn đề quản lý nhà nước cụ thể, nhằm nâng cao năng lực công tác của công chức ngạch chuyên viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

Tham khảo và download 13 Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên chọn lọc sau:
TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1017 lượt tải
207 tài liệu
1045 lượt tải
ADSENSE

strTagCode=tieu-luan-qlnn-ngach-chuyen-vien

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2