intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu chức năng của nhà nước

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tìm hiểu chức năng của nhà nước
 • Nhà nước là tổ chức quyền lực công cộng đặc biệt, phân chia và quản lí dân cư theo lãnh thổ, nắm giữ và thực hiện chủ quyền quốc gia, ban hành pháp luật và thực hiện quản lí xã hội bằng pháp luật, phục vụ lợi ích các giai tầng, lợi ích xã hội và phát triển đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nước" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc8p motlanduynhat 09-04-2016 479 44   Download

 • Bài giảng Chức năng của nhà nước - Phạm Duy Nghĩa tập trung trình bày các vấn đề về đo lường quản trị nhà nước; quản trị tốt; quản trị tốt và phát triển con người; chức năng của nhà nước; chức năng và hiệu quả của nhà nước;...

  pdf11p codon_10 05-04-2016 81 4   Download

 • Những vấn đề chung về chức năng của nhà nước; các chức năng của nhà nước XHCN Việt Nam là những nội dung chính mà "Bài giảng Chuyên đề 2: Chức năng của nhà nước XHCN" hướng đến trình bày. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt14p nhat_thanh9x 06-06-2016 120 8   Download

 • "Bài giảng Đại cương pháp luật Việt Nam - Bài 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước" tìm hiểu những quan điểm phi Mácxít về nguồn gốc nhà nước; bản chất, đặc trưng, chức năng, kiểu, hình thức và bộ máy nhà nước; chức năng của nhà nước; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước...

  pdf92p caygaocaolon9 23-12-2020 22 0   Download

 • Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về các chức năng của nhà nước ta hiện nay; đánh giá thực trạng thực hiện chức năng của nhà nước; tìm ra những thành tựu và hạn chế trong thực hiện chức năng của nhà nước để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  pdf14p vophongvouu 12-04-2017 74 8   Download

 • Cơ quan nhà nước là tổ chức được thành lập và hoạt động theo những nguyên tắc và trình tự nhất định theo quy định của pháp luật, có cơ cấu tổ chức nhất định và được giao thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn nhất định được quy định trong các văn bản pháp luật để thực hiện một phần chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

  ppt46p tab_12 29-07-2013 143 33   Download

 • Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất nhằm thực hiện nhiệm vụ và chức năng của nhà nước. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Bài 5: Bộ máy nhà nước".

  pdf0p codon_06 20-01-2016 216 20   Download

 • Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay ở Việt Nam, Nhà nước đóng vai trò hết sức quan trọng trong quản lý và điều tiết nền kinh tế. Ngược lại, kinh tế thị trường cũng tác động mạnh mẽ về nhiều mặt đến nhà nước và chức năng xã hội của nhà nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau đây.

  pdf8p doibatcong123 10-05-2016 80 14   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Tài liệu Tìm hiểu luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước do Luật gia Thy Anh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành qua phần 1 sau đây. Tài liệu giới thiệu đến bạn đọc luật bồi thường của nhà nước, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

  pdf22p lalala7 07-12-2015 54 8   Download

 • Quản lý của nhà nước về giáo dục và đào tạo Giáo trình Đại Học QG HN Khoa Sư Phạm. Nhà nước là một hiện tượng cơ bản,phức tạp của mọi xã hội có giai cấp, là tác nhân biến đổi của xã hội và phát triển kinh tế. Cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu về một số vấn đề cơ bản của nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức nhé!

  pdf253p thedinh 17-09-2010 3974 1622   Download

 • Bài giảng Bài 8: Nhà nước xã hội chủ nghĩa với mục đích tìm hiểu lịch sử và cơ sở tồn tại Nhà nước xã hội chủ nghĩa; tìm hiểu chức năng, hình thức và cách thức tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf0p codon_06 20-01-2016 128 9   Download

 • Bài viết Nâng cao vai trò của Nhà nước và tổ chức dân sự trong kinh tế thị trường vì sự phát triển con người tìm hiểu về việc kinh tế thị trường có đồng hành với sự phát triển con người hay không? Vai trò của NN và XH dân sự trong phát triển kinh tế thị trường vì tiến bộ con người,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 44 1   Download

 • Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành, phục vụ sự nghiệp phát triển lâu bền của đất nước, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu;... Mời các bạn cùng hiểu những vấn đề cần biết về Luật bảo vệ môi trường qua phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf46p thuongdanguyetan08 16-04-2019 38 0   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu Giáo trình Pháp luật đại cương của Phạm Thị Thu Thanh nhằm cung cấp cho sinh viên và những người muốn tìm hiểu thêm về pháp luật những kiến thức pháp lý cơ bản về Nhà nước và pháp luật nói chung và những nội dung pháp lý cần thiết khác thuộc các lĩnh vực khác.

  pdf82p trua_nang 22-04-2013 808 205   Download

 • Cùng tìm hiểu bài giảng pháp luật đại cương với chương 1 Lý luận Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Nguồn gốc và bản chất của nhà nước và pháp luật; các kiểu, hình thức, chức năng của nhà nước và pháp luật; các kiểu nhà nước và pháp luật của giai cấp bóc lột; nhà nước và pháp luật XHCN.

  pdf61p thanhthienhoang23 14-05-2014 408 91   Download

 • Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, với sự nỗ lực phấn đấu của các tổ chức, đơn vị kinh tế và toàn thể nhân dân, sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ của các quốc gia, tổ chức kinh tế quốc tế, nền kinh tế nước ta đã có những khởi sắc, tiến bộ mới, từng bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn. Chúng ta đã và đang cố gắng nâng cao sức mạnh tốc độ tăng trưởng, hiệu quả của nền kinh tế để dần dần theo...

  doc15p duong_dung 01-04-2010 225 83   Download

 • Đề tài Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm trình bày các nội dung chính: tìm hiểu chung về hệ thống cơ quan hành chính Việt Nam, đặc điểm, nhiệm vụ, chức năng của từng cơ quan Quản lý nhà nước.

  pdf151p canon_12 31-03-2014 3512 64   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong "Chuyên đề 1: Lý luận về hành chính nhà nước" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hành chính nhà nước, ác nguyên tắc hành chính nhà nước, các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước.

  ppt51p hung2952003 30-01-2018 789 44   Download

 • Tài liệu sau đây tổng hợp các bài viết nhằm trả lời cho "Câu 6: Những điểm mới, quan trọng về vị trí, chức năng của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013. Phân tích điểm mới về mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong thực hiện quyền lực Nhà nước?" nhằm giúp những ai tham dự cuộc thi này có thêm tài liệu để tham khảo, chuẩn bị tốt cho cuộc thi viết trên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc12p huvod2006 10-04-2015 73 30   Download

 • Nhằm phục vụ công tác giảng dạy đạt hiệu quả cao hơn chúng tôi xin mời các bạn tham khảo bộ sưu tập: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua bài học các em chuẩn bị trước nội dung và tìm hiểu sơ qua nhà nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của ai, ra đời từ bao giờ, do ai lãnh đạo. Đồng thời biết thực hiện pháp luật, quy định của địa phương, quy chế nội quy của trường học, giúp đỡ cán bộ nhà nước làm nhiệm vụ.

  ppt16p quocy2324 25-03-2014 389 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1039 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tìm hiểu chức năng của nhà nước
p_strCode=timhieuchucnangcuanhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2