intTypePromotion=3
ADSENSE

Tình hình ruộng đất

Xem 1-20 trên 58 kết quả Tình hình ruộng đất
 • Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp từ lâu đã được các sử gia phong kiến nhà Nguyễn chú ý. Có thể ra các tác phẩm tiêu biểu có đề cập đến Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 vấn đề nông nghiệp và ruộng đất như: Lịch triều hiến chương loại chí, Đại Nam nhất thống chí, Đồng Khánh dư địa chí... Từ sau năm 1945 trở lại đây đã có nhiều công trình nghiên cứu sâu rộng về tình hình ruộng đất và nông nghiệp Việt Nam trong lịch sử như...

  pdf107p matbuon_266 17-07-2012 149 21   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tình hình ruộng đất của Tổng Thông Nông, Cao Bằng qua tư liệu địa bạ Gia Long 4" dưới đây để nắm bắt được những nội dung khái quát về huyện Thông Nông, tình hình sử dụng ruộng đất,... Với các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf8p thuyhuynh02 04-03-2016 40 2   Download

 • Đề cương bài giảng: Chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ - trung đại Việt Nam cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện về chính sách ruộng đất của các chính quyền Nhà nước và tình hình ruộng đất ở Việt Nam từ thời dựng nước đến trước khi Thực dân Pháp xâm lược.

  pdf9p anh0510 17-03-2016 122 20   Download

 • Bài viết Vài nét về tình hình quản lý và sử dụng ruộng đất ở đồng bằng Sông Cửu Long (2003 - 2008) trình bày về một số biến động về tình hình ruộng đất ở đồng bằng Sông Cửu Long; một số kết quả về quản lý và sử dụng ruộng đất ở đồng bằng Sông Cửu Long.

  pdf7p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 26 1   Download

 • Bài viết Ruộng đất, nông dân và mấy vấn đề phát triển nông thôn nhằm thảo luận xung quanh tình hình ruộng đất và cơ cấu xã hội của nông dân, từ đó đặt ra vấn đề về sự phát triển nông thôn hiện nay.

  pdf9p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 41 1   Download

 • Bài viết tập trung khai thác nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vấn đề ruộng đất và phương thức tiến hành cải cách ruộng đất ở Việt Nam từ 1945 đến 1956. Trên cơ sở đó các giai đoạn nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về tình hình ruộng đất và phương thức đem lại ruộng đất cho nôn dân cũng được làm rõ. Qua nghiên cứu, bài viết làm rõ hai giai đoạn nhận thức và nhấn mạnh quan điểm khác nhau của Đảng qua các giai đoạn này....

  pdf12p dem_thanh 21-12-2012 78 24   Download

 • Bài viết này đi sâu nghiên cứu một số địa bạ thời Minh Mạng (năm thứ 13 và 15) có liên quan đến khu vực quanh thành Tây Đô. Cơ cấu và tình hình sở hữu ruộng đất khu vực này được phản ánh trong địa bạ sẽ giúp chúng ta không chỉ hiểu rõ hơn về vị trí vùng đất Tây Đô khi được chẹn làm kinh đô mới mà còn cho thấy những biến đổi sau khi trở thành cố đô.

  pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 29 1   Download

 • Tổng quan còn cho thấy, Viện đã thường đi trước trong việc nắm bắt những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn tình hình ruộng đất ở Nam Bộ; đồng thời có nhiều đóng góp đáng ghi nhận, nhất là ở các lĩnh vực tìm hiểu lịch sử khẩn hoang, làm rõ những thời kỳ và chính sách khác nhau về ruộng đất, nhận diện sự vận động của tình hình ruộng đất trong mối quan hệ với đời sống nông dân và cơ cấu xã hội nông thôn ở Nam Bộ.

  pdf15p nguyenhong1235 03-12-2018 21 0   Download

 • Ruộng đất là vấn đề cơ bản của bất cứ một xã hội phong kiến nào, bởi dưới chế độ phong kiến, nông nghiệp luôn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Chính vì vậy mà việc tìm hiểu tình hình ruộng đất của một địa phương trong một giai đoạn lịch sử nhất định sẽ giúp chúng ta có cái nhìn và sự hiểu biết căn bản và toàn diện về kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân cũng như lí giải được nhiều vấn đề liên quan mà việc nghiên cứu về giai đoạn lịch sử đó, địa phương đó đặt ra.

  pdf3p cumeo2008 02-07-2018 17 1   Download

 • Bài viết Sở hữu ruộng đất ở tỉnh Nam Định từ năm 1919 đến năm 1945 cho thấy, Nam định là một trong số ít tỉnh có ruộng đất công nhiều hơn ruộng đất tư trong thời phong kiến. Nhìn chung Nam Định vẫn là địa phương điển hình của sở hữu ruộng đất vừa và nhỏ. Thực tế này được duy trì trong những năm đầu của thời kỳ thực dân Pháp đô hộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p dangthitrangtrang 07-05-2018 17 0   Download

 • Các nội dung của bài viết: vài nét tình hình ruộng đất ở Bình Phước sau ngày tách tỉnh; những nét riêng trong quá trình tích tụ ruộng đất phát triển kinh tế trang trại ở Bình Phước; những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế trang trại. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf5p anthachluu 20-07-2019 9 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'chính sách ruộng đất thời lê sơ (1428 - 1527)', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc47p dinhthao00 10-06-2011 590 108   Download

 • Nghiên cứu vấn đề ruộng đất là chiếc chìa khoá để mở cánh cửa phương Đông, và Việt Nam là một bộ phận của vùng đất phương Đông rộng lớn đó. Thông qua chính sách ruộng đất của các triều đại sẽ cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh về xã hội Việt Nam, từ khi hình thành Nhà nước đầu tiên (Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc) cho đến khi chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ (vào nửa đầu thế kỷ XIX) và cho đến tận ngày nay, khi nền kinh tế nông nghiệp vẫn giữ một vai trò quan trọng...

  pdf47p kemoc4 29-05-2011 267 82   Download

 • Nhà Nguyễn, ngay từ thời kì đầu đã đưa ra chính sách bảo vệ ruộng đất canh tác, đặc biệt là công điền. Tuy vậy, bức tranh sở hữu ruộng đất ở Hà Nam và Nam Định hoàn toàn trái ngược nhau. Nhờ đẩy mạnh khai khẩn ruộng đất hoang ven biển mà diện tích ruộng đất công ở Nam Định nhiều hơn ruộng đất tư.

  pdf7p vihitachi2711 03-05-2019 18 0   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài, Giáo sư Trần Văn Giàu từng viết: “Trải qua mấy ngàn năm, nước ta vẫn, là một xứ nông nghiệp và lấy xã thôn làm đơn vị cơ sở. Tới đầu thế kỷ XIX, cương vực nước ta mới ổn định và thống nhất về mặt hành chính suốt từ ải, Nam Quan tới mũi Cà Mau, gồm khoảng 18.000 làng với các tên gọi khác, nhau như xã, thôn, phường, giáp, điếm, ấp, lân, trang, trại, man, sách ... Làng, nước gắn bó xương thịt với nhau, vì nước là thân thể, còn...

  pdf0p bidao13 19-07-2012 82 15   Download

 • Tập trung tích tụ ruộng đất là một quá trình tất yếu của sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất và hình thành các ô thửa lớn, tiến đến sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tập trung tích tụ ruộng đất trên địa bàn huyện mới chỉ thực hiện được bước đầu chủ yếu mới là thực hiện chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn để tăng quy mô diện tích/hộ.

  pdf9p vihinata2711 09-05-2019 22 6   Download

 • Đạo Phật rất được nhân dân Đại Việt thời Trần tôn sùng. Sự phát triển và phổ biến của đạo Phật không chỉ thể hiện ở việc Phật giáo trở thành chủ lực của văn hóa thời Trần. Các vua Trần rất tinh thông và ham thích đạo Phật, Trần Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông đều am tưởng sâu sắc về Phật học. Sự phát triển của đạo Phật còn thể hiện ở việc chùa chiền được xây dựng rất nhiều. Trong bài viết này sẽ chỉ đề cập đến khía cạnh cúng ruộng nhà chùa của các tầng lớp nhân dân thời kỳ đó, mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 26 2   Download

 • Phạm vi nghiên cứu: Tiến hành nghiên cứu tìm hiểu trên địa bàn xã Hòa Sơn, nghiên cứu về tình hình sử dụng đất qua khai thác và sử dụng của các nông hộ tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông. niệm nông hộ: Nông hộ là các hộ có phương tiện sống dựa trên ruộng đất, chủ yếu là sử dụng lao động gia đình trong sản xuất, nằm trong hệ thống kinh tế rộng lớn nhưng về mặt cơ bản được đặc trưng bằng việc tham gia từng phần vào thị trường hoạt động với một trình độ hoàn chỉnh không...

  doc34p dacdhtn 17-03-2012 359 92   Download

 • Tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng diện tích đất tự nhiên là 5053,99 km, dân số 1.105.494 người, mật độ dân số bình quân toàn tỉnh là 218,7 người/km, nông thôn Thừa thiên Huế chiếm 97% diện tích tự nhiên và hơn 70% dân số toàn tỉnh. Là một tỉnh có địa hình phức tạp, ruộng đất tập trung ko lớn, hậu quả chiến tranh còn khá nặng nề, thiên tai thường xuyên xảy ra, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn, yếu kém, đời sống thu nhập người dân còn thấp, không đồng đều giữa các vùng....

  doc13p mrbamau 11-01-2010 459 82   Download

 • Chất lượng nước trong mô hình lúa – cá Sức sản xuất sinh học của ruộng lúa tuỳ thuộc nhiều vào các yếu tố sinh thái, kỹ thuật thiết kế hệ thống nuôi, chất lượng nước, phân bón và chất lượng cá giống. a. pH nước: trong ao nuôi pH thay đổi theo tính chất của đất và sự quang hợp của thực vật thuỷ sinh. Khi quang hợp tăng (CO2 giảm, H+ tăng) làm cho pH tăng và ngược lại. Sự thay đổi của PH ảnh hưởng chủ yếu lên quá trình hô hấp của tôm cá. pH = 6.5-9...

  pdf6p traxanh1209 27-12-2010 232 76   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tình hình ruộng đất
p_strCode=tinhhinhruongdat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản