intTypePromotion=4
ADSENSE

Tính toán rủi ro danh mục

Xem 1-20 trên 49 kết quả Tính toán rủi ro danh mục
 • Trong chương này sẽ trình bày các nội dung sau: Định nghĩa rủi ro và tỷ suất sinh lợi; Các phương pháp đo lường rủi ro; Giới thiệu hệ số beta; Cách tính toán rủi ro danh mục; Phân tích các chứng khoán riêng lẻ tác động thế nào đến rủi ro danh mục.

  pdf0p hoangvietmk07071990 08-10-2010 716 275   Download

 • Trong chương này sẽ trình bày các nội dung sau: Định nghĩa rủi ro và tỷ suất sinh lợi; Các phương pháp đo lường rủi ro; Giới thiệu hệ số beta; Cách tính toán rủi ro danh mục...

  pdf0p quanghungdaihocluat 25-06-2011 536 133   Download

 • Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về rủi ro trong tài chính. Trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Định nghĩa rủi ro và tỷ suất sinh lợi, các phương pháp đo lường rủi ro, giới thiệu hệ số beta, cách tính toán rủi ro danh mục, phân tích các chứng khoán riêng lẻ tác động thế nào đến rủi ro danh mục. Mời tham khảo.

  pdf0p nomoney3 10-02-2017 33 3   Download

 • Quản trị rủi ro hợp lý là yếu tố tiên quyết cho sự tồn tại của mỗi ngân hàng nói riêng và sự bền vững của hệ thống ngân hàng nói chung, và nó cho phép các ngân hàng phân bổ vốn một cách...

  pdf0p nhanqtkdtg 13-10-2012 276 70   Download

 • Đó là quá trình hoàn thiện và cải tiến các loại sản phẩm đang sản xuất đang sản xuất để giữ vững thị trường hiện tại và thâm nhập vào thị trường mới, nhờ sự đa dạng về kiểu cách, cấp độ hoàn thiện của sản phẩm thoả mãn thị hiếu, điều kiện sử dụng và khả năng thanh toán của những khách hàng khác nhau. Sự hoàn thiện ấy có thể thuần tuý về hình thức sản phẩm ( kiểu dáng, mẫu mã ) hoặc về nội dung sản phẩm ( chất lượng, cấp độ hoàn thiện về kỹ...

  pdf39p tulip_12 15-01-2013 51 15   Download

 • Sự hoàn thiện ấy có thể thuần tuý về hình thức sản phẩm ( kiểu dáng, mẫu mã ) hoặc về nội dung sản phẩm ( chất lượng, cấp độ hoàn thiện về kỹ thuật ) hoặc cả về hình thức và nội dung sản phẩm.

  pdf49p tulip_12 15-01-2013 68 16   Download

 • Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS là một phương pháp hoặc một công cụ dùng để phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của một ngân hàng Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa trên 6 yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng, đó là : Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường (viết tắt bằng tiếng Anh là CAMELS). Capital Adequacy (Mức độ an toàn vốn) Mức độ an toàn vốn thể hiện...

  pdf6p giomuaxuantoi 21-05-2010 1558 642   Download

 • Lựa chọn chứng khoán thành lập danh mục, tính toán tỷ suất lợi nhuận và đo lường rủi ro của từng chứng khoán riêng biệt, tính toán tỷ suất lợi nhuận và đo lường rủi ro của từng chứng khoán riêng biệt là những nội dung chính trong bài tiểu luận "Phân tích rủi ro của một danh mục đầu tư chứng khoán". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc15p phuocthinh25022012 03-12-2015 134 20   Download

 • Đề tài được tiến hành nhằm tìm hiểu và phân tích công tác quản trị rủi ro tín dụng thực tế trên cơ sở đó có những đánh giá về tính ưu việt cũng như tồn tại của mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng một cách an toàn, hiệu quả, phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụng hiện đại.

  pdf78p bautroibinhyen2 02-11-2016 38 3   Download

 • Bài giảng Financial Modeling: Chương 10 - Danh mục hiệu quả không bán khống tính toán giá trị chịu rủi ro trình bày về danh mục hiệu quả không bán khống, giá trị chịu rủi ro VaR. Bài giảng hữu ích với những bạn quan tâm tới vấn đề này.

  pdf22p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 33 4   Download

 • Bài báo này nhằm đánh giá mức độ rủi ro thiệt mạng cá nhân của dân cư vùng ven biển dưới tác động của thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) cũng như ngập lụt khi vỡ đê biển. Từ đó tần suất thiết kế đê biển được tính toán và đề xuất để đảm bảo mức độ rủi ro được chấp nhận.

  pdf6p thihuynh3006 16-03-2018 20 0   Download

 • Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) số 320 – Tính trọng yếu trong kiểm toán thì : “Trọng yếu là thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan trọng của một thông tin (mộtsố liệu kế toán) trong báo cáo tài chính”. Thông tin được coi là trọng yếu có nghĩa là nếu thiếu thông tin đó hoặc thiếu tínhchính xác của thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của người sử dụng báo cáotài chính. Mức trọng yếu tuỳ thuộc vào tầm quan trọng và tính chất của thông tin hay củasai sót được...

  doc26p saithanhtuyen 03-11-2012 1263 143   Download

 • Cơ sở của quyết định đầu tư: Một điều mà chúng ta thường dễ dàng quan sát trong thực tế là đầu tư vào cổ phiếu (tính trung bình) thường mang lại lợi tức cao hơn đáng kể so với gởi tiền vào ngân hàng, hay đầu tư vào các chứng khoán nợ khác (trái phiếu, chứng khoán trên thị trường tiền tệ…). Câu hỏi sẽ là: Tại sao tất cả các nhà đầu tư lại không đầu tư hoàn toàn vào cổ phiếu? ...

  pdf33p daicahaudau 01-07-2011 281 129   Download

 • Kiểm toán nội bộ là một bộ phận độc lập trong NHTM, thông qua việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình để kiểm tra, đánh giá, xác nhận tính hiệu quả của công tác quản lý rủi ro và tính hữu hiệu của hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ.

  doc171p p5t_5prince 15-04-2011 408 211   Download

 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính: a) Hiểu rõ về tình hình hoạt động các năm trước của doanh nghiệp; b) Đánh giá đúng về những rủi ro và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp; và c) Đưa ra những đánh giá hợp lý về doanh nghiệp. ...

  pdf12p quochung 21-07-2009 561 188   Download

 • Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS là một phương pháp hoặc một công cụ dùng để phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của ngân hàng. Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa theo sáu yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng : đó là Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường ( viết tắt bằng tiếng anh là CAMELS)....

  pdf19p tulip_12 14-01-2013 194 81   Download

 • lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính: a) Hiểu rõ về tình hình hoạt động các năm trước của doanh nghiệp; b) Đánh giá đúng về những rủi ro và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp

  pdf20p womanhood911_06 03-11-2009 290 41   Download

 • Ứng dụng mô hình Markowitz ở Việt Nam Đánh giá việc áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Lý thuyết của Markowitz cho rằng việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giảm thiểu rủi ro phi hệ thống đối với các nhà đầu tư. Danh mục đầu tư của chúng ta sẽ gồm 5 cổ phiếu: AGF, GIL, GMD, NKD, REE. I.Mục thiết lập mô hình Đánh giá việc áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Lý thuyết của Markowitz cho rằng việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giảm thiểu rủi ro phi hệ thống đối với các nhà đầu tư.

  pdf15p butmaulam 28-10-2013 137 28   Download

 • Quản lý lãi suất cơ bản ròng và khe hở lãi suất: - Lãi suất cơ bản ròng là sự chênh lệch giữa mức lãi thu được và số lãi phải chi ra. Nó được thể hiện dưới dạng một tỷ lệ phần trăm của tài sản sinh lãi. Ví dụ: Một ngân hàng có tình hình như sau: Bảng 3.4 Kết cấu tài sản nguồn vốn của ngân hàng theo mức độ sinh lời Giá trị 1.400 1.750 5.250 350 8.750 Lãi suất (%) 0 9 13,5 6 Giá trị 4.375 3.850 525 8.750 Lãi suất (%) 8,5 5,8...

  pdf8p phuoctam33 29-06-2011 47 10   Download

 • Chứng tỏ chất lượng tín dụng của ngân hàng là rất tốt, đây là kết quả của việc thực hiện phân tích, đánh giá khách hàng kĩ lưỡng,, thường xuyên kiểm tra giám sát sử dụng vốn của khách hàng, Ta thấy một thực trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ - đối tượng kinh doanh của ngân hàng là loại hỡnh doanh nghiệp cú mức độ rủi ro cao, khả năng áp dụng các biện pháp đảm bảo là rất hạn chế nhưng ngân hàng vẫn duy trỡ tỉ lệ nợ quỏ hạn thấp như vậy chứng tỏ...

  pdf0p giamdocamnhac 06-04-2013 52 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính toán rủi ro danh mục
p_strCode=tinhtoanruirodanhmuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2