intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức nhà nước

Xem 1-20 trên 10504 kết quả Tổ chức nhà nước
 • Mời các bạn cùng tham khảo Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức 2013 chuyên ngành Tổ chức nhà nước được trình bày dưới dạng bảng biểu. Mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn. Tài liệu hữu ích cho những ai chuẩn bị thi công chức chuyên ngành Tổ chức nhà nước tham khảo.

  xls44p dienlicogi17 12-08-2015 216 48   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành Tổ chức nhà nước (Phần thi viết) sau đây. Tài liệu hữu ích cho những ai chuẩn bị thi công chức chuyên ngành Tổ chức nhà nước tham khảo.

  doc6p dienlicogi17 12-08-2015 180 42   Download

 • Bài viết phân tích quá trình xác lập và mô hình tổ chức nhà nước vùng Nam Bộ dưới thời chính quyền Đàng Trong của các chúa Nguyễn. Tổ chức nhà nước vùng Nam Bộ trong giai đoạn này mang nhiều nét đặc sắc, vừa tương đồng, vừa dị biệt so với chính quyền Đàng Ngoài và vùng Thuận Quảng của các chúa Nguyễn.

  pdf14p duaheocuctan 30-03-2018 84 5   Download

 • Sau những biến động chính trị “Mùa xuân Arab” tại khu vực Bắc Phi - Trung Đông cuối năm 2011, sự nổi lên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng một lần nữa đã khiến khu vực này trở thành một điểm nóng. Các chuyên gia quốc tế nhận định, IS là tổ chức khủng bố đã và đang “tạo ra những biến đổi về tương quan địa - chính trị và là mối hiểm họa cho toàn thế giới” (Украинский Сергей Викторович, Богданов Андрей Геннадьевич, 2016).

  pdf7p nguathienthan 04-10-2019 28 2   Download

 • Bài giảng Bài 4: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân nhằm giúp người học hiểu được các kiểu tổ chức nhà nước trên thế giới và sự khác nhau giữa nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta so với nhà nước pháp quyền tư sản và nắm chắc những quan điểm, chủ trương của Đảng, bản chất và các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay.

  pdf15p colendaica32 03-06-2014 1234 385   Download

 • Bài giảng "Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hoạt động hội họp của tổ chức nhà nước, tổ chức hoạt động hội họp của tổ chức nhà nước, điều hành các hoạt động hội họp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt64p khailocduong 17-06-2016 223 57   Download

 • (BQ) Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bầu cử - Cơ chế thực thi dân chủ quan trọng, chế độ liên bang và các hình thức tổ chức nhà nước, các đảng chính trị và tổ chức xã hội, văn hóa và dân chủ, nước Nga giữa quá khứ và tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf116p thangnamvoiva1 14-06-2016 66 12   Download

 • Chương 2 - Tổ chức hành chính nhà nước. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ thống tổ chức nhà nước, phân loại tổ chức HCNN, đặc trưng cơ bản của tổ chức HCNN, những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan HCNN, các nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ giữa tổ chức HCNN ở trung ương và tổ chức HCNN ở địa phương, chức năng cơ bản của tổ chức HCNN, cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước.

  ppt31p nhanmotchut_1 04-10-2016 102 11   Download

 • Tổ chức nhà nước Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX có phải phong kiến (?) là vấn đề được tranh luận, bàn thảo rất nhiều trên các diễn đàn học thuật từ gần một thế kỉ trước. Về đại thể, khi tìm hiểu về đặc trưng nhà nước phong kiến, các nhà nghiên cứu đã giải thích bằng ba biểu hiện: “phong bang (hoặc phong thổ) - kiến chế (hoặc kiến quốc), “phong tước - kiến địa” và mô hình phong kiến được dịch từ thuật ngữ “féodalité” của phương Tây.

  pdf9p viamman2711 07-08-2020 26 0   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế đã có sự cạnh tranh gay gắt của đất nước và mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị đặt ra nhiều thách thức...  Thách thức và yêu bộ máy hành chính và đội ngũ CBCCVC phải theo kịp sự phát triển nhanh của thành phố, đáp ứng yêu cầu quản lý của đô thị loại I

  ppt52p lawcao 28-09-2009 228 92   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của công chức – viên chức Nhà nước. Nghiên cứu này phân tích dựa vào 277 mẫu thu hồi được từ 900 bảng câu hỏi phát đi. Kết quả khảo sát cho thấy có 8 yếu tố gồm Sự phù hợp; Hành vi lãnh đạo; Quan hệ nơi làm việc; Huấn luyện và phát triển; Lương, thưởng và công nhận; Truyền thông; Sự yêu thích và Môi trường làm việc vật lý ảnh hưởng đến Dự định nghỉ việc của công chức – viên chức Nhà nước đều có mối quan hệ nghịch biến và có ý nghĩa thống kê.

  pdf12p thorthor1234 24-05-2018 101 9   Download

 • Luận văn "Năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ" nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực viên chức, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực viên chức Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ.

  pdf123p anhinhduyet000 01-07-2019 24 5   Download

 • Bài giảng Lịch sử lớp 10 - Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam trình bày điều kiện hình thành nhà nước; tổ chức nhà nước và xã hội; đời sống kinh tế vật chất; đời sống văn hóa tinh thần của các quốc gia cổ đại tại Việt Nam.

  ppt29p thayboitinhyeu 08-06-2020 32 4   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm tìm hiểu thực trạng chất lượng viên chức Viện KHTCNN - Bộ Nội vụ, qua đó chỉ ra những ưu điểm và nguyên nhân dẫn tới những hạn chế. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng viên chức Viện KHTCNN - Bộ Nội vụ.

  pdf88p haosua999 12-04-2021 14 2   Download

 • Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 1 – Về phương diện lý luận, nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước. Nhà nước pháp quyền là giá trị phổ biến, là biểu hiện của một trình độ phát triển dân chủ Trong ý nghĩa này, nhà nước pháp quyền được nhìn nhận như một cách thức tổ chức nền dân chủ, cách thức tổ chức nhà nước và xã hội trên nền tảng dân chủ. Điều này có nghĩa là nhà nước pháp...

  pdf9p wind86 03-04-2012 936 201   Download

 • Trong nhiều năm qua, để tăng cường năng lực quản lý của nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng ta chủ trương cải cách hành chính một cách mạnh mẽ, toàn diện với mục tiêu góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực và hiệu quả, tạo điều kiện cho nền kinh tế nhiều thành phần phát triển, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích...

  doc64p caolaw 13-10-2009 444 81   Download

 • Bài giảng Tổ chức lao động khoa học trong cơ quan hành chính nhà nước gồm 3 chương. Nội dung bài giảng lần lượt trình bày các vấn đề về những vấn đề tổng quan về tổ chức lao động khoa học, các học thuyết cơ bản về tổ chức lao động khoa học, công tác kế hoạch hoá, thống kê, báo cáo, kiểm tra tổ chức lao động khoa học.

  ppt135p hoahue91 22-07-2014 233 72   Download

 • Bộ máy hành chính của các cấp chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý đối với các thành phần kinh tế trên địa bàn hành chính.Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam là tên gọi chung của toàn bộ ngành hành pháp ở việt Nam. Cơ quan hành chính Nhà nước được tổ chức theo các ngành và các cấp từ trung ương đến địa phương, đứng đầu là Chính phủ Việt Nam.

  pdf0p nguyenthao100 15-11-2011 212 66   Download

 • Hơn 60 năm qua, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước đã phát động và lãnh đạo nhiều phong trào thi đua ái quốc góp phần tích cực vào sự thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước qua các thời kỳ lịch sử. Trước yêu cầu của thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và xây dựng Nhà nước pháp quyền, công tác thi đua, khen thưởng cần được đổi mới về nhận thức và quản lý nhà nước....

  doc49p caolaw 13-10-2009 349 66   Download

 • Thuật ngữ “mối quan hệ đối tác nhà nước - tư nhân” miêu tả một loạt các mối quan hệ có thể có giữa các tổ chức nhà nước và tổ chức tư nhân liên quan đến lĩnh vực cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực dịch vụ khác. Một số thuật ngữ khác được sử dụng để miêu tả dạng hoạt động này là sự tham gia của khu vực tư nhân (PSP) và tư nhân hóa. Cuốn sách này được Klaus Felsinger, một cựu nhân viên của Nhóm Sáng kiến Đặc biệt (RSOD-SI), Vụ Phát triển Bền vững...

  pdf118p minhphung2105 13-07-2010 191 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1191 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức nhà nước
p_strCode=tochucnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2