intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm y tế công cộng

Xem 1-20 trên 160 kết quả Trắc nghiệm y tế công cộng
 • Câu 1: Trong nền kinh tế cạnh tranh, đường lợi ích biên là đường: A. Bàng quan xã hội B. Giới hạn khả năng sản xuất C. Cung D. Cầu Câu 2: Nếu X là một phân bổ đạt hiệu quả Pareto còn Y là phân bổ chưa đạt hiệu quả thì: A. X chắc chắn là một hoàn thiện Pareto so với Y B. X chắc chắn không là một hoàn thiện Pareto so với Y C. Cả A và B đều sai D. Cả A và B đều đúng Câu 3: Việc phân bổ lại nguồn lực giữa 2 cá nhân A và B được coi là một...

  doc19p vioviola134 12-04-2013 228 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm - chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em tại cộng đồng', y tế - sức khoẻ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p truongthiuyen13 12-07-2011 686 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vệ sinh an toàn thức ăn đường phố', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p truongthiuyen14 14-07-2011 107 34   Download

 • Câu 1: Trong nền kinh tế cạnh tranh, đường lợi ích biên là đường: 1. Bàng quan xã hội 2. Giới hạn khả năng sản xuất 3. Cung 4. Cầu Câu 2: Nếu X là một phân bổ đạt hiệu quả Pareto còn Y là phân bổ chưa đạt hiệu quả thì: 1. X chắc chắn là một hoàn thiện Pareto so với Y 2. X chắc chắn không là một hoàn thiện Pareto so với Y 3. Cả A và B đều sai 4. Cả A và B đều đúng Câu 3: Việc phân bổ lại nguồn lực giữa 2 cá nhân A và B được coi là một hoàn thiện Pareto so với phân...

  doc21p duongphucthuong 07-03-2013 188 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'stress và vấn đề vệ sinh tâm lý', y tế - sức khoẻ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p truongthiuyen13 13-07-2011 138 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các yếu tố hóa học trong sản xuất', y tế - sức khoẻ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p truongthiuyen13 13-07-2011 180 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dinh dưỡng dự phòng các bệnh mãn tính', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p truongthiuyen14 14-07-2011 124 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ô nhiễm và ngộ độc thực phẩm - các phương pháp bảo quản thực phẩm', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p truongthiuyen14 14-07-2011 85 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p truongthiuyen14 14-07-2011 85 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vấn đề giao tiếp trong tâm lý yhọc', y tế - sức khoẻ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p truongthiuyen13 13-07-2011 85 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quần xã sinh vật và hệ sinh thái', y tế - sức khoẻ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p truongthiuyen13 13-07-2011 80 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'các phạm trù cơ bản của đạo đức', y tế - sức khoẻ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p truongthiuyen13 13-07-2011 240 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cải thiện dinh dưỡng dực vào thực phẩm', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p truongthiuyen14 14-07-2011 49 4   Download

 • 1. Hệ thống ngân sách nhà nước Việt Nam tổ chức theo mô hình nào dưới đây? A. Mô hình nhà nước thống nhất B. Mô hình nhà nước liên bang C. A và B đều sai 2. Có các loại thuế suất nào? A. Thuế suất cố định, thuế suất tỉ lệ B. Thuế suất tỉ lệ C. Thuế suất cố định, thuế suất tỉ lệ, thuế suất lũy tiến D. Thuế suất cố định 3. Vai trò của NSNN? A. Cả 3 ý trên B. Là công cụ huy động tài chính để đảm bảo nhu cầu chi tiêu NSNN C. Là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế...

  doc8p hanh_vantran_91 03-01-2011 678 296   Download

 • Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin thì nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện Nhà nƣớc là: a) Do có sự phân công lao động trong xã hội b) Do có sự phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội. c) Do con người trong xã hội phải hợp sức lại để đắp đê, chống bão lụt, đào kênh làm thủy lợi hay chống giặc ngoại xâm. d) Do ý chí của con người trong xã hội. 2. Hình thái kinh tế – xã hội nào là chƣa có Nhà nƣớc? a) Hình thái kinh tế – xã hội Cộng sản...

  pdf34p nhatluanpy 23-09-2012 952 239   Download

 • Một công ty nhỏ vẫn có thể giành được sự kiểm soát về giá mặc dù trên thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh nếu…. Chọn một câu trả lời a. b,c b. Công ty tạo sự khác biệt cho sản phẩm, nhãn hiệu c. Công ty có thị phần lớn d. Công ty đầu tư mạnh mẽ vào truyền thông cổ động e. tất cả các ý kiến trên đều đúng

  doc21p batocity 16-08-2012 225 82   Download

 • Trong những thập niên gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thế giới, của khoa học kĩ thuật. Thế giới đã tạo ra được rất nhiều công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn cũng như ý nghiã khoa học, phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc sống của con người. Để có được những thành tựu như vậy giáo dục đóng góp một vai trò rất quan trọng. Tuy vậy, nền giáo dục ở mỗi quốc gia, mỗi châu lục lại có nội dung và cách thức thực hiện khác nhau....

  pdf141p qsczaxewd 19-09-2012 222 75   Download

 • Giới thiệu các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia Chương trình phòng chống sốt rét Chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu iod Chương trình tiêm chủng mở cộng Chương trình phòng chống phong. Chương trình phòng chống lao Chương trình bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng thẻ em Chương trình bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm . Chương trình phòng chống HIV/AIDS. Chương trình phòng chống sốt xuất huyết Hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu và vận dụng thực tế môn học . Hướng dẫn đánh giá môn học....

  pdf100p truongthiuyen13 12-07-2011 322 72   Download

 • Bài giảng Thống kê cơ bản và phân tích số liệu y tế nhằm trình bày được một số khái niệm cơ bản về thống kê và phân tích số liệu, trình bày và áp dụng được nguyên tắc lựa chọn trắc nghiệm thống kê cho các mục tiêu phân tích và biến số, trình bày và áp dụng được nguyên tắc phiên giải được kết quả phân tích số liệu, lập được các bảng, biểu đồ cho dự kiến phân tích số liệu cho đề cương NC nhóm.

  pdf43p small_12 11-06-2014 235 50   Download

 • Phân biệt và tính được đo lường hiện mắc, mới mắc và các yếu tố chi phối các đo lường này, Trình bày được ý nghĩa và và tầm quan trọng của các đo lường trong việc mô tả và so sánh các tình trạng sức khỏe ở cộng đồng, Phân biệt được các tỉ lệ thô và tỷ lệ đặc trưng.

  pdf7p truongthiuyen14 14-07-2011 443 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trắc nghiệm y tế công cộng
p_strCode=tracnghiemytecongcong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2