Trích lập dự phòng rủi ro

Xem 1-20 trên 56 kết quả Trích lập dự phòng rủi ro
 • Bài viết So sánh nợ xấu, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Việt Nam và thông lệ quốc tế tập trung làm rõ về khái niệm nợ xấu, phân loại nợ và trích lập dự phòng. Bài viết phục vụ cho các bạn chuyên ngành Ngân hàng và những ngành có liên quan.

  pdf8p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 20 3   Download

 • Tại Việt Nam, thu nhập cơ bản của các NHTM vẫn chủ yếu từ hoạt động tín dụng với nhiều áp lực và rủi ro. Chính vì thế rủi ro từ hoạt động tín dụng là rủi ro chủ yếu và quản trị rủi ro tín dụng tốt hay xấu sẽ quyết định đến sự thành bại trong hoạt động của các ngân hàng. Một biện pháp đang được các NHTM áp dụng là chú trọng công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro để hạn chế và bù đắp rủi ro trong hoạt động tín...

  pdf89p matbuon_266 18-07-2012 341 161   Download

 • Ngày 22/4/2005, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 493//2005/QĐ_NHNN có nội dung: từ tháng 4/2008, các ngân hàng thương mại phải thực hiện phân loại nọ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo điều 7, thay vì theo Điều 6 của quyết định này mà các ngân hàng đang thực hiện.

  doc2p nguyenyen1089 24-11-2009 1112 250   Download

 • Trước khi quyết định 493 ra đời thì 2 quyết định 297 và 488 về trích lập dự phòng rủi ro đã được áp dụng. Nhưng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế và sự đa dạng của các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thì hai quyết định được ví như hai "chiếc áo" đã trở nên quá chật và lỗi mốt

  pdf26p muathi2013 10-05-2013 58 17   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: giải pháp quản trị nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại vcb đồng nai', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf89p bidao13 19-07-2012 128 55   Download

 • Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN

  doc2p sontinh 18-08-2009 225 38   Download

 • Chương 3 Kế toán nghiệp vụ tín dụng thuộc bài giảng kế toán ngân hàng thương mại, cùng đi vào tìm hiểu chương này thông qua các nội dung sau: kế toán phương thức cho vay từng lần, kế toán phương thức cho vay đồng tài trợ, kế toán nghiệp vụ cho thuê tài chính, kế toán nghiệp vụ bảo lãnh, kế toán nghiệp vụ đồng bảo lãnh, kế toán trích lập dự phòng rủi ro.

  pdf15p kevinle124 04-06-2014 115 32   Download

 • Thuyết trình: Những nội dung thay đổi cơ bản của thông tư 02/2013/TT- NHNN so với quyết định 493/QĐ-NHNN về phân loại và trích lập dự phòng rủi ro, ảnh hưởng của những thay đổi này tới ngân hàng thương mại và doanh nghiệp trình bày vài nét sơ lược về thông tư 02/2013/TT-NHNN và quyết định 493/QĐ-NHNN, những thay đổi cơ bản của Thông tư 02/2013/TT-NHNN so với Quyết định 493/QĐ-NHNN.

  pdf22p slow_12 26-06-2014 94 29   Download

 • Tài liệu Bán nợ và chứng khoán hóa trình bày về phân loại nợ (thời gian thực hiện phân loại nợ; phương pháp phân loại nợ); cách trích lập dự phòng rủi ro. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng và những ngành có liên quan. Mời các bạn tham khảo.

   

  doc7p tuyetsuongnguyen 30-04-2015 19 7   Download

 • Bài viết Chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước phục cụ tái cơ cấu nền kinh tế tìm hiểu về đối tượng cho vay tín dụng đầu tư, cơ chế lãi suất, mức vốn cho vay, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, cơ chế đảm bảo tiền vay và xử lý rủi ro.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 11 1   Download

 • Bài viết phân tích các yếu tố tác động đến dự phòng rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam (gồm 27 NHTM Việt Nam từ 2008-2013). Dựa trên lý thuyết liên quan và khảo sát nghiên cứu trước về dự phòng rủi ro tín dụng ở các nước phát triển và các nước đang phát triển, tác giả xây dựng mô hình và giả thuyết để phân tích và tìm ra các yếu tố tác động đến dự phòng rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam.

  pdf13p sieunhansoibac5 18-04-2018 1 0   Download

 • Để xử lý nợ xấu và phòng ngừa, hạn chế nợ xấu gia tăng trong tương lai, các tổ chức tín dụng chủ động triển khai 10 giải pháp: 1- Đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp; 2- Tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; 3-

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 95 32   Download

 • Cách đây 1 tuần, Công ty mẹ Bảo Việt (BVH) công bố lợi nhuận trước thuế quý III giảm 76% so với cùng kỳ năm ngoái do phải trích lập dự phòng lớn. Giới phân tích không ngạc nhiên với kết quả này, và dự đoán cả những trường hợp sắp tới tại các tổ chức tài chính lớn trong bối cảnh sức ép khó khăn kinh tế ngày một gia tăng. “Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ Bảo Việt chỉ đạt 73 tỷ đồng dù doanh thu vẫn tăng trưởng đáng kể.

  pdf3p bibocumi15 15-11-2012 31 7   Download

 • BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/ 8 /2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: - Báo cáo quý (năm):…. từ…. đến….. Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu I. Dự phòng toán học 1. Dự phòng rủi ro bảo hiểm - Sản phẩm 1 … - Sản phẩm 2… 2. Dự phòng nghiệp vụ đối với phần liên kết đơn vị: - Sản phẩm 1 … -...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 36 2   Download

 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Đề 5 Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm:Cho biết câu sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn (5đ) 1. Tiền gửi thanh toán nhạy cảm hơn với biến động của lãi suất so với tiền gửi tiết kiệm. 2. Ngân hàng thương mại trích lập dự phòng chung bằng 0,75% tổng dư nợ 3.

  doc9p bengoan123 05-06-2010 621 240   Download

 • Đằng sau vụ thâu tóm này là con số trích lập dự phòng 100% của HBB liên quan đến khoản dư nợ tại Vinashin và khoản đầu tư trái phiếu trị giá 3.700 tỷ đồng của Vinashin. Giá trị của khoản trích lập dự phòng đối với nợ xấu này là con số lớn đáng kể so với vốn điều lệ của HBB là 4.050 tỷ đồng. Liệu việc sáp nhập ngân hàng có trở thành một giải pháp “kiểu Việt Nam” để giải quyết vấn đề nợ xấu trong hệ thống ngân hàng? Quốc tế đã hành xử ra...

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 122 31   Download

 • Chấm điểm và Xếp hạng tín dụng nội bộ đóng vai trò quan trọng đối với các cấp quản trị ngân hàng trong việc định giá cho vay và các quyết định về quản trị rủi ro tín dụng cũng như việc trích lập dự phòng rủi ro của khoản vay. Việc hiểu rõ cơ chế xây dựng mô hình xếp hạng và các cách thức để kiểm soát các bước vận hành của nó do vậy thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với các cấp quản trị của ngân hàng....

  pdf72p shift_12 15-07-2013 106 30   Download

 • Giảm sự không cân xứng về thông tin giữa ngân hμng vμ khách hμng, qua đó lựa chọn khách hμng vμ ra quyết định cho vay chính xác. ị Tạo cơ sở cho việc định giá tín dụng vμ thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng một cách phù hợp .

  ppt132p vitaminc0792 16-04-2013 51 14   Download

 • Đối với các khoản bảo lãnh, cam kết cho vay và chấp nhận thanh toán, tổ chức tín dụng phải phân loại vào nhóm 1 để quản lý, giám sát tình hình tài chính, khả năng thực hiện nghĩa vụ của khách hàng và trích lập dự phòng chung). (ii) Việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng được thực hiện trên cơ sở kết quả phân loại nợ và quy định trích lập của Quy định này. (iii) Số tiền dự phòng cụ thể phải trích được tính theo công thức sau: R = max {0, (A -...

  pdf25p muaythai4 20-10-2011 53 12   Download

 • Nợ xấu của ngân hàng tiếp tục gia tăng trong 6 tháng qua và đáng chú ý nhất là nhóm nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh. Tuy nhiên, gần đây, con số trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng mới đồng loạt tăng, khiến lợi nhuận của các ngân hàng đang bị “gặm mòn”. Có ý kiến cho rằng, đáng ra, các ngân hàng đã phải trích lập dự phòng từ trước rồi. Nợ xấu đang tăng nhanh Tín dụng tăng chậm, thậm chí âm, trong khi nhiều khoản nợ cũ trở thành nợ xấu,...

  pdf3p bibocumi20 16-12-2012 58 12   Download

Đồng bộ tài khoản