intTypePromotion=1
ADSENSE

Tự do dân văn phòng

Xem 1-20 trên 3518 kết quả Tự do dân văn phòng
 • Giáo trình "Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Trung cấp) - Trường TC Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh" được biên soạn với các nội dung chính về: Nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo;...

  pdf150p phuong3659 11-01-2023 11 1   Download

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý tưởng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf164p tranghong0906 04-01-2023 9 1   Download

 • Bài viết "Vai trò của Đông Dương tạp chí trong việc hình thành thể loại kịch tại Việt Nam" trình bày quá trình thâm nhập của thể loại kịch có thể kể từ việc thực dân Pháp đưa vào chương trình học ở Việt Nam nhiều tác phẩm văn học Pháp, trong đó có kịch bản văn học. Do đó, nhiều người xuất thân từ nhà trường Pháp – Việt đã nắm bắt sơ bộ về kịch bản, sân khấu và chính họ chứ không ai khác đã cầm lá cờ tiên phong trong việc xây dựng nền kịch nói nước ta.

  pdf5p lieuyeuyeu18 23-12-2022 68 1   Download

 • “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” được phát hành theo hình thức sách in, sách điện tử đồng thời được phổ biến trên các mạng xã hội lớn tại Việt Nam.

  pdf100p hanlinhchi 27-12-2022 49 4   Download

 • Bài viết Thế giới quan tự nhiên trong truyện truyền kỳ Việt Nam phân tích mối quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên, tìm hiểu, lí giải nguyên nhân, ý nghĩa của quan niệm về tự nhiên của con người đương thời được phản ánh trong tác phẩm truyền kỳ trung đại Việt Nam. Qua đó, thấy được đời sống vật chất, tinh thần, tình cảm và đạo đức của con người Việt Nam trong xã hội phong kiến.

  pdf8p vifred 22-12-2022 7 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Vận dụng phương pháp dạy học tích hợp để dạy môn Tiếng Anh cho học sinh trung học cơ sở" nhằm giúp học sinh biết sử dụng kiến thức các bộ môn địa lý, văn học, giáo dục công dân, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào học Tiếng Anh làm cho bài học phong phú và hấp dẫn hơn, bên cạch đó các em còn dùng những hiểu biết của mình từ các môn học khác để mở rộng vốn từ và tri thức của mình.

  doc38p trangtrang0906 23-12-2022 10 2   Download

 • Bài viết Biến đổi nhà cửa của người Mảng trước tác động của đô thị hóa từ 1986 đến nay trình bày các tộc người trên cơ sở giao lưu, tiếp biến văn hóa có chọn lọc, phù hợp, nhằm làm phong phú và đa dạng nền văn hóa của dân tộc mình. Người Mảng cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

  pdf8p vifred 22-12-2022 9 2   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Văn bản Hán Nôm" gồm 2 chương, tiếp tục trình bày về: chương 3 - Văn bản hành chính quan phương giới thiệu và hướng dẫn minh giải các văn bản mang tính chất hành chính của nhà nước phong kiến độc lập tự chủ Việt Nam thời trung đại, như chiếu, hịch, cáo, sắc phong; chương 4 - Văn bản thường dùng trong đời sống xã hội Việt Nam thời trung đại sẽ giới thiệu và hướng dẫn minh giải các văn bản thuộc các thể loại như hoành phi, câu đối, thần tích, văn bia, hương ước, gia phả.

  pdf88p langmongnhu 14-12-2022 12 3   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Các nhà ngoại giao trong lịch sử dân tộc" cung cấp cho bạn đọc các thông tin về các nhân vật ngoại giao như: Đỗ Thuận, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Đào Tông Nguyên, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Hiền, Trần Thánh Tông, Lê Phụ Trần, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Đinh Củng Viên, Đào Tử Kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf82p langmongnhu 14-12-2022 13 2   Download

 • Bài viết "Giáo dục khai phóng – Một hướng đi cho đổi mới giáo dục ở Việt Nam" tập trung phân tích khái niệm và ý nghĩa của giáo dục khai phóng; điểm qua sự hiện hữu của giáo dục khai phóng và sự thành công của nó ở các quốc gia phát triển phương Tây; giáo dục khai phóng ở Việt Nam: quá khứ và hiện tại; từ đó tác giả khẳng định giáo dục khai phóng vẫn là một đường hướng đúng đắn cho sự đổi mới và phát triển giáo dục ở Việt Nam.

  pdf12p chutieubang 06-12-2022 6 0   Download

 • Bài viết Bàn về quá trình vận động của truyện trinh thám Việt Nam phân tích con đường hình thành và những đặc điểm cơ bản của thể loại. Theo đó, truyện trinh thám ra đời trong bối cảnh văn học dân tộc đang được hiện đại hóa. Nó là kết quả từ việc mô phỏng, tiếp biến tác phẩm văn học nước ngoài.

  pdf3p vijaguar 16-11-2022 20 0   Download

 • Bài viết Mô phỏng số vùng tách dòng ở đầu ống khói nhiệt thẳng đứng bằng phương pháp Lattice Boltzmann Method tập trung vào việc phân tích ảnh hưởng của hiện tượng tách dòng ở đầu ra kênh dẫn khí của ống khói nhiệt thẳng đứng. Chúng tôi sử dụng phương pháp Lattice Boltzmann Method để mô phỏng trường vận tốc và trường nhiệt độ bên trong ống khói nhiệt hai chiều ở số Rayleigh thấp.

  pdf5p vijaguar 16-11-2022 11 0   Download

 • Luận văn "Quản lý công tác giải phóng mặt bằng tại Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội" nghiên cứu nhằm làm rõ và đánh giá đúng thực trạng thực hiện quản lý về giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, tìm ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Hoàng Mai nói riêng và địa bàn thành phố Hà Nội nói chung.

  pdf120p bigdargon03 17-11-2022 18 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Bình luận - Phê phán: Tuyển chọn những bài viết trên báo nhân dân" tiếp tục trình bày những nội dung về: một số vấn đề về xuất bản và truyền thông; đấu tranh với các luận điệu thù địch, sai trái; về cái gọi là “phong trào dân chủ”;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf462p duonghoanglacnhi 07-11-2022 19 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Khai thác chân dung nhân vật lịch sử trong giảng dạy trực tuyến nội dung lịch sử, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam" nhằm nghiên cứu lý luận về dạy học liên môn, đưa ra các giải pháp hiệu quả việc vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường THPT. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc trải nghiệm thực tế giảng dạy của bản thân nhằm nâng cao chất lượng bộ môn.

  pdf59p matroinho0804 17-11-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf138p runthenight02 08-11-2022 36 3   Download

 • Bài viết So sánh từ và cụm từ mô phỏng tiếng cười trong ngôn ngữ Việt Nam - Trung Quốc ở góc độ giao tiếp liên văn hóa nghiên cứu đưa ra nhận thức và điểm giống khác nhau trong từ và cụm từ mô phỏng tiếng cười của ngôn ngữ Việt Nam - Trung Quốc ở góc độ giao tiếp liên văn hóa và hàm ý văn hóa đặc sắc của hai dân tộc ẩn chứa bên trong nó, giúp đọc giả hiểu thêm về văn hóa hai nước từ những điều giản đơn nhất trong cuộc sống, đồng thời tránh được xung đột văn hóa không đáng có.

  pdf9p visaleen 03-11-2022 83 1   Download

 • Giáo trình Pháp luật hệ Trung cấp được biên soạn dựa trên tài liệu môn học Pháp luật của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, gồm 5 bài, với thời lượng 15 giờ phù hợp với đối tượng người học trong các trường nghề, đảm bảo tính kế tiếp liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề. Các tác giả tham khảo và kế thừa những ưu điểm nổi bật của các cuốn giáo trình đã xuất bản và cố gắng cập nhật những nội dung mới trong các văn bản pháp luật vừa ban hành.

  pdf174p runordie8 07-10-2022 13 2   Download

 • Luận văn "Nâng cao chất lượng công chức cấp xã tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng" nhằm hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng công chức cấp xã; phân tích thực trạng nâng cao chất lượng công chức cấp xã tại huyện Cát Hải, từ đó nêu ra được những ưu điểm, hạn chế còn tồn tại và tìm ra nguyên nhân dẫn tới những hạn chế về chất lượng công chức xã của huyện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf139p chutinhy 28-10-2022 6 4   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập, tập 55 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1996. Trong năm này, Đảng đã tập trung sức lực và trí tuệ để tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Đời sống vật chất của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân khá hơn trước. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo được toàn dân hưởng ứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf423p canhdongco10 07-10-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tự do dân văn phòng
p_strCode=tudodanvanphong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2