intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư liệu Hán Nôm

Xem 1-20 trên 94 kết quả Tư liệu Hán Nôm
 • Quần thể di tích Đền Sóc được xây dựng từ đời Tiền Lê (năm 980), được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử năm 1962. Tư liệu Hán Hôm ở đây khá phong phú gồm có 24 đôi câu đối, 7 bức hoành phi, 6 tấm bia đá và 1 chuông đồng. Nhưng đến nay nội dung toàn bộ những tư liệu Hán Nôm ở đây vẫn chưa được công bố. Trong khuôn khổ bài viết này, bước đầu chúng tôi chỉ xin giới thiệu khái quát những bia đá và chuông đồng hiện còn ở khu di tích để bạn đọc có...

  doc4p hazuchi 13-09-2010 198 36   Download

 • Bài viết "Tư liệu Hán Nôm, nguồn sử liệu quan trọng tại các di tích lịch sử văn hóa" giới thiệu về những thông tin quý giá ấy còn được lưu giữ trên các vật ghi tin hiện còn được bảo lưu ở các di tích lịch sử văn hóa ở miền Bắc Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tathimu66 23-01-2017 64 8   Download

 • Trung Nghĩa từ (đình Châu Phú) là một trong những ngôi đình cổ to và đẹp nhất Miền Tây Nam Bộ. Tại đây còn lưu giữ nhiều tư liệu Hán Nôm quý liên quan đến lịch sử hình thành ngôi đình và công lao mở cõi của Nguyễn Hữu Cảnh; đồng thời qua tư liệu Hán Nôm này có thể hiểu thêm về tình cảm, lòng ngưỡng vọng của người dân Nam Bộ dành cho vị tướng họ Nguyễn. Bài viết này lược thuật lịch sử hình thành ngôi đình và phiên dịch một số tư liệu Hán Nôm tiêu biểu để giới thiệu tới độc giả có quan tâm.

  pdf9p ironman1234 06-06-2018 29 1   Download

 • Bài viết trình bày những nỗ lực của tu viện Huệ Quang trong hoạt động sưu tầm, sao chụp tư liệu Hán Nôm Phật giáo dưới dạng sách giấy trên khắp cả nước, hệ thống hóa để lưu trữ và bước đầu in ấn thành các tập tùng thư. Có thể xem đó là những bước chuẩn bị cần thiết để tiến đến hình thành một trung tâm tư liệu Hán Nôm Phật giáo trong tương lai.

  pdf11p vithanos2711 08-08-2019 16 2   Download

 • Bài viết về một số tư liệu Hán Nôm liên quan đến lầu Tàng Thơ trong sử sách, bia ký nhằm phác thảo cái nhìn tổng quan về sự hình thành, đặc trưng kiến trúc, chức năng lưu trữ tư liệu… để góp phần khẳng định vai trò, chức năng và vị thế quan trọng của nó trong lịch sử.

  pdf9p vithanos2711 08-08-2019 24 0   Download

 • “Hương Sơn bảo quyển” là một tác phẩm văn học Phật giáo Trung Quốc có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam về nhiều phương diện như văn học, văn hóa dân gian, sinh hoạt tín ngưỡng và tôn giáo. Truyện tích về công chúa Diệu Thiện đắc đạo ở núi Hương Sơn ở tác phẩm này được truyền bá rộng rãi ở Việt Nam và được nhiều lần cải tác bằng chữ Nôm.

  pdf10p nguathienthan 04-10-2019 30 1   Download

 • Bài viết này thông tin đến các bạn tư liệu Hán Nôm về các vị khoa bảng triều Lê huyện Thanh Chương; hệ thống tiểu sử 13 vị Tiến sĩ triều Lê. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  pdf8p caygaocaolon9 31-12-2020 14 0   Download

 • Trong kho sách Hán Nôm của Viện Nghiên cứu Hán Nôm có một lượng tài liệu địa phương chí khá đồ sộ, khoảng vài trăm quyển. Tài liệu dư địa chí sớm nhất ở nước ta hiện còn lưu giữ được là tác phẩm Nam Việt dư địa chí(còn gọi An Nam vũ cống) của Nguyễn Trãi (1380 -1442) biên soạn vào thời Lê, các thời kì tiếp theo sách địa dư tiếp tục phát triển, đặc biệt là thời Nguyễn.

  pdf575p la_lan1 22-03-2013 189 70   Download

 • Thể cách là một thuật ngữ trong ca trù và không thấy ở các bộ môn ca nhạc khác. Nghiên cứu ca trù không thể không tìm hiểu thuật ngữ này. Trong khi chờ đợi các kết quả nghiên cứu về nội dung khoa học cho thuật ngữ thể cách ca trù trong tương lai, bài viết này là một cố gắng ban đầu, ít nhất là về mặt tư liệu.

  pdf19p chuyenphimbuon 27-09-2012 74 15   Download

 • Luận văn đã xử lý và phân tích các tư liệu thu thập được nhằm làm rõ bối cảnh cho sự hiện diện của Phật giáo thời Lê sơ; nhận diện đời sống Phật giáo thời Lê sơ bao gồm những thành tố cấu thành nên Phật giáo với tư cách là một tôn giáo; làm rõ ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống xã hội Đại Việt thời Lê sơ từ các tư liệu đã xử lý và đặt trong tương quan với Phật giáo giai đoạn trước đó.

  pdf188p capheviahe29 17-03-2021 9 3   Download

 • Trên cơ sở khai thác triệt để nguồn tư liệu Hán Nôm lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I, Viện nghiên cứu Hán Nôm, Bảo tàng tỉnh Nam Định, tư liệu hồi cố, tư liệu thu thập trong quá trình điền dã, bài viết tập trung vào vấn đề địa giới hành chính và cư dân làng Vị Hoàng ở thế kỉ XIX

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 8 0   Download

 • Luận án nghiên cứu một cách toàn diện nguồn TLHN về KHNA, bao gồm: Đặc điểm văn bản, giá trị nội dung cũng như việc bảo tồn, phát huy giá trị tư liệu đó đối với công tác khuyến học, khuyến tài hiện nay. Từ đó, luận án góp phần tìm hiểu giá trị của di sản Hán Nôm nói chung, TLHN về KHNA nói riêng trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

  pdf175p sonhalenh10 16-04-2021 7 1   Download

 • Tài liệu Việt Nam trong Giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê qua tài liệu Hán Nôm: Phần 1 trình bày tổng quan về giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam, nguồn tư liệu và việc nghiên cứu về giáo dục và khoa cử Nho học ở Việt Nam, giáo dục và khoa cử Nho học thời Lê, hệ thống trường học thời kỳ Lý - Trần, chương trình học tập và thi cử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p vizeus 08-03-2019 48 6   Download

 • Bài viết trên cơ sở khái quát đôi nét về lịch sử di dân, định cư của người Minh Hương, tiến hành phân tích một số đặc điểm tư liệu Hán Nôm tại một số cơ sở tín ngưỡng có liên quan tại Thành phố hồ Chí Minh, để làm rõ hơn về tâm thế và quá trình hội nhập sâu rộng của họ ở Việt Nam.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 70 7   Download

 • Bài viết "Lưu trữ, khai thác và phát huy giá trị di sản Hán Nôm trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn" nhằm giới thiệu khái quát về giá trị của kho di sản Hán Nôm của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, những kinh nghiệm trong công tác sưu tầm, bảo quản và nghiên cứu khai thác di sản Hán Nôm Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p tathimu66 23-01-2017 92 4   Download

 • Bài viết giới thiệu một số tư liệu Hán Nôm hiện còn ở đình, phần nào bổ khuyết cho khoảng trống về cuộc đời binh mã của ông và một số thông tin lịch sử về chuyển biến của xã hội Việt Nam đầu triều Nguyễn.

  pdf8p miulovesmile2 01-11-2018 41 3   Download

 • Bài viết trình bày tình hình nghiên cứu Việt Nam học ở nước ngoài; tư liệu về vấn đề văn hóa và giao lưu văn hóa; các vấn đề văn hóa xã hội khảo sát các tư liệu Hán Nôm, Châu bản; các nguồn tài liệu Việt Nam học và vai trò của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu Việt Nam học.

  pdf5p kequaidan 07-10-2019 19 3   Download

 • Di sản văn hóa Hán Nôm là những thư tịch, tài liệu được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, là kho tàng tư liệu thành văn vô cùng phong phú của nước ta. Di sản văn hóa Hán Nôm là nguồn tư liệu quan trọng giúp cho thế hệ hôm nay và mai sau có cơ hội tìm hiểu về cội nguồn lịch sử văn hóa của dân tộc. Hiện nay, khối tài liệu này đang đứng trước nguy cơ bị thất thoát nên việc bảo tồn và khai thác chúng một cách có hiệu quả là việc làm hết sức cấp thiết, nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết bài viết.

  pdf4p hpnguyen10 10-05-2018 48 0   Download

 • Bài viết trình bày sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp Thẩm Thận hầu Hồ Hữu Thẩm; dấu ấn Hồ Hữu Thẩm và hai người con Hữu Qua, Hữu Diêu trong công cuộc đánh dẹp giặc ở Khánh Hòa, Quảng Trị (qua tư liệu Hán Nôm hiện tồn).

  pdf17p kequaidan7 01-09-2020 14 0   Download

 • Đề tài tiến hành khảo cứu các vấn đề văn bản học của văn bản Ứng phó dư biên tổng tập 應赴餘編總集, tìm ra thiện bản để phiên dịch và nghiên cứu, làm rõ các thông tin về niên đại, tác giả, mô tả đặc điểm, kết cấu của văn bản góp phần vào việc ứng dụng văn bản học Hán Nôm.

  pdf232p sonhalenh10 20-04-2021 27 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tư liệu Hán Nôm
p_strCode=tulieuhannom

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2