intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư tưởng dân tộc việt nam

Xem 1-20 trên 1079 kết quả Tư tưởng dân tộc việt nam
 • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản của tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Thứ nhất là những luận giải của HCM về vấn đề dân tộc mà thực chất là vấn đề dân tộc thuộc địa và mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Thứ hai, HCM đưa ra những quan điểm cụ thể của mình về cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân, phong kiến. Sau cùng là những ý nghĩa rút ra về tính sáng tạo, đặc sắc...

  doc20p taonemay108 11-12-2010 1078 342   Download

 • Tiểu luận: Tư tưởng triết học Việt Nam trình bày khái quát chung về mối quan hệ giữa văn hóa, triết lý và triết học trong tiến trình phát triển tư tưởng của dân tộc; nguồn gốc, đối tượng và nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Việt Nam; đặc điểm của tư tưởng triết học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  doc25p ngsonbinh 21-12-2016 653 94   Download

 • Với bề dày lịch sử hàng ngàn năm, dân tộc Việt Nam đã xây dựng cho mình một hệ thống các giá trị truyền thống, trong đó có đức tính cần cù và tiết kiệm. Trong điều kiện hiện nay, toàn cầu hoá, trước hết là toàn cầu hoá kinh tế, đã và đang tác động mạnh mẽ đến các giá trị đó theo những chiều hướng khác nhau, cả tích cực lẫn tiêu cực. Khi đất nước còn nghèo, hơn nữa, còn phải vượt qua muôn vàn thách thức mà quá trình toàn cầu hoá đặt ra, chúng ta...

  pdf10p bengoan369 08-12-2011 234 43   Download

 • Bài viết phân tích những đặc trưng lớn của tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX nhằm làm sáng tỏ thêm một số điểm khác biệt của tư tưởng triết học Việt Nam giai đoạn này so với các giai đoạn khác, từ đó gợi mở một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu về tư tưởng triết học Việt Nam.

  pdf10p allbymyself_07 02-02-2016 130 25   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung Tài liệuTư tưởng Hồ Chí Minh rọi sáng con đường độc lập tự do của dân tộc Việt Nam qua phần 2 sau đây.Tập Tài liệu là một Tài liệu quý cho thế hệ trẻ, nhất là thế hệ trẻ tỉnh nhà học tập, phấn đấu thực hiện con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

  pdf163p uocvongxua03 21-07-2015 104 24   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu hoạt động du lịch tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội do Nguyễn Thị Duyên thực hiện. Nội dung khóa luận gồm có: đánh giá một cách tương đối và đầy đủ về tiềm năng phát triển du lịch tại Làng VHDL các DTVN, khái quát về thực trạng hoạt động du lịch tại Làng VHDL các DTVN, từ đó thấy được những tích cực và hạn chế trong việc phát triển các hoạt động du lịch tại đây, đưa ra các khuyến nghị nhằm khai thác du lịch một cách có hiệu quả hơn nữa tại Làng VHDL các DTVN trong thời gian tới.

  pdf80p hoa_hong91 25-04-2014 184 20   Download

 • Bài viết phân tích những đặc trưng lớn của tư tưởng triết học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX nhằm làm sáng tỏ thêm một số điểm khác biệt của tư tưởng triết học Việt Nam giai đoạn này so với các giai đoạn khác, từ đó gợi mở một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu về tư tưởng triết học Việt Nam.

  pdf10p thiendiadaodien_3 27-12-2018 47 1   Download

 • Có nhiều công trình, bài viết của các tác giả có uy tín cả trong nước và quốc tế đã đề cập khá sâu sắc đến quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa dân tộc Việt Nam. Trong bài viết, tác giả nghiên cứu, tìm hiểu để hướng tới góp phần làm sâu sắc thêm những cống hiến nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa dân tộc Việt Nam.

  pdf10p vimichigan2711 24-03-2021 12 0   Download

 • Đối tượng của tư tưởng triết học Việt Nam Trước khi triết học Mác - Lênin du nhập vào Việt Nam, nếu theo tiêu chí của một nền triết học là phải có triết gia, triết thuyết và trường phỏi thỡ Việt Nam khụng cú một nền triết học nào. Suốt mấy thập kỷ qua, quan niệm này chiếm ưu thế trong đánh giá hoạt động văn hóa tinh thần của đất nước. Tuy nhiên, một số học giả, một số nhà nghiờn cứu vẫn khẳng định rằng, dân tộc Việt Nam có một nền văn hiến riờng, trong đó...

  pdf7p bengoan369 08-12-2011 241 71   Download

 • Bài viết phân tích và làm sáng tỏ một số nội dung, đặc điểm cơ bản của tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX qua các nhà tư tưởng tiêu biểu; trong đó, tập trung vào một số nội dung chính, như tư tưởng về tự cường dân tộc, nâng cao dân trí, bồi dưỡng sức dân, truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản…

  pdf14p bengoan369 09-12-2011 276 70   Download

 • Bài tập lớn môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một...". Thông qua câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh đề tài luận bàn về vấn đề đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế qua các giai đoạn, các thời kỳ. Bên cạnh đó còn so sánh giữ đoàn kết trong chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời liên hệ với lịch sử các nước như Trung Quốc, và thế giới để chỉ ra nguyên nhân thất bại của các cuộc cách mạng. Qua đó chỉ ra tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

  pdf13p nhatrangyeuthuong 02-04-2014 669 62   Download

 • Tài liệu "Địa thế phong thủy của Hà Nội, Huế, Sài Gòn và vận mệnh của dân tộc Việt Nam" trình bày về địa thế phong thủy của ba thành phố Hà Nội, Huế, Sài Gòn nhằm giúp các bạn thấy được sự liên quan mật thiết giữa địa hình của thủ đô với vận số của dân tộc. Đồng thời, dựa vào những quy luật biến hóa tự nhiên của vũ trụ để xác định những giai đoạn hưng vượng hoặc suy vong của đất nước trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

  pdf47p khiem0509 26-09-2014 246 62   Download

 • Văn hoá làng xã có một vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền văn hoá dân tộc. Chùa lại là nhân tố phổ biến góp phần tạo nên hệ thống văn hoá làng xã truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Những ngôi chùa như một phần không thể thiếu trong bức tranh về làng quê chúng ta xưa và nay. Việt Nam là nước nông nghiệp nên hệ thống chùa luôn gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của mỗi người dân nông thôn....

  pdf97p carol123 29-07-2012 136 31   Download

 • Phần 1 Tài liệu Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam của tác giả PGS.TS. Thành Duy gồm nội dung 3 chương đầu Tài liệu: Về khái niệm con người, bản chất con người, về chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; về nguồn gốc hình thành chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; từ chủ nghĩa nhân văn Mác-xít đến chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh - những tương đồng và khác biệt.

  pdf139p uocvongxua04 22-07-2015 83 19   Download

 • Phần 2 Tài liệu Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam của tác giả PGS.TS. Thành Duy gồm các nội dung: Những đặc điểm và nội dung cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; bản chất chủ nghĩa nhân văn trong sáng tác của Hồ Chí Minh; chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong tương lai của dân tộc và nhân loại.

  pdf205p uocvongxua04 22-07-2015 73 16   Download

 • Bài viết này muốn góp một phần nhỏ vào việc nhìn nhận, đánh giá vai trò của Thánh Mẫu trong nền văn hóa Việt. Qua những gì khảo sát được trên phương diện truyện kể về các vị Thánh Mẫu tiêu biểu cho thấy hình tượng Thánh Mẫu thật sự là một hiện tượng văn học, văn hóa độc đáo, đặc sắc. Truyện kể về Thánh Mẫu chứa đựng những đặc điểm tư tưởng, tình cảm, tính cách của dân tộc Việt Nam và phụ nữ Việt Nam và đặc biệt là những truyền thống văn hóa dân gian Việt Nam.

  pdf9p nganga_05 27-09-2015 87 15   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc là sự khẳng định vị trí, vai trò của mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam với các quyền sống, tự do, hạnh phúc và phát triển được thể hiện trên các mặt của đời sống.

  pdf6p vinaruto2711 06-04-2019 92 3   Download

 • Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa Thế giới. Sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ chúng ta học tập, noi theo. Nhân kỷ niệm 100 năm Bản yêu sách 8 điểm gửi đến Hội nghị Versailles (18/6/1919 – 18/6/2019) và bài thơ Việt Nam yêu cầu ca, tác giả muốn tìm hiểu tư tưởng của Người qua tác phẩm này.

  pdf5p vicapital2711 02-08-2019 36 0   Download

 • Nghiên cứu Văn hóa chính trị của Hồ Chí Minh là đề cập đến các mặt: Tri thức, niềm tin và sự thuyết phục về chính trị; tình cảm đạo đức trong hoạt động chính trị; những phương tiện, chuẩn mực, tổ chức vận hành bộ máy quyền lực mà Hồ Chí Minh kiến tạo; những truyền thống chính trị kết tinh trong nhân cách chính trị Hồ Chí Minh;… cũng như sự trung thành và bổ sung của Hồ Chí Minh vào Hệ tư tưởng Mác - Lênin.

  pdf5p vijakarta2711 09-06-2020 31 1   Download

 • Sử dụng khái niệm nói chung, khái niệm "Cách mạng tư sản" nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình dạy học bộ môn Lịch sử ở trường THPT. Việc sử dụng KN "CMTS" để tìm hiểu tính chất, ý nghĩa phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vừa là một nguyên tắc thể hiện mối quan hệ biện chứng, sự tác động tương hỗ giữa LS thế giới với LS dân tộc, vừa là một biện pháp góp phần thực hiện phương châm giáo dục của Đảng: "Học đi đôi với hành", "lí luận gắn liền với thực tiễn".

  pdf8p tamynhan8 04-11-2020 41 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tư tưởng dân tộc việt nam
p_strCode=tutuongdantocvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2